Items where Subject is "Theory of literature"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | А | В | Г | Д | И | К | М | О | П | Р | С | Х
Number of items at this level: 32.

A

Andreev, Andrey A. (2014) Treatment of setting in Ruth Rendell's non-series works. Other. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

B

Bakratcheva, Albena (2023) “Wherever the Hog Comes, the Rattlesnake Disappears,” or “Sic Transit Gloria Ruris:” Fuller and Thoreau on Civilization and/as Extinction. In: The 82nd Annual Gathering of the Thoreau Society: Thoreau & the Politics of Extinction, 12-16 July 2023, Concord, Massachusetts, USA. (Submitted)

Bakratcheva, Albena (2022) Forms of the Chronotope of Thoreau’s Cape Cod. In: Thoreau & the Nick of Time, 25-29 May 2022, Snorrastofa Cultural and Medieval Centre, Reykholt, Iceland. (Submitted)

А

Алмалех, Мони (2006) Слово и цвят: психолингвистични и прагматични аспекти. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Факултет Славянски филологии, 91. pp. 79-178. ISSN 1310-506Х

Алмалех, Мони (2001) Цвят и слово : Психолингвистич​ни и прагматични аспекти. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София. ISBN ‎9544307508‎

В

Велчев, Росен (2010) Америка между редовете: недооцененото в значими американски романи от ХХ век. Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев : Серия 6.3 Езикознание и литературознание, 49. pp. 95-99. ISSN 1311-3321

Велчев, Росен (2012) Между обективността и грешките: Скот Фицджералд през погледа на съвременници, писатели и анализатори в търсене на достоверен образ. In: Сборник "Дни на науката 2012". Фабер , Велико Търново. (In Press)

Велчев, Росен (2011) Не толкова параход, колкото Човешка Идея: „Бурният рейс” на Скот Фицджералд. In: Сборник научни трудове. Шуменски университет , Шумен. (In Press)

Велчев, Росен (2012) Още за Гетсби, човешката идея и Фицджералд. Съвременна хуманитаристика, 1. pp. 76-86. ISSN 1313-9924

Велчев, Росен (2012) Човек никога не знае колко място заема в живота на другите: прозрения в "Нежна е нощта" на Скот Фицджералд. Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев : Серия 6, 51. ISSN 1311-3321

Велчев, Росен (2011) Човешката идея: значимостта на Скот Фицджералд. In: Сборник "Дни на науката 2011". Съюз на учените в България, Велико Търново. (In Press)

Велчев, Росен (2011) Ще бъда толкова красива само за теб: значимостта на Фицджералдовите "Зимни мечти". Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев : Серия 6.3 Езикознание и литературознание, 50 (6.3). pp. 77-84. ISSN 1311-3321

Велчев, Росен (2011) „Завръщане във Вавилон” на Скот Фицджералд. Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев : Серия 10, 50. ISSN 1311-3321 (In Press)

Велчев, Росен (2011) „Плувците” на Скот Фицджералд. In: Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Международна конференция, Бургас, 24-25 юни 2011 г. Бургаски свободен университет, Бургас, pp. 161-168. ISBN 9789549370805

Г

Григорова, Екатерина (2013) Есеистичният ум: към една философия на "обратното писане". Езиков свят. ORBIS LINGUARUM. ISSN 1312-0484 (In Press)

Д

Дойнов, Пламен (2012) Алтернативният канон: Поетите: Константин Павлов, Николай Кънчев, Биньо Иванов, Стефан Гечев, Иван Теофилов, Иван Динков, Христо Фотев, Иван Цанев, Екатерина Йосифова. Литературата на НРБ: История и теория (4). Нов български университет, София. ISBN 9789545357091

И

Иванова, Веселина (2016) Металитературни практики при Платон и Херодот и тяхната съвременна интерпретация по литературната теория на Богдан Богданов : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" Професионално направление: 2.3 "Философия" Научна специалност: "Съвременни философски учения(Семиотика)". PhD thesis, Нов български университет.

К

Кадийска, Даниела (2017) Рекламата – изкуството кукувица. In: Стоп кадър : Юбилеен сборник в чест на професор Людмил Христов. НБУ, София, pp. 134-151. ISBN 9789545359675

Курташева, Биляна (2011) Антологии и канон : Антологийни образи на българската литература (1910-1944) : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Курташева, Биляна (2011) Антологии и канон : Антологийни образи на българската литература (1910-1944): Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

М

Младенов, Младен (2015) Дескриптивна юриспруденция. Нова звезда, София. ISBN 9786191980086

О

Огойска, Мария (2015) Епистоларният диалог Захарий Зограф – о. Неофит Рилски в православнолитературната култура на България : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

П

Петкова-Сталева, Петя (2017) Разказвачът като обединяващ елемент на повествованието в сборниците с новели от периода на италианския ренесанс (теоретични бележки в полза на анализа). Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Р

Разсуканов, Юлиян (2021) Утопични дискурси в романа "Тютюн" на Димитър Димов : Дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология. Doctoral thesis, Нов български университет.

Разсуканов, Юлиян (2021) Утопични дискурси в романа "Тютюн" на Димитър Димов : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология. PhD thesis, Нов български университет.

С

Сиракова, Венета (2013) (Не)видимост на преводача при превода на поезията на Габриела Мистрал(темата за майчинството) : Автореферат за присъждане на образователната и научна степен "доктор" професионално направление 2.1. "Филология" научна специалност 05.04.16. "Теория и практика на превода". PhD thesis, Нов български университет.

Сиракова, Венета (2014) В сянката на Габриела Мистрал: Идеите за майчинството в ранната поезия на Росарио Кастелянос. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2014) Майчинство и идентичност в късната поезия на Росарио Кастелянос. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2014) Приспивни и хороводни песни на Габриела Мистрал. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Славова, Любка (2014) Испанската литературна традиция като цивилизационен модел. In: Традицията като вдъхновение : Сборник от десетата юбилейна Зимна школа на департамент “Англицистика”. Нов български университет, София, pp. 8-22. ISBN 9789545358227

Славова, Любка (2014) Отново за Дон Кихот, Дон Хуан и Селестина. In: Отвъд думите : Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на Рафаел Алва. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 108-116. ISBN 9789540738819

Х

Христов, Живко (2017) Българското културно наследство на английски език – измерения на комуникативността : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Професионално направление 2..1.. Филология Научна специалност Германски езици (английски език). PhD thesis, Нов български университет.

This list was generated on Tue May 28 01:18:08 2024 EEST.