Items where Year is 1991

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | А | Г | С
Number of items: 7.

D

Duridanov, Ludmil (1991) Eine Existenzerhellung der linguistischen Analyse = Linguistic analysis - the existential philosophy turn. In: Betriebslinguistik und Linguistikbetrieb. Akten des 24. Linguistischen Kolloquiums, Universität Bremen, 4. - 6. September 1989. Linguistische Arbeiten, 1 . Max Niemeyer Verlag, Tübingen, pp. 65-70. ISBN 9783484302600

А

Апостолова, Иванка Василева (1991) Доверие към философията. Философска мисъл, XLVII (4). pp. 16-19.

Апостолова, Иванка Василева (1991) Паули и Юнг: Философското мислене на Волфганг Паули. Светът на физиката, 14 (4). pp. 210-213. ISSN 0861-4210

Г

Георгиев, Георги and Ценкова, Саша (1991) Интеграция на жизнените функции в съвременното градско развитие (Резюме). In: Европейки форум - София 91 "Столиците на бъдеща Европа", 8-10 ОКТОМВРИ 1991 г., Университет по архитектура, строителство и геодезия. (Submitted)

С

Стойчева, Светлана (1991) "Веселушка"(1908-1910) – хумористично списание за деца. Икар (3). pp. 37-39. ISSN 0861-4288

Стойчева, Светлана (1991) "Между пустинята и живота" – роман на българския модернизъм. Литературна история (19). pp. 26-38. ISSN 0204-7756

Стойчева, Светлана (1991) "Славейче" - вестник за деца (1906-1910). Деца. Изкуство. Книги : Икар (2). pp. 34-37. ISSN 0204-8264

This list was generated on Wed Jun 12 21:00:06 2024 EEST.