Items where Year is 2001

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | K | M | S | T | V | А | Д | Е | Ж | З | И | К | М | С
Number of items: 35.

A

Almalech, Mony (2001) The 8 kinds of linen in the Old Testament. In: XVI EFSS 2010 “Imagining and Understanding”,, 4-12 September 2010, Sozopol – Bulgaria.

D

Denkova, Lidia (2001) Genese de la Tolerance de Platon a Benjamin Constant : Anthologie de textes : Choix et presentation par Lidia Denkova. Collection Les classiques de la tolerance . UNESCO, Paris.

Dumanov, Bojan (2001) Einige Bemerkungen ueber den hunnischen Schmuck aus Varna (Sammlung Diergardt). Archaeologia Bulgarica, V (1). pp. 67-72. ISSN 1310-9537

Duridanov, Ludmil (2001) Ein Paradox des Ikonoklasmus: das ursprüngliche Bedeutungsfeld von GRAPHEIN. Zenitza Verlag, Plovdiv. ISBN 9549674258

K

Kasabov, Ivan (2001) The Bulgarian "picture of the world" as a cultural model. In: Simeiotiki kai politismos : Tomos I Koultoura, logotechnia, epikoinonia. Paratiritis, pp. 233-238. ISBN 9603741744

Kasabov, Ivan (2001) Семантични езикови и/или културни примитиви. In: Między kulturą "niską" a "wysoką" : zjawiska językowe, literackie, kulturowe : pamięci prof. dr hab. Teresy Dąbek-Wirgowej : materiały z Konferencji Naukowej Łódź, 28-29 marca 2000 r. Uniwersytet Łódzki. Katedra Filologii Słowiańskiej, Łódź, pp. 213-217. ISBN 8387931470

M

Mladenov, Mladen (2001) Tax Liabilities Adjustment - Legal and Economic Aspects. Tax Tribune, 1 (9). pp. 6-10. ISSN 1418-4818

S

Stefanov, Stefan F. (2001) The competitiveness of the Bulgarian economy. South-east Europe review for labour and social affairs, 4 (3). pp. 71-88. ISSN 1435-2869

Stoycheva, Katya and Lubart, Todd I. (2001) 2. The nature of creative decision making. In: Decision making : social and creative dimensions. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht; Boston , pp. 15-33. ISBN 0792368622

T

Tarasheva, Elena (2001) Intercultural Communication in Teacher Education - the Participative Approach. Poetics and Praxis of Languages and Intercultural Communication, II. pp. 143-154. ISSN 0852616996

Tarasheva, Elena (2001) Unit four : Intercultural communicative competence. In: Intercultural studies for language teachers : A postgraduate distance learning course : Module one Conceptual perspectives : Culture and Intercultural communication. British Council; Teacher Training Institute, Sofia, i-63.

Tarasheva, Elena (2001) Unit one: Culture. In: Intercultural studies for language teachers : A postgraduate distance learning course : Module one Conceptual perspectives : Culture and Intercultural communication. British Council; Teacher Training Institute, Sofia, ii-43.

Tarasheva, Elena and Davcheva, Leah (2001) Up the Hills of Identity. In: Developing Intercultural Competence in Practice. Multilingual Matters, Clevedon Buffalo Toronto Sydney, pp. 44-59. ISBN 9781853595363

V

Vassileva, Maya (2001) Further considerations on the cult of Kybele. Anatolian Studies, 51. pp. 51-64. ISSN 0066-1546

А

Алмалех, Мони (2001) Гласните в иврит (Никуд - Вокализация) – философия, космология и мистично познание. Религия & Цивилизация, 1 (1). pp. 20-27.

Алмалех, Мони (2001) Макросветли цветове в Петокнижието. Езикова картина на света и национален манталитет. Съпоставително езикознание, XXVI (3). pp. 57-88. ISSN 0204-8701

Алмалех, Мони (2001) Сакрално четирицветие в Петокнижието. Език и национален манталитет. Съпоставително езикознание (2). pp. 64-111. ISSN 0204-8701

Алмалех, Мони (2001) Цвят и слово : Психолингвистич​ни и прагматични аспекти. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София. ISBN ‎9544307508‎

Апостолова, Иванка Василева (2001) Азаря Поликаров - идеи и разработки. In: В памет на академик Азаря Поликаров 1921-2000: Философия и наука. Колектив с председател Иванка Василева Апостолова. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София, pp. 8-16. ISBN 9544307974

Апостолова, Иванка Василева (2001) В памет на академик Азаря Поликаров 1921-2000: Философия и наука. Колектив с председател Иванка Василева Апостолова. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София. ISBN 9544307974

Д

Денкова, Лидия (2001) Философските тайни на Хари Потър : Опит върху философията на приказното. ЛИК, София. ISBN 9546074802

Е

Елазаров, Симеон and Хаджиева, Ваня (2001) Специфични характеристики на срочната борсова сделка (на примера на Софийска стокова борса АД). Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа = Management & Sustainable Development, 4 (1/2). pp. 173-186. ISSN 1311-4506

Ж

Желязкова-Тея, Таня (2001) Гражданското общество – реалност между аргументите на оптимиста и песимиста (гледната точка на практика). Демократически преглед : Списание за либерално гражданско общество и култура (47). pp. 138-141. ISSN 1310-2311

Желязкова-Тея, Таня (2001) Към дефинирането на разбирането. Философски форум, III ((9) 1). pp. 117-125. ISSN 1311-1213

Желязкова-Тея, Таня (2001) Философията като учудване. Философия : Двумесечно научно-методическо списание, X (5-6). pp. 93-97. ISSN 0861-6302

З

Захаринов, Ботьо (2001) Екологичната глобализация и Балканите. Екология и индустрия, 3 (1-3). pp. 23-26. ISSN 1311-2783

И

Иванов, Михаил И. (2001) Балканската солидарност срещу Самюъл Хънтингтън (За книгата на Самюъл Хънтингтън "Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на новия световен ред"). In: Етнокултурен диалог на Балканите. Фондация "Човещина", София, pp. 191-198. ISBN 954986507X

Игнатов, Сергей (2001) "Изоставеният цар" в египетската литература. МИФ (7). pp. 452-463. ISSN 1311-3550

Игнатов, Сергей (2001) Обреченият царски син. In: Непознатият Изток. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“,, София, pp. 133-137. ISBN 954-07-1664-0

К

Колев, Никола and Цветковски, Митко and Захаринов, Ботьо (2001) Методичен подход при инструментална оценка на екологичното състояние на почвените и растителните ресурси. Научни трудове : Аграрен университет - Пловдив = Scientific Works : Agricultural University - Plovdiv, XLVI (5). pp. 361-368. ISSN 1312-6318

М

Младенов, Младен (2001) Разликата между легално и нелегално избягване на данъчното облагане - европейско разбиране. In: Публични финанси : Алманах : Доклади от работни срещи и конференции. КИНГ, София, pp. 107-110. ISBN 9549518108

С

Савова, Елена (2001) Четене и стратегии при четене на чужд език. Чуждоезиково обучение, XVI (6). pp. 11-24. ISSN 0205-1834

Стойчева, Катя and Силгиджиян, Хайгануш (2001) Толерантност към неопределеност и аз-образ при юноши. Българско списание по психология = Bulgarian journal of psychology (1-2). pp. 89-102. ISSN 0861-7813

Стойчева, Светлана and Стоянова, Юлияна (2001) Детската игра с езика и езиковата игра в поезията за деца. Литературата, 2(12). pp. 177-185. ISSN 1310-2877

Стоянов, Росен К. (2001) Телевизионните събития по време на и след атентатите от 11 септември в САЩ. Годишник на департамент Масови комуникации. pp. 67-70. ISSN 1310-8670

This list was generated on Sat Apr 20 06:37:45 2024 EEST.