Logo

Items where Division is "Philosophy and Sociology" and Year is [pin missing: value2]

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 32.

Захариев, Ясен (2005) Философът и луната. In: Mеditationes. Нов български университет, София, pp. 15-33. ISBN 9543254143

Херш, Жан and Денкова, Лидия (2013) Философското удивление. Една история на философията / Жан Херш; Лидия Денкова прев. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Submitted)

Захариев, Ясен (2008) Философските форуми : спорадични изяви зад граница. In: Философският XX век в България. Изток-Запад, София, pp. 271-275. ISBN 9789543214433

Денкова, Лидия (2001) Философските тайни на Хари Потър : Опит върху философията на приказното. ЛИК, София. ISBN 9546074802

Захариев, Ясен (2008) Философските организации: Ентусиазъм и инициатива. In: Философският XX век в България. Изток-Запад, София, pp. 185-205. ISBN 9789543214433

Капдевила, Нестор and Денкова, Лидия (2013) Утопия или идеология? / Нестор Капдевила, Лидия Денкова прев. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (In Press)

Белев, Венелин (2012) Суфизмът - последният аргумент на ал-Газали : Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Варзоновцев, Дмитрий (2013) Социологически студии и изследвания. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Денкова, Лидия (2012) Русо и образоването в свобода. In: Международна конференция "Прочит(и) на Жан-Жак Русо през XIX и XX век", 5-6 октомври 2012, Софийски университет "Св. Климент Охридски", София, България. (Unpublished)

Стефанов, Сергей В. (2011) Рицарите в средновековното общество. [Teaching Resource] (Unpublished)

Захариев, Ясен (2002) Проекции на философията в България от края на XIX до средата на XX век. PhD thesis, СУ "Св. Климент Охридски".

Кондарев, Тодор (2017) Последици за България от отлагане на членството ѝ в Шенген, в контекста на усложнената международна обстановка. In: Членството на България в ЕС: девет години по-късно. Издателски комплекс - УНСС, София, pp. 387-396.

Георгиев, Людмил (2014) Нов български университет: Научни изследвания и творчески постижения (1991 – 2012). Нов български университет, София.

Захариев, Ясен (2003) Необичайният превод на една статия от Иван Съръилиев. Известия на Хуманитарния департамент към МГУ “Св. Иван Рилски”, Т.3 .

Стефанов, Сергей В. (2012) Мястото на сетивността в метафизиката на Марсилио Фичино. PhD thesis, Нов български университет.

Вернан, Жан-Пиер and Денкова, Лидия (2015) Мит и религия в древна Гърция / Прев. от френски Лидия Денкова. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Маркова, Ася (2012) Кой се страхува от политическата коректност? Култура : Седмичник за изкуство, култура и публицистика . ISSN 0861-1408 (Submitted)

Кузански, Николай and Радев, Ради and Денкова, Лидия (1993) За ученото незнание / Встъпителна студия Ради Радев ; Превод от латински Лидия Димитрова Денкова. Философско наследства . Наука и изкуство, София. ISBN 9540200709

Денкова, Лидия (1999) За божествените имена / Cв. Дионисий Ареопагит; Превод от старогръцки и студия Лидия Денкова. Гал-Ико, София. ISBN 9548010887

Денкова, Лидия (2014) Естетически понятия : Вкус. [Teaching Resource] (Unpublished)

Маркова, Ася (2014) Достойнство и човешки способности. Нормативни ориентири за достойно третиране на хора с ментални увреждания : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор по философия". PhD thesis, Нов български университет.

Маркова, Ася (2012) Достойнство и човешки способности. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Zahariev, Iassen (2009) Димитър Михалчев 1880 - 1967. Dimitr Michalcev 1880 - 1967. In: Анета Ходина-Чермакова (1878-1941) и българо-чешката взаимност. Aneta Hodina-Cermakova (1878-1941) a bulharsko-ceska vzajemnost. Посолство на република България в Чешката република, Praha, pp. 40-59. ISBN 9789549126181

Захариев, Ясен (2014) Възпитанието на неразумната душа. Платон за виното в "Държавата" и "Закони". In: Общоуниверситетски семинар 2013/2014: Справедливост, общество и образование: „Държавата“ на Платон, 5 март 2014, Нов български университет, София, България. (Unpublished)

Markova, Asya (2011) The Concept of Dignity in the Capability Approach: A personalistic Perspective. In: International Conference Values of the Human Person: Contemporary Challenges, 3-4 June 2011, Bucharest, Romania. (Submitted)

Charles, Sebastien and Denkova, Lidia and Taranto, Pascal (2007) Repenser la tolerance en contexte multipolaire. Sous la direction de Sebastien Charles en collaboration avec Lidia Denkova et Pascal Taranto. East-West Publishers, Sofia. ISBN 9789543213153

Denkova, Lidia (2012) Plato's "First Aesthetics" (Book V of the Republic). Other. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Markova, Asya (2011) On the Concept of Dignity in the Capability Approach: A personalistic Perspective. In: 2011 HDCA conference: Inovation, Development and Human Capabilities, 6-8 september 2011, Hague, Netherlands. (Submitted)

Denkova, Lidia (2001) Genese de la Tolerance de Platon a Benjamin Constant : Anthologie de textes : Choix et presentation par Lidia Denkova. Collection Les classiques de la tolerance . UNESCO, Paris.

Маркова, Ася (2012) 2. Достойнството като основен принцип на практическия разум. Кант. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Мартен, Жан-Кле and Денкова, Лидия (2006) 100 думи за 100 философи : От Хераклит до Дерида. Рива, София. ISBN 9789543200733

Денкова, Лидия (2014) "L'esquis et l'essentiel" : За простата геометрия на метода в една платоническа традиция. In: Литература, култура, действителност : [Сборник с доклади от юбилейната конференция в чест на 70-годишнината на проф. Богдан Богданов, 6 ноември 2010 г., София]. Studia classica serdicensia (III). Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 85-96. ISBN 9789540735122

This list was generated on Mon Mar 19 07:24:06 2018 EET.