Анализ на немските модални частици denn и etwa в съпоставителен план с български език : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в област на висше образование 2. "Хуманитарни науки" професионално направление 2.1 "Филология" научна специалност "Германски езици" 05.04.20 (немски език)

Илиева, Станислава (2016) Анализ на немските модални частици denn и etwa в съпоставителен план с български език : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в област на висше образование 2. "Хуманитарни науки" професионално направление 2.1 "Филология" научна специалност "Германски езици" 05.04.20 (немски език). PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of avtoreferat.pdf]
Preview
PDF
avtoreferat.pdf

1MB

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Comparative linguistics
Language. Linguistics. Literature > Foreign language studying
Translation studies
ID Code:3215
Deposited By: Repository Editor1
Deposited On:29 Dec 2016 10:21
Last Modified:04 Jan 2017 08:59

Repository Staff Only: item control page