Items where Author is "Сиракова, Венета"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 20.

Article

Сиракова, Венета (2012) Габриела Мистрал на български език : поетичен сборник "Вода и хляб". Годишник на департамент "Чужди езици и литератури" 2011-2012. pp. 21-58. ISSN 1313-7875

Сиракова, Венета (2011) За приспивната песен, кръвта и превода на едно различно стихотворение. Чуждоезиково обучение : Двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, XXVII (4). pp. 16-24. ISSN 0205-1834

Book Section

Сиракова, Венета (2017) Преводът на табуирана лексика - междукултурни предизвикателства. In: Антропология на изток от Рая : Юбилеен сборник в чест на 25 години департамент "Антропология" и 60-годишнината на проф. Пламен Бочков. Нов български университет, София, pp. 385-395. ISBN 9789545359897

Monograph

Сиракова, Венета (2016) Обучение по превод на поетичен текст - практически аспекти. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2015) Интерпретация и превод: "Лебедът" на Делмира Агустини. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2014) В сянката на Габриела Мистрал: Идеите за майчинството в ранната поезия на Росарио Кастелянос. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2014) За превода на авторските неологизми в поезията на Габриела Мистрал. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2014) Майчинство и идентичност в късната поезия на Росарио Кастелянос. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2014) Приспивни и хороводни песни на Габриела Мистрал. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2013) (Не)видимост на преводача при превода на сборника Desolación на Габриела Мистрал (темата за майчинството). Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2013) Габриела Мистрал: живот и творчество в контекста на майчинството. Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2013) За превода на някои метафорични конструкции в поезията за деца на Габриела Мистрал. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2012) За (не)видимостта на преводача. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2012) Методи, стратегии и техники в превода - приносът на испаноезичното преводознание. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2012) Съвременното преводознание и преводът на поезия. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Сиракова, Венета and Мичев, Станимир (2012) За похватите в превода: опит за описание. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2011) Развитие на съвременното преводознание - дескриптивни насоки. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Сиракова, Венета (2016) Способы перевода реалий в поэзии (на материале произведений испаноязычных поэтов и их переводов на русский и на болгарский язык). In: Международно лятно училище по превод "ТРАНС 2016", 1-10.09.2016, Нов български университет, София, България. (Unpublished)

Book

Димитрова-Гюзелева, Светлана and Сиракова, Венета (2023) Традиция и новаторство : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция на департамент "Чужди езици и култури" по повод 30-годишнината от създаването на НБУ и на филологическите програми към департамента, 4-5 юни 2022 г. Нов български университет, София. ISBN 9786192332563

Thesis

Сиракова, Венета (2013) (Не)видимост на преводача при превода на поезията на Габриела Мистрал(темата за майчинството) : Автореферат за присъждане на образователната и научна степен "доктор" професионално направление 2.1. "Филология" научна специалност 05.04.16. "Теория и практика на превода". PhD thesis, Нов български университет.

This list was generated on Tue Feb 27 08:30:09 2024 EET.