Items where Author is "Стойчева, Светлана"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 94.

Article

Стойчева, Светлана (2018) Сянката на Боян Магесника в творчеството на Пейо Яворов. Вълчият код. Литературен вестник (18). pp. 9-10. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2018) Сянката на Боян Магесника в творчеството на Пейо Яворов – за ненаписаната драма "Боян Магьосникът". Литературен вестник, 27 (12). pp. 12-13. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2018) Романът "Грохот" на Силвия Томова: исторически, есеистичен, носталгичен. Литературен вестник (5). p. 6. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2017) За литературата на ответа. Култура (44). p. 3. ISSN 0861-1408

Стойчева, Светлана (2017) Две северни стихосбирки. Литературен вестник (22). p. 4. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2017) Непотребният магьосник. Литературен вестник (17). p. 6. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2016) Поетът градинар [за поезията на Иван Цанев]. Култура, LX (40). p. 4. ISSN 0861-1408

Стойчева, Светлана (2016) От екзистиалната човешка пролет до екзистиалната човешка есен : Интервю с Людмила Балабанова и представяне на "Роса върху бурените". Литературен вестник (33). pp. 12-13. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2016) За новите арт дрехи на литературата за деца (Наблюдения върху съвременното състояние на българската литература за деца). Литературата, 10 (17). pp. 308-348. ISSN 1313-1451

Стойчева, Светлана (2015) Боян Магьосника – име на „непотребните” във всички времена. Фрагменти върху интерпретацията на Георги Гроздев. Литературен вестник (40). p. 6. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2015) Да напуснеш града. Литературен вестник (36). p. 6. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2014) Между приказката и реалността. Емилиян-Станевите "анималистични" разкази за деца = А mese es realitas hataran - Emiljan Sztanev "animalista" gyennekelbeszelesei. Хемус=Haemus (1). pp. 61-67. ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана (2013) През погледа на дете и с езика на завещанието = А gyermek szemevel - а hagyatek nyelven. Хемус=Haemus (1). pp. 65-67. ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана (2012) За липсващото трето (за разказите на Любомир Халачев от “Крос по Сен Жермен” и “Всяка вечер в седем”). Литературен вестник (38). pp. 4-5. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2012) Мирелите ни. Литературен вестник (23). p. 5. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2012) Азиатският Хитър Петър или Българският Афенти = Az azsiai ravasz Peter vagy a bolgar Afenti. Хемус = Haemus (1). pp. 60-62. ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана (2012) През окото на китайската литература, през окото на йероглифа. Море (1). pp. 195-205.

Стойчева, Светлана (2010) Петте приказки на Валери Петров (приказки за деца и „безнадеждно и ужасно" пораснали деца) = Valeri Petrov Ot meseje Mesek gyermekeknek es "remenytelenul es borzalmasan" felnott gyermekeknek. Хемус=Haemus (2). pp. 56-62. ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана (2010) Пролог към "Канонически речник" на българската литература за деца през преходния период на социализма (50-те години на ХХ век). Годишник на филологическия факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски", 8. pp. 122-152. ISSN 1312-0493

Стойчева, Светлана (2010) Пролог към „канонически речник” на българската литература за деца през преходния период на социализма (50-те години на ХХ век). Актуальнi проблеми слов’янськоi фiлологii Серiя: Лiнгвiстика i лiтературознавство Мiжвузiвський збiрник наукових статей, XXІІІ (3). pp. 39-49.

Стойчева, Светлана (2009) Човешко, твърде... Литературен вестник. p. 4. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2009) Белият приказен свят на Каралийчев. Хемус=Haemus (1). pp. 60-63. ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана (2009) Николай Рьорих и Николай Райнов. Светилник. Литературен алманах за фантастика и мистика (1). pp. 61-64.

Стойчева, Светлана (2009) Николай Рьорих, Николай Райнов и общата духовна родина. Актуальнi проблеми iноземноi филологii: лiнгвiстика та лiтературознанство. Мiжвузiвський збiрник наукових статей, Випуск ІІІ (3). pp. 548-556.

Стойчева, Светлана (2008) "Личност многостранно нехарактерна". Култура (10). p. 2. ISSN 0861-1408

Стойчева, Светлана (2008) Детството по стратиевски – нашият живот в небето = Gyermekkor Sztratiev modra avagy Eletunk az egben. Хемус = Haemus (3-4). pp. 59-63. ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана (2008) Кукувичата книга на Йордан Радичков (за „Ние, врабчетата”)= Jordan Radicskov kakukkos konyve(nehany gondolat а Mi, verebek cimu kisregenyrol). Хемус=Haemus (2). pp. 57-63. ISSN ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана (2008) Приключенията на Лиско, приключенията на автора. Хемус=Haemus (1). pp. 59-63. ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана (2008) Сецесионни жестове в прозата на Йордан Йовков. Годишник на Филологически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”, 6. pp. 122-129.

Стойчева, Светлана (2007) Китайският и българският вариант. Природа и култура. Култура, 44 (2483). ISSN 0861-1408

Стойчева, Светлана (2007) За стихосбирката, наречена "Лисабон". Литературен вестник (22). p. 4. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2007) Начални тезиси към изследване на европейските параболи на българската литература за деца. Европейски измерения на българската детска литература. Сборник доклади от кръгла маса. Сливен. pp. 5-15.

Стойчева, Светлана and Стоянова, Юлияна (2007) (На)казващата функция на мълчанието. Следва (17). pp. 4-16. ISSN 1311-9060

Стойчева, Светлана (2007) Архетипност и персонализъм в приказките на Андерсен. Български език и литература (4). pp. 27-36. ISSN 0323-9519

Стойчева, Светлана (2007) За различното и за идентичното на Балканите. Културологичните диалози между една българка и един турчин, състояли се на 10 000 км от Балканите. Език и литература (1-2). pp. 30-35. ISSN 0324-1270

Стойчева, Светлана (2007) Окултният символизъм на Николай Райнов. . Годишник на Филологически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”, 5. pp. 45-50.

Стойчева, Светлана (2007) „Фентъзи” романът „Ян Бибиян” – Елин-Пелиновата голяма мъдра книга за деца. Хемус=Haemus (1). pp. 57-59. ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана (2006) Да попаднеш в Китай... Литературен вестник (32). pp. 12-13. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2006) Поезия на сто живота. Литературен вестник (4). p. 4. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2006) Съвременният български роман за деца в сянката на преводния универсален роман. Български език и литература (5). pp. 58-64. ISSN 0323-9519

Стойчева, Светлана (2006) Сянката на Андерсен : Андерсеновите приказки като психоаналитичен текст. Годишник на филологическия факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски", 4. pp. 314-324.

Стойчева, Светлана (2005) Чаени листа. Литературен вестник (34). p. 5. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана and Стоянова, Юлияна (2005) За жената, авантюрата и греха. Един сюжет в три стилистики: фолклорна, просвещенска и масовопотребителска. Следва (12). pp. 30-36. ISSN 1311-9060

Стойчева, Светлана (2005) За тийнейджърската литература като субкултура. Български календар. Деветдесет години дружество на българите в Унгария. pp. 212-228. ISSN 1416-7646

Стойчева, Светлана (2005) Идеи за преподаване на вълшебната приказка с оглед на психоанализата. Български език и литература (6). pp. 57-62. ISSN 0323-9519

Стойчева, Светлана (2005) От преддверието на литературата за деца. Панорама, XXVI (5). pp. 184-185. ISSN 0205-0013

Стойчева, Светлана and Петков, Николай (2002) Пре(раз)прочетеният Вазов : Литературна анкета. Литературата (16). pp. 239-257. ISSN 1310-2877

Стойчева, Светлана and Стоянова, Юлияна (2001) Детската игра с езика и езиковата игра в поезията за деца. Литературата, 2(12). pp. 177-185. ISSN 1310-2877

Стойчева, Светлана (2000) Архетипното в романите на Димитър Димов. Български език и литература, XLI (5). pp. 23-34. ISSN 0323-9519

Стойчева, Светлана (1999) Операции към прочита на бутилка поезия. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация (35). p. 3. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана (1999) Системата - вицът на нашия живот. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация (25). pp. 1-4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана (1999) Поетичното слово отглъхва взривно. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация (23). pp. 1-4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана (1999) Последната лоша вест. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация (17). pp. 1-4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана (1999) Над цялата епичност на битието. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация (15). p. 4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана (1999) Лица в огледалото. Мост : Списание за поезия и изобразително изкуство (3). pp. 54-55. ISSN 0861-122X

Стойчева, Светлана (1997) Фрагментен послепис подир фрагментите на Георги Марковски. Литературен вестник (28). p. 2. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана and Петков, Стоян (1997) "Жените, които пишат, и писането за жени" : Литературна анкета. Литературата, 1(7). pp. 173-190. ISSN 1310-2877

Стойчева, Светлана (1997) Какво е Елин Пелин в литературата за деца. Елин Пелин. Юбилейно издание 1877-1997. 120 години от рождението. p. 5.

Стойчева, Светлана (1996) Провокациите на българския Андерсен. Литературен вестник (18). p. 10. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана and Петков, Стоян (1996) "Апокалипсис сега" на литературната история : Литературна анкета. Литературата (1). pp. 162-175. ISSN 1310-2877

Стойчева, Светлана (1991) "Веселушка"(1908-1910) – хумористично списание за деца. Икар (3). pp. 37-39. ISSN 0861-4288

Стойчева, Светлана (1991) "Между пустинята и живота" – роман на българския модернизъм. Литературна история (19). pp. 26-38. ISSN 0204-7756

Стойчева, Светлана (1991) "Славейче" - вестник за деца (1906-1910). Деца. Изкуство. Книги : Икар (2). pp. 34-37. ISSN 0204-8264

Стойчева, Светлана (1990) "Пчелица" - първото българско списание за деца и юноши. Деца. Изкуство. Книги (2). pp. 39-42. ISSN 0204-8264

Стойчева, Светлана (1990) "Пчелица" – първото българско списание за деца. Деца. Изкуство. Книги (1). pp. 31-35. ISSN 0204-8264

Стойчева, Светлана (1990) Списание "Звездица"(1892-1914). Деца. Изкуство. Книги (5). pp. 20-25. ISSN 0204-8264

Стойчева, Светлана (1990) Списание "Младина". Деца. Изкуство. Книги (4). pp. 17-19. ISSN 0204-8264

Стойчева, Светлана (1990) Таласъмите на Марко Ганчев. Деца. Изкуство. Книги (5). pp. 11-14. ISSN 0204-8264

Стойчева, Светлана (1989) Декоративната проза на Николай Райнов като един от стиловите почерци на културата ни от 20-те и 30-те години на ХХ век. Литературна мисъл (2). pp. 22-34. ISSN 0324-0495

Стойчева, Светлана and Петков, Стоян Анкета "Литературата" : Детска ли е детската литература? Литературата. pp. 163-176. ISSN 1313-1451

Стойчева, Светлана Антиномиите на културата. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана Архитектоника на поетическото мислене. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация. p. 4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана Българският поет се сбогува с пейзажа. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация. pp. 1-5. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана Календарното време върху "Мост"-а на поетическото безвремие. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация. pp. 1-4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана Китайската природа - култура. Култура (1-2). pp. 131-137.

Стойчева, Светлана and Стоянова, Юлияна Навътре към чуждото – стратегията на едно творчество. Модерният наратив. Интертекстуални пресичания : Проблеми на българската литература през ХХ век. Сборник в чест на проф. Елка Константинова. pp. 162-174. ISSN 978-954-90282-3-2

Стойчева, Светлана Основа за история и речник. Българистика и българисти : Издание на Съвета по българистика при МОН. pp. 44-45.

Стойчева, Светлана Портретът с Йордан Кръчмаров. Книжен свят. pp. 1-4.

Стойчева, Светлана Производни на съзнанието. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация. p. 4. ISSN 0861-2153

Book Section

Стойчева, Светлана (2010) Melyen tisztelt, kedves kis es nagy olvasoinkhoz. In: Череша с алени сърца : Български писатели за децата = A piros szivu cseresznyefa : Bolgar irok gyerekeknek. Книгата е издадена с конкурс на МОН, Будапеща, p. 11.

Стойчева, Светлана (2010) До нашите прелюбезни и дълбокопочитаеми малки и големи читатели. In: Череша с алени сърца : Български писатели за децата = A piros szivu cseresznyefa : Bolgar irok gyerekeknek. Книгата е издадена с конкурс на МОН, Будапеща, p. 11.

Стойчева, Светлана (2010) Сирак Скитник като фигура на културния синтез между двете световни войни. In: Сирак Скитник и българската култура. Унивeрситетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, pp. 121-141.

Стойчева, Светлана (2008) Детският читател срещу детския писател. In: Детската книга на XXI век и нейните читатели : Сборник доклади от кръгла маса. ИК "Жажда". ISBN 978-954-795-220-1

Стойчева, Светлана (2007) Жажда за памет. In: Кажи, живот! Ако ти, народ ... Агенция Европрес, София, pp. 5-8. ISBN 978-91980-7-0

Стойчева, Светлана (2005) В началото бе литературата за деца. In: Мостове. Сборник в чест на 70-годишнината на Йордан Василев. Издателски център "Боян Пенев", София, pp. 147-153. ISBN 954-9310-09-4

Стойчева, Светлана (2002) Да бъдеш модерен прозаик (литературната съдба с литературните събратя на Петко Тодоров). In: UNSPECIFIED Феномен 21, София, pp. 190-197. ISBN 954-549-033-0

Стойчева, Светлана (2000) Романите на Димитър Димов – култура на осъзнаването. In: Българската литература – фигури на четенето. Фигура, София, pp. 313-322. ISBN 954-9985-01-6

Стойчева, Светлана and Марковски, Георги (1998) Владимир Мусаков. Неизвестното. In: Неизвестното. ИК "Сребърен лъв", pp. 1-2. ISBN 954-571-093-4

Стойчева, Светлана (1998) Пораждане на символиката в поетичното творчество на Пейо Яворов. In: Съвременни прочити на класиката: Нови изследвания върху българската литература. Ариадна, София, pp. 138-155. ISBN 954-9660-02-8

Стойчева, Светлана (1998) Приказката през Възраждането като литературна стратегия. In: Възрожденският текста. Прочити на литературата и културата на българското Възраждане. ИК Сребърен лъв, София, pp. 282-287. ISBN 954-571-131-0

Стойчева, Светлана and Петков, Стоян (1997) Обетованата книга (Антологичната концепция – национален генезис). In: Кирил Христов. Нови изследвания. Антос, Шумен, pp. 93-118. ISBN 954-8901-13-7

Стойчева, Светлана (1995) Приказките на Николай Райнов - между магиката и декорацията. In: Приказките на Николай Райнов - между магиката и декорацията. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 7-9. ISBN 954-070-327-1

Conference or Workshop Item

Стойчева, Светлана (2012) Азиатският Хитър Петър или българският Афенти. In: Матерiали Мiжнародного науково-методического семiнару з болгарськоi мови, лiтератъри, культури та iсториi.

Book

Стойчева, Светлана (2009) Приказката в българската литература през ХІХ век. Опит върху емпирията на приказката. Карина – Мариана Тодорова, София. ISBN 9789543150564

This list was generated on Mon Feb 6 11:34:11 2023 EET.