Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: L | P | Q | Д | К | Л | М | С | Ш
Number of items: 14.

L

Lambova, Anelia (2011) Vergleichende Untersuchung der kodifizierten R-Realisierungen im Auslaut. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

P

Petkova-Staleva, Petia (2011) Interferenze lessicali nell’apprendimento dell’italiano da bulgari. In: Квалификационен курс за преподаватели по италиански език и култура от средните училища - Проблеми на преподаването на италиански език и култура в България, 19 октомври 2011, Нов български университет, София, България. (Unpublished)

Q

Queralt, Sheila and Spassova, Maria and Turell, Maria Teresa (2011) L’ús de les combinacions de seqüències de categories gramaticals com a nova tècnica de comparació forense de textos escrits. Language, society and communication (9). pp. 59-67. ISSN 1697-5928

Д

Давидова, Десислава (2011) Някои особености на отстъпителните съюзи и отстъпителното отношение в български и италиански език. Чуждоезиково обучение (5). pp. 13-22. ISSN 0205-1834

К

Коева, Янка (2011) Инструкции към задачите и упражненията в обучението по немски език като чужд : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Л

Ладовинска, Мария (2011) “Devono averci visti” и “ci devono aver visti” през призмата на теорията на Косериу, интерпретирана и определена от проф. Иван Кънчев като динамичен структурализъм. Чуждоезиково обучение : Двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching (4). pp. 67-70. ISSN 0205-1834

Ламбова, Анелия (2011) Структурно-организиращи характеристики на частиците в немския и българския език. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

М

Мичев, Станимир (2011) Филмов превод : Модел за дескриптивен анализ при превод на текст за дублаж от испански на български език. Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

С

Савова, Елена (2011) Междукултурно общуване, многоезичие и чуждоезиково обучение. In: Език, литература, многоезичие : Доклади пред първата национална междууниверситетска конференция, май 2009 г. Нов български университет, София, pp. 295-303. ISBN 9789545356193

Савова, Елена (2011) Разработване на учебни материали с автентични текстове за четене на чужд език. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2011) За приспивната песен, кръвта и превода на едно различно стихотворение. Чуждоезиково обучение : Двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, XXVII (4). pp. 16-24. ISSN 0205-1834

Сиракова, Венета (2011) Развитие на съвременното преводознание - дескриптивни насоки. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Стефанова, Павлина (2011) Ръководството за преподавателя в учебния комплекс по съвременен език : Теоретичен модел. Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Ш

Шипчанов, Милен Ив. (2011) Педагогическа медиация с персонален компютър в чуждоезиковото обучение (самостоятелна работа и контрол). Project Report. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

This list was generated on Tue Jul 23 21:49:52 2024 EEST.