Items where Subject is "Biology"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | K | P | S | T | Z | Б | В | З | К | М | П | Х | Я
Number of items at this level: 25.

B

Baykov, Bayko and Hristev, Hristo and Penkov, D. and Zaharinov, Botio and Georgieva, Yulia and Willeke-Wetstein, Christine and Steinbach, Joerg (2003) Movement of cadmium and lead in anthropogenically formed trophic chains of a pasture type. Journal of Central European Agriculture, 4 (4). pp. 389-397. ISSN 1332-9049

Baykov, Bayko and Kirov, Kiril and Gugova, Milena and Zaharinov, Botio and Popova, Irina and Krynski, Andrzej and Karim, Abdul and Penkov, Dimo and Hristev, Hristo (2005) A new concept for the bioaccumulation of lead and cadmium along a food chain with farm animals. In: Animals and Environment: Proceedings : XIIth International Congress, ISAH 2005, Warsaw, Poland. Bel Studio, Warsaw, pp. 199-202. ISBN 8389968363

Baykov, Bayko and Popova, Irina and Zaharinov, Botio and Kirov, Kiril and Simeonov, Ivan (2005) Assessment of the compost from the methane fermentation of litter from broiler production with a view to its utilization in organic plant production. In: Animals and Environment: Proceedings : XIIth International Congress, ISAH 2005, Warsaw, Poland. Bel Studio, Warsaw, pp. 65-72. ISBN 8389968363

Baykov, Bayko and Popova, T. P. and Zaharinov, Botio and Marinova-Garvanska, S. M. and Kaleva, M. D. and Kirov, V. (2013) Microbiological evaluation of sewage sludge in terms of possibility of applications in soil as a fertilizer. In: Proceedings on the International Conference on Geoethics. Association of Geoscientists for International Development, Pribram. ISBN 9788090499348

Baykov, Bayko and Tchoukanov, Ivo and Tchoukanova, Mila and Zaharinov, Botio and Georgieva, Yulia (2003) Technological parameters of anaerobic digestion of biodegradable organics in municipal solid wastes. In: Scientific publications : Vol. II Ecology. Science Invest Ltd., pp. 311-320. ISBN 9549097285

C

Chukanov, Ivo and Baykov, Bayko and Zaharinov, Botio and Marinova, Nadya and Popova, Irina (2005) Application of mathematical models to optimization of the methane fermentation of fowl dung. In: Animals and Environment: Proceedings : XIIth International Congress, ISAH 2005, Warsaw, Poland. Bel Studio, Warsaw, pp. 251-254. ISBN 8389968363

K

Kanchev, L. N. and Zaharinov, Botio and Tzvetkova, Petia and Kamenov, I. and Danailov, E. (2004) Melatonin, corticosterone, stress and phagocytic activity. In: VII Научна конференция с международно участие “ Екологични проблеми на планинското земеделие”, 27–28 май 2004, Троян, България. (Submitted)

P

Popova, T. P. and Kaleva, M. D. and Baykov, Bayko and Zaharinov, Botio and Marinova-Garvanska, S. M. (2013) Microbiological and epizootological characterization of materials from wastewater treatment plant. In: Proceedings : 10th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, Belgrade, 2 - 4 October, 2013. Institute for Animal Husbandry, Belgrade, pp. 572-579. ISBN 9788682431695

S

Shindarska, Z. and Kostadinova, G. and Hadjiev, S. and Gencheva, Adelina and Zaharinov, Botio and Popova, T. P. and Kirov, V. and Tivchev, G. and Baykov, Bayko (2014) Co-digestion of waste activated sludge and silaged mix of chicken litter and fodder beet. InternationalJournal of Current Microbiology and Applied Sciences (IJCMAS), 3 (4). pp. 991-998. ISSN 2319-7706

Shindarska, Z. and Zaharinov, Botio and Marinova-Garvanska, S. M. and Kirov, V. and Baykov, Bayko (2013) Agroecologic valuation of organic waste in different technologies of storage. In: Proceedings : 10th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, Belgrade, 2 - 4 October, 2013. Institute for Animal Husbandry, Belgrade, pp. 580-589. ISBN 9788682431695

T

Tchoukanov, Ivo and Georgieva, Yulia and Baykov, Bayko and Tchoukanova, Mila and Zaharinov, Botio (2003) Modern technology of anaerobic digestion of biodegradable organics in municipal solid wastes. In: Scientific publications : Vol. II Ecology. Science Invest Ltd., pp. 321-340. ISBN 9549097285

Z

Zaharinov, Botio and Shindarska, Z. and Marinova-Garvanska, S. M. and Kirov, V. and Baykov, Bayko (2013) Agroecologic valuation of organic waste in different technologies of storage. In: Proceedings on the International Conference on Geoethics. Association of Geoscientists for International Development, Pribram. ISBN 9788090499348

Б

Байков, Байко and Захаринов, Ботьо and Христов, Христо and Харизанов, Харизан (2002) Екологична преценка на нова технология за преработка на органични торове : I. Преценка на микробната деконтаминация. Животновъдни науки : Научно списание на Националния център за аграрни науки = Animal Sciences, XXXIX (1). pp. 71-72. ISSN 0514-7441

Байков, Байко and Ненов, Румен and Христов, Христо and Китанова, Моника and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя (2003) Проучвания върху производството на биогаз от тор от кокошки-носачки : I. Екологична преценка на биошлама. In: Сборник научни доклади [от] Международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет". Секция Ветеринарна медицина = Proceeding scientific papers [on] International scientific conference "50 years university of forestry". Лесотехнически университет, София, pp. 58-60.

Байков, Байко and Халак, Абдул Карим and Крински, Анджей and Киров, Кирил and Георгиев, Георги and Захаринов, Ботьо and Гугова, Милена and Попова, Ирина (2005) Създаване на антропогенна екосистема тип "Мезокосм" за проучване на биоакумулацията на олово и кадмий. In: Сборник доклади от научната конференция 10 години Факултет по ветеринарна медицина при ЛТУ (1994-2004 г.), София, 18 май 2005 г. Лесотехнически университет, София, pp. 72-77. ISBN 9543320144

Байков, Байко and Христев, Христо and Пенков, Димо and Willeke-Wetstein, Christine and Steinbach, Joerg and Китанова, Моника and Захаринов, Ботьо (2003) Проучване на химичната нееднородност на кадмий и олово в трофична верига: автотрофни организми - дребни преживни животни в антропогенни екосистеми с повишен техногенен кларк. In: Сборник научни доклади [от] Международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет". Секция Ветеринарна медицина = Proceeding scientific papers [on] International scientific conference "50 years university of forestry". Лесотехнически университет, София, pp. 55-57.

В

Василева, Яна (2010) Екология и опазване на околната среда – нови източници на вдъхновение в модната индустрия. Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев : Серия 1.2 Топлотехника, хидро- и пневмотехника. Екология и опазване на околната среда, 49. pp. 103-107. ISSN 1311-3321

З

Захаринов, Ботьо and Илиева, Веселина (2003) Дистанционни методи в агроекологията. Наука, XIII (5). pp. 28-33. ISSN 0861-3362

К

Киров, Кирил and Халак, Абдул Карим and Байков, Байко and Сурджийска, Събка and Григорова, Светлана and Захаринов, Ботьо and Близнаков, Атанас and Коцева, Силвия and Кирилова, Ц. (2006) Влияние на олово и кадмий върху продуктивността на кокошки-носачки. Животновъдни науки : Научно списание на Националния център за аграрни науки = Animal Sciences, XLIII (3). pp. 55-57. ISSN 0514-7441

М

Младенов, Младен (2020) Уроците за организациите от пандемията COVID-19. Право, Политика, Администрация, 7 (2). pp. 2-15. ISSN 2367-4601

Младенов, Младен (2020) Ключови моменти от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 година. Вътрешен одитор (1). pp. 6-12. ISSN 1312-4226

П

Пейчинова, Миглена and Захаринов, Ботьо (2007) Преценка на възможностите за производство на биологична продукция в растениевъдството при внедряването на почвен подобрител по технология "Oxalor". In: Научно-приложна конференция с международно участие "Аерокосмически и наземни методи за оценка и въздействие на нарушени терени при открит въгледобив" : Посветена на 50-годишнината от Първия изкуствен спътник на Земята, 24-29 октомври 2007 г., Старозагорски минерални бани, България. (Submitted)

Попова, Теодора and Петков, Йоско and Байков, Байко and Симеонов, Иван and Киров, Веселин and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя and Наков, Йонко and Кьосев, Пламен (2008) Редукция на патогенни микроорганизми при периодично-доливен и непрекъснат процес на метанова ферментация. Селскостопанска наука = Agricultural science, XLI (5). pp. 16-23. ISSN 1311-3534

Х

Христов, Ефтим and Киров, Кирил and Захаринов, Ботьо and Гугова, Милена (2002) Наличие на олово и кадмий във вътрешни органи на свине от различни региони на Северна България. Животновъдни науки : Научно списание на Националния център за аграрни науки = Animal Sciences, XXXIX (1). pp. 67-70. ISSN 0514-7441

Я

Янчев, Иван and Захаринов, Ботьо and Кръстев, Красимир (2002) Екологично въздействие на трансгенните култури върху агроекосистемите. Животновъдни науки : Научно списание на Националния център за аграрни науки = Animal Sciences, XXXIX (1). pp. 73-75. ISSN 0514-7441

This list was generated on Mon Jun 24 21:29:10 2024 EEST.