Logo

Items where Division is "Architecture" and Year is [pin missing: value2]

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 44.

Иванов, Климент (2014) Феноменът „Съвременни руини”. Сборник научни публикации (3). pp. 27-35. ISSN 1314-7188

Фазлиу, Арменд (2019) Устойчиво развитие на град Прищина, Р Косово, и ревитализация на жилищната среда : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научно направление 5.7 "Архитектура строителство и геодезия". PhD thesis, Нов български университет.

Ал-Мамури, Хасун Алауи Хасун (2020) Урбанизация и градоустройство на град Бакуба : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли“. PhD thesis, Нов български университет.

Георгиев, Георги Николов (2014) Състояние на жилищата в България. Нова магистърска програма "Жилищна политика и управление на недвижими имоти". In: Българското жилище и ролята на образованието, 12 май 2014, Нов български университет, София, България. (Unpublished)

Георгиев, Георги Николов and Мотев, Стойчо (1995) Създаване, функциониране и развитие на жилищните сдружения = Establishment, operation and evolution of housing associations. Other. НЦТРЖП.

Петров, Петър (2019) Реконструкция и обновяване на сгради и градски пространства : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Георгиев, Георги Николов and Yordanova, Miryana and Petrov, Petar (2019) Предотвратяване на социалното изключване на възрастните хора чрез оптимизация на средата за обитаване. IX Международна научна конференция "Архитектура и строителство ArCivE' 2019" : Сборник с резюмета . p. 62. ISSN 2367-7252

Георгиев, Георги Николов (2020) Потенциал на съществуващия сграден фонд за създаване на адаптирана жилищна среда за възрастни. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия - София = Annuaire de l'Universite d'Architecture, de Genie Civil et du Geodesie - Sofia, 53 (2). pp. 359-369. ISSN 1310-814X

Георгиев, Георги Николов (2002) Пилотен проект. Български архитект : Осведомителен бюлетин (26). pp. 1-3. ISSN C605-6997

Георгиев, Георги Николов (2017) Пилотен жилищен проект "Захарна фабрика". [Video]

Георгиев, Георги Николов (1995) Обновяване на панелни жилищни сгради = Renovation of panel condominium housing. Other. НЦТРЖП.

Георгиев, Людмил (2014) Нов български университет: Научни изследвания и творчески постижения (1991 – 2012). Нов български университет, София.

Георгиев, Георги and Ценкова, Саша (1991) Интеграция на жизнените функции в съвременното градско развитие (Резюме). In: Европейки форум - София 91 "Столиците на бъдеща Европа", 8-10 ОКТОМВРИ 1991 г., Университет по архитектура, строителство и геодезия. (Submitted)

Иванов, Климент (2016) Имитацията като метод за намеса в съществуващи сгради. Изкуствоведски четения 2016: Автори, течения, взаимодействия . pp. 263-274. ISSN 1313-2342

Георгиев, Георги Николов (1987) За някои проблеми на нормативната база при организация на обитаването в зоните на влияние на големите градове. Териториално и селищно устройство и архитектура, 4-5 . pp. 30-33. ISSN 0205-2024

Георгиев, Георги (2005) За жилището в архитектурата на София след 1989 г. ИМОТИ България (3). pp. 40-41. ISSN 1312-4927

Георгиев, Георги Николов (1998) Жилищните сдружения в съвременния контекст на България = Housing Association in the contemporary Bulgarian Context. Нови средства за финансиране и кредитиране на социалните жилища : Семинар в св. Кирик, 12-16 октомври 1998 . pp. 35-41.

Йорданова-Петрова, Миряна (2015) Жилищната архитектура 17-18 в. : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли, професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия. PhD thesis, Нов български университет.

Георгиев, Георги Николов (2017) Жилищна политика и устойчиво развитие : България в контекста на Европа. Нов български университет, София. ISBN 9789545359477

Георгиев, Георги Николов (2019) Енергийно-ефективната реконструкция на многоетажни жилищни сгради – инструмент за преодоляване на енергийната бедност в България. IX Международна научна конференция "Архитектура и строителство ArCivE' 2019" : Сборник с резюмета . p. 61. ISSN 2367-7252

Георгиев, Георги Николов (2019) Дигитализация на паметници на традиционната жилищна архитектура в България. IX Международна научна конференция "Архитектура и строителство ArCivE' 2019" : Сборник с резюмета . pp. 103-104. ISSN 2367-7252

Георгиев, Георги Николов (2019) Възможности на дигитализацията за запазването на културно-историческото наследство в България. In: Дигитализация на културно-историческото наследство. Част II. Сборник статии. Диос. ISBN 9789548405713

Георгиев, Георги (1989) Архитектурно-планировочная организация жилой среды в зонах влияния больших городов народной республики Болгарии : Автореферат дисертации на соискание ученой степени "Кандидата архитектуры". PhD thesis, Московский Архитектурный институт.

Иванов, Климент (2014) Архитектурни намеси при промяна на функцията на сградите. Сборник научни публикации : департамент "Дизайн и архитектура" (3). pp. 37-48. ISSN 1314-7188

Иванов, Климент (2015) Архитектурни намеси в (под)покривни пространствa. Сборник научни публикации, 4 . pp. 19-30. ISSN 1314-7188

Georgiev, Georgi N (2021) The Contribution of Energy Poverty Alleviation to Sustainable Future. Eastern European Urban Context. Possible and Preferable Scenarios of a Sustainable Future Towards 2030 and Beyond, Vol. 5 . pp. 178-193. ISSN 2704-6087

Georgiev, Georgi (1996) Sustainable Housing for a Sustainable Society. In: Housing: Level of Perspective. AME, Amsterdam, pp. 70-77. ISBN 9075246056

Georgiev, Georgi (2020) Sustainable Environment for Elderly People. Journal of Economic Development, Environment and People, 9 (1). pp. 17-26. ISSN 2285 – 3642

Georgiev, Georgi (2017) Restructuring of the ownership pattern of Eastern European urban housing as a tool for green urbanization. In: Sustainable and Green Urbanization, 20–23 November 2017, Zhongshan, Guangdong Province, China. (Submitted)

Kovachev, Atanas and Georgiev, Georgi (2018) Problems of Multistory Housing Renovation in Bulgaria = Проблемы реновации многэтажной жилой застройки в Болгарии. Architecture and Modern Information Technologies, 43 (2). pp. 300-311. ISSN 1998-4839

Georgiev, George (2003) Partenariat avec une organisation de logement social néerlandaise pour l'entretien durable d'immeubles à appartements de Sofia, Bulgarie. CECODHAS News (13). p. 18.

Georgiev, George and Salcedo, T.B. and Straub, Ad and Visscher, H.J. and Guglielmi, Т. and Rinnotti, D. and Baines, R. and Gaydarova, E. and Galiègue, Y. and Ruiz, A. and Boiron, M. and de la Orden, M. and Marteleur, I. (2012) Models of coordination: D.3.2 Energy renovation process: Overview of SHELTER Social Housing Organisations. Project Report. Intelligent Energy Europe.

Georgiev, Georgi Nikolov (2012) Livable Architecture - Urban issues and Housing. In: Round Table of Architects' Council of Europe "Europe 2020", 11 May 2012, Sofia. (Unpublished)

Georgiev, Georgi Nikolov (2013) How can the public sector further facilitate EPC (energy performance contracting)? In: Energy Efficiency and Energy Performance Contracting (EPC) in Bulgaria : The way forward, 3 October 2013, Sofia, Bulgaria. (Submitted)

Georgiev, Georgi Nikolov (2017) Housing policy in Bulgaria. Recent history, current projects and future trends. Other. LAP LAMBERT Academic Publishing.

Georgiev, Georgi Nikolov (2017) Housing policy in Bulgaria. Recent history, current projects and future trends. LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN 9783330330405

Georgiev, Georgi (1993) Evaluation of the present condition of Bulgarian housing sector = Оценка на сегашното състояние на жилищния сектор в Република България. In: Финансови и икономически аспекти на жилищната реформа в европейските страни в преходен период, София (България), 15-17 ноември 1993. (Submitted)

Georgiev, Georgi N (2019) Digitalization of Bulgarian Cultural Heritage. Journal of Economic Development, Environment and People, 8 (1). pp. 6-17. ISSN 2285-3642

Georgiev, Georgi Nikolov and Deliev, Ivan and Dimitrov, Dimitar and Peitchev, Peitcho and Motev, Stoitcho and Ivanov, Jeliazko and Kutzarov, Svetoslav and Simov, Georgi (1993) Development of the credit and financial systems in the housing sector in the Republic of Bulgaria = Развитие на кредитната и финансова система за жилищния сектор в република България. In: Financial and Economic Aspect of Housing Reform in the Transation Countris of Europe, 15-17.11.1993, Sofia, Bulgaria.

Shishmanova, Maria and Georgiev, Georgi (2021) Cultural Heritage - A Tool for the Development of Local Opportunities and Exposure of the Danube Culture. In: International Conference Making Healthy Cities for People - Education, Research, Practice in Planning, Architecture and Engineering (2021; Sarajevo) Making healthy cities for people - education, research, practice in planning, architecture and engineering. University of Sarajevo, Sarajevo, pp. 307-317. ISBN 9789926490027

Ivanov, Kliment (2020) Contemporary Multilevel Living Room Space. In: Villes en transformation : Defisq (pre)visions, perspectives = Changing cities : Challenges, predictions, perspectives. New Bulgarian University, Sofia, pp. 341-358. ISBN 9786192331207

Georgiev, George and Tsenkova, Sasha and Motev, Stoicho and Dimitrov, Dimitar (1996) Chapter 6. Bulgaria. In: Housing Privatization in Eastern Europe. Contributions in sociology (117). Greenwood Press, pp. 97-118. ISBN 9780313272141

Georgiev, Georgi (2015) Bulgarian Housing. Status and Prospectives. Journal of Economic Development, Environment and People . (Submitted)

Georgiev, Georgi (2020) Age-friendly Living Environment in Support of Resilient Society in the Bulgarian Context. Resilience between Mitigation and Adaptation, 3 . pp. 310-319. ISSN 2704-6087

This list was generated on Wed May 18 22:59:29 2022 EEST.