Logo

Items where Division is "Mediterranean and Eastern Studies" and Year is [pin missing: value2]

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Departments (114)
    • Mediterranean and Eastern Studies (114)
Number of items at this level: 114.

Игнатов, Сергей (2004) „Рудникът на господаря“ и „Великата зеленина“ в Ермитажен папирус 1115. Годишник на департамент Средиземноморски и източни изследвания, 2 . pp. 249-255. ISSN 1312-5540

Игнатов, Сергей (2002) Червеният ред в древноегипетската приказка за корабокрушенеца. Годишник на департамент Средиземноморски и източни изследвания, 1 . pp. 52-55. ISSN 1312-5540

Малинова, Мариана (2008) Х̣унайн ибн Исх̣ак (809-873) и преводаческото дело в мюсюлманския халифат. Orientalia : Списание за Изтока, IV (2). pp. 97-115. ISSN 1312-6962

Василева, Майя (2013) Фригия, Троя и Тракия. In: Сборник в памет на академик Д. П. Димитров = Studies in memory of academician D. P. Dimitrov. Национален археологически институт с музей, Софийски университет "Св. Климент Охридски", pp. 53-61. ISBN 9789549472226

Маринов, Владимир (2014) Учението на Порфирий за самопознанието в традицията на античния неоплатонизъм : Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор", професионално направление: 2.3 Философия, научна специалност: История на философията (Антична философия). PhD thesis, Нов български университет.

Китаева, Неделя (2014) Стратегии на разказването във вълшебните приказки от "Хиляда и една нощ". Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Игнатов, Сергей (1999) Слово и изображение в Древен Египет. Религия и култура (1). pp. 16-19.

Попова, Моника (2014) Развитие на скулптурата по времето на Тиванските царе през ХІІ дин., ХVІІІ дин. : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" Област на висше образование: 2. "Хуманитарни науки" Професионално направление: 2.2 "История и археология" (Египтология) Научна специалност: "Стара история (Египтология)". PhD thesis, Нов български университет.

Василева, Майя (2019) Прорицателят Мопсос. Thracia, XXIV . pp. 211-221. ISSN 0204-9872

Стойчева, Светлана (2012) През окото на китайската литература, през окото на йероглифа. Море (1). pp. 195-205.

Бузов, Емил (2008) Представата за знанието в поучителната литература на Древен Египет. Orientalia : Списание за Изтока, 2 . pp. 55-61. ISSN 1312-6962

Манева, Деляна (2013) Предизвиканото тяло /Психофизическият тренинг на актьора/ : Автореферат на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Игнатов, Сергей (2000) Послеслов. In: Египетската магия. Лик, София, p. 175. ISBN 9546072966

Чобанов, Йордан (2013) Песните на арфиста в контекста на египетската литературна традиция (II хил. до Р. Хр. – средата на I хил. до Р. Хр.). PhD thesis, Нов български университет.

Игнатов, Сергей (1987) Папирусът не расте на скала : [Сборник]. Народна култура, София.

Игнатов, Сергей (1998) Папирусът не расте на скала. Авалон, София.

Игнатов, Сергей (2004) Папирусът не расте на скала. Изток-Запад, София. ISBN 9543210810

Игнатов, Сергей (1983) Островът на изобилието. Пулс (9). p. 10. ISSN 0205-1176

Малинова, Мариана (2002) Основни принципи в политическата теология на класическия и средновековния ислям. Разум : Теоретично списание за политика и култура (2). pp. 124-139. ISSN 1312-1146

Игнатов, Сергей (1988) Опит за нова интерпретация на древноегипетската „Приказка за претърпелия корабокрушение“. Митология, изкуство, фолклор (3). pp. 146-175. ISSN 1311-3550

Игнатов, Сергей (2001) Обреченият царски син. In: Непознатият Изток. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“,, София, pp. 133-137. ISBN 954-07-1664-0

Георгиев, Людмил (2014) Нов български университет: Научни изследвания и творчески постижения (1991 – 2012). Нов български университет, София.

Кузански, Николай and Маринов, Владимир (2018) Неукият за мъдростта : Кн. І. / Владимир Маринов, превод от латински език. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Василева, Майя (2000) Надгробни могили - някои проблеми на старогръцката терминология. Известия на Националния исторически музей, XI . pp. 81-85. ISSN 1311-5219

Игнатов, Сергей (1994) Наблюдения над Ермитажен папирус 1115, 36-37; 105-106. In: Стъпки по пясъка. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 138-141. ISBN 9540703077

Игнатов, Сергей (2006) Мъдростта на древните египтяни. Изток-Запад, София. ISBN 9543211116

Игнатов, Сергей (2009) Мъдростта на древните египтяни. Изток-Запад, София.

Игнатов, Сергей (2012) Морфология на класическия Египет : По данни на Ермитажен папирус 1115. Нов български университет, София. ISBN 9789545357213

Маринов, Владимир (2013) Методът на разговарянето. Диалектиката като научна и образователна практика през античността и средновековието. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Томов, Тома (2006) Към въпроса за Велбъждската битка. Анамнеза, 1 (3). pp. 1-17. ISSN 1312-9295

Василева, Майя (2016) Култ и религия в древна Фригия: Проблеми на проучванията. In: Societas classica: култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, pp. 487-499. ISBN 978-619-208-060-0

Василева, Майя (1997) Кимери и фриги - общи проблеми на историографията. Минало : Тримесечно списание за история, IV (2). pp. 18-27. ISSN 1310-3415

Василева, Майя (2008) Каменна брадва-скиптър от с. Главан, община Гълъбово. In: По пътя на миналото : Сборник научни статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов. Арос, София. ISBN 9789549873498

Игнатов, Сергей (2000) Името на змея в древноегипетската приказка за корабокрушенеца. In: Simposion, или Античност и хуманитаристика. СОНМ, София, pp. 383-386.

Томов, Тома (2013) Игра на “дама” в храма "Св. София", Константинопол. In: Българско средновековие - общество, власт, история : Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакова. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 437-452. ISBN 9789540734644

Василева, Майя (1998) Златната трапеза на цар Мидас. Български фолклор (3). pp. 21-27. ISSN 0323-9861

Григорова, Екатерина and Ефтимов, Йордан (2014) Затворена заземена метална клетка, която блокира външни статични и нестатични електрически полета – що е то? Но поезия (3). ISSN 1314-8656

Василева, Майя (2007) За изобразителните формули в Тракия и Мала Азия. МИФ : Обредът, 12 . pp. 102-114. ISSN 1311-3550

Атанасова, Весела (2015) Жреците на божествения култ от началото на първата династия до края на Средното царство : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Стара история (Египтология). PhD thesis, Нов български университет.

Григорова, Екатерина (2013) Есеистичният ум: към една философия на "обратното писане". Езиков свят. ORBIS LINGUARUM . ISSN 1312-0484 (In Press)

Томов, Тома (2013) Един патриаршески графит от храма Св. София в Константинопол. In: Средновековният българин и "другите" : Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Петър Ангелов. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 227-231. ISBN 9789540734545

Леков, Теодор (2002) Египетският термин "хереру" (xprw) и неговите значения. Религия и цивилизация : Специализирано издание за сравнително религиознание, изкуство и култура (2). pp. 9-16. ISSN 1311-9117

Игнатов, Сергей (1998) Египет на фараоните. Парадигма, София. ISBN 9549536041

Игнатов, Сергей (2004) Египет на фараоните. Изток-Запад, София. ISBN 9543210373

Китаева, Неделя (2013) Европейски подходи към сборника "Хиляда и една нощ". Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Игнатов, Сергей (2000) Древноегипетското „учение за контрола над сърцето“ според „Приказка за претърпелия корабокрушение“. Анали, 7 (3-4). pp. 26-30. ISSN 0861-3095

Бузов, Емил (2007) Древноегипетското "Лоялистично поучение", стела на Схотепиибре. Orientalia : Списание за Изтока, 2 . pp. 103-107. ISSN 1312-6962

Леков, Теодор (1999) Древноегипетската религия. In: История на религиите : Университетски курс. Гутенберг, София, pp. 23-36. ISBN 9549943070

Бузов, Емил (2004) Древноегипетската представа за богатството в дидактичната литература. Годишник на департамент Средиземноморски и източни изследвания, 2 . pp. 232-237. ISSN 1312-5540

Бузов, Емил (2008) Древноегипетската дидактична литература III - II хил. пр. Р. Хр. PhD thesis, Нов български университет.

Бузов, Емил (2006) Древноегипетската дидактична литература. In: Годишник. Нов български университет, Департамент Средиземноморски и източни изследвания, София, pp. 1-16. ISBN 9789545353376

Томов, Тома (2008) Добромир Хриз, който владееше Просек и Струмица. Анамнеза, 3 (1). pp. 97-115. ISSN 1312-9295

Василева, Майя (1990) Гора, бог и имя: о некоторых фрако-фригийских параллелях. Вестник древней истории (3). pp. 94-101. ISSN 0321-0391

Китаева, Неделя (2013) Вълшебното време. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Малинова, Мариана (2018) Арабска граматика срещу гръцка логика: спорът между Абӯ Са‛ūд ас-Сūрāфū (поч. 979) и Маттā ибн Юнус (поч. 940). Литературата (18). pp. 109-122. ISSN 1313-1451

Василева, Майя (2009) Антики, музеи и иманяри. Будител : Българското списание за история, археология и памет, 2 (12). pp. 23-27. ISSN 1312-7829

Григорова, Екатерина (2015) Аксиния Михайлова – европейското лице на българската поезия. Българска армия . ISSN 0861-4407

Vassileva, Maya (1998) Zeus Bennios: A few more notes. Archaeologia Bulgarica, II (2). pp. 52-56. ISSN 1310-9537

Ignatov, Sergei (2004) Word and Image in Ancient Egypt. The Journal of Egyptological Studies (1). ISSN 1312-4307

Grigorova, Ekaterina (2012) When Migration Seems Impossible. In: MATILDA Summer Intensive Program, 2-14 July 2012, Central European University, Budapest, Hungary. (Submitted)

Thomov, Thomas (2003) Was Boris Kalamanovic burried in the Church of St. Plato at Constantinople. Byzantion : Revue des études byzantines, 73 (2). pp. 510-529.

Malinova, Mariana (2018) Translation and modernity: Ṭaha ʿAbd ar-Raḥmān’s project of renewing Islamic thought. In: 29th Conference of the Union Européenne des Arabisants et Islamisants (UEAI): Conflict and Coexistence, September 10 - 14, 2018., Münster, Germany. (Submitted)

Vassileva, Maya (1995) Thracian-Phrygian cultural zone: The Daskyleion evi­dence. Orpheus : Journal of Indo-European and Thracian Studies, 5 . pp. 27-34. ISSN 0861-9387

Vassileva, Maya (2012) Thracian and Phrygian Rock-Cut Monuments: A Comparative Overview. In: Proceeding of the First International Symposium Ancient Cultures in South-East Europe and the Eastern Mediterranean : megalithic monuments and cult practicles, Blagoevgrad, 11-14 October 2012. South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, pp. 44-57. ISBN 9789546808592

Vassileva, Maya (1997) Thrace and Phrygia. Some problems of the megalithic culture. In: Thrace ancienne : époque archaïque, classique, hellenistique, romaine : 2e Symposium international des études thraciennes, Komotini, 20-27 septembre 1992. Association culturelle de Komotini, Komotini, pp. 193-198. ISBN 9608600502

Thomov, Thomas and Ilieva, Annetta (1998) The shape of the market: mapping the Book of the Eparch. Byzantine and Modern Greek Studies, 22 . pp. 105-116. ISSN 0307-0131

Malinova, Mariana (2010) The dynamics in the image of Muhammad in the writings of Jalal Ad-din Rumi : From the prophecy to the station of seeing. In: International Mevlana symposium Papers, 8-12 Mayıs 2007, Konya. Motto Project Yayın, Istanbul, pp. 1325-1335. ISBN 9786056110405

Vassileva, Maya (2005) The belt of the goddess : Phrygian tombs versus Greek sanctuaries. Studia archaeologica universitatis serdicensis. Supplementum IV - Stephanos archaeologicos in honorem professoris Ludmili Getov . pp. 91-101.

Ignatov, Sergei (2017) The ancient Egyptian story of the shipwrecked sailor : Morphology of Classical Egypt. New Bulgarian University, Sofia. ISBN 9789545359729

Buzov, Emil (2005) The Social aspect of expression sA-s "son-of-man". The Journal of Egyptological Studies, 2 . pp. 39-41. ISSN 1312-4307

Buzov, Emil (2005) The Role of the Heart in the Purification. In: L'Acqua nell'antico Egitto : Proceedings of the Firs International Conference for Young Egyptologist. L'Erma di Bretschneider, pp. 273-281. ISBN 8882652072

Ignatov, Sergei (2005) The Name of the Serpent in the Ancient Egyptian Story of the Shipwrecked Sailor. Goettinger Miszellen, 1 . pp. 33-38. ISSN 0344-385X

Lekov, Teodor (2004) The Formula of the "Giving of the Heart" in Ancient Egyptian Texts. The Journal of Egyptological Studies, 1 . ISSN 1312-4307

Ignatov, Sergei (1999) The Body of God. Lakov Press, Sofia. ISBN 954-48-30-36-7

Ignatov, Sergei (2016) The Body of God. New Bulgarian University, Sofia. ISBN 9789545359316

Ignatov, Sergei (1994) Some Notes on the Story of the Shipwrecked Sailor. Journal of Egyptian Archeology, 80 . pp. 195-198. ISSN 0307-5133

Ignatov, Sergei (1995) Some Notes on the Story of the Shipwrecked Sailor. In: Seventh International Congress of Egyptologists. Cambridge, 3-9 September 1995: Abstracts of Papers. Orientalia Lovaniensia analecta,82 . Peeters, Leuven, pp. 11-12. ISBN 9789042900141

Buzov, Emil (2010) Ptahhotep Maxim 32 (P. Prisse 14, 4–14, 6). The Journal of Egyptological Studies, 3 . pp. 67-69. ISSN 1312-4307

Vassileva, Maya (2006) Phrygian literacy in cult and religion. In: Pluralismus und Wandel in den Religionen im vorhellenistischen Anatolien : Akten des religionsgeschichtlichen Symposiums in Bonn (19.-20. Mai 2005). Alter Orient und Altes Testament (337). Ugarit, Münster, pp. 225-239.

Vassileva, Maya (2006) Phrygian literacy in context: continued. Orpheus : Journal of Indo-European and Thracian Studies, 16 . pp. 91-94. ISSN 0861-9387

Vassileva, Maya (2013) Phrygian bronzeworking. In: Phrygians : in the land of Midas, in the shadow of monuments. Yapi Kredi Yayinlari, Istanbul, pp. 310-331. ISBN 9789750823978

Vassileva, Maya (2014) Phrygian Bronzes in the Greek World: Globalization through Cult? In: Melammu : The Ancient World in an Age of Globalization. Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge (7). Berlin Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Berlin, pp. 217-234. ISBN 9783945561003

Vassileva, Maya (2015) Phrygia and the southern Black Sea littoral. In: Danubian Lands Between the Black, Aegean and Adriatic Seas: (7th Century BC-10th Century AD) Proceedings of the Fifth International Congress on Black Sea Antiquities (Belgrade - 17-21 September 2013). Archaeopress Archaeology, Oxford, pp. 91-96. ISBN 9781784911928

Vassileva, Maya (2018) Of Fibulae, Of Course! In: The Adventure of the Illustrious Scholar : Papers Presented to Oscar White Muscarella. BRILL, pp. 188-212. ISBN 9789004361706

Vassileva, Maya (1992) Notes on the "Black Stones" from Tyana. Epigraphica Anatolica : Zeitschrift für Epigraphik und historische Geographie Anatoliens (19). pp. 1-3. ISSN 0174-6545

Vassileva, Maya (2007) New Bulgarian Publications on Ancient History and Archaeology. Ancient Civilizations from Scythia to Siberia, 13 (3). pp. 241-256. ISSN 0929-077X

Ignatov, Sergei (1999) Literature and Politics in the Time of Ramesses II : the Kadesh Inscriptions. In: Literatur und Politik im pharaonischen und ptolemäischen Ägypten : Vorträge der Tagung zum Gedenken an Georges Posener, 5.-10. September 1996 in Leipzig. Bibliothèque d'Étude (127). Institut Français d'Archéologie Orientale, (Le Caire), pp. 87-89.

Vassileva, Maya (2006) King Midas: History and Archaeology. In: Proceedings of the XVIth International Congress of Classical Archaeology, Boston, August 23-26, 2003 : common ground : archaeology, art, science, and humanities. Oxbow Books, Oxford, pp. 15-17. ISBN 9781842171837

Vassileva, Maya (2008) King Midas' Ass's Ears Revisited. Ancient West & East, 7 . pp. 237-247. ISSN 1783-8363

Vassileva, Maya (2008) King Midas in Southeastern Anatolia. In: Anatolian Interfaces: Hittites, Greeks and Their Neighbours : Proceedings of an International Conference on Cross-Cultural Interaction, September 17-19, 2004. Oxbow Books, Oxford, pp. 165-171. ISBN 9781842172704

Vassileva, Maya (2007) King Midas and the early history of Macedonia. In: Ancient Macedonia : papers read at the seventh international symposium held in Thessaloniki, October 14-18, 2002. VII, Macedonia from the iron age to the death of Philip II. Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, pp. 773-779. ISBN 9789607387424

Vassileva, Maya (2003) King Midas and the Gordion knot. Thracia : In honorem Annorum LXX Alexandri Fol, XV . pp. 371-382. ISSN 0204-9872

Vassileva, Maya (2018) King Midas and Pessinus. In: Pessinus and Its Regional Setting. Colloquia Antiqua, 1 (21). Peerers Publishers, pp. 65-76. ISBN 9789042935082

Vassileva, Maya (1997) King Midas : between the Balkans and Asia Minor. Dialogues d'histoire ancienne, 23 (2). pp. 9-20. ISSN 0755-7256

Malinova, Mariana (2012) Is Islam Compatible with Democracy? In: The Middle East & North Africa (MENA) and the Balkans: Challenges of Transformation, 13-15 December 2012, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria. (Unpublished)

Vassileva, Maya (1998) Interactions in the Thracian-Phrygian Cultural Zone. In: The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. II. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology. Constanta-Mangalia-Tulcea 20-26 May 1996. Romanian Institute of Thracology, Bucarest, pp. 300-305.

Vassileva, Maya (1998) Greek ideas of the north and the east: Mastering the Black Sea area. In: The Greek colonisation of the Black Sea area : historical interpretation of archaeology. Franz Steiner, Stuttgart, pp. 69-77. ISBN 9783515073028

Nekhrizov, Georgi and Roller, Lynn E. and Vassileva, Maya and Tzvetkova, Julia and Kecheva, Nadezhda (2012) Gluhite Kamani: Old questions and new approaches. Thracia : In honour of the 40th anniversary of the Institute of Thracology, XX . pp. 215-233. ISSN 0204-9872

Vassileva, Maya (2001) Further considerations on the cult of Kybele. Anatolian Studies, 51 . pp. 51-64. ISSN 0066-1546

Vassileva, Maya (2007) First Millennium BC Ritual Bronze Belts in an Anatolian and Balkan Context. In: Thrace in the Graeco-roman world : proceedings of the 10th International Congress of Thracology, Komotini - Alexandroupolis, 18-23 october 2005. National Hellenic Research Foundation, Athens, pp. 669-679. ISBN 9789607905383

Ignatov, Sergei (2010) Exploring the morphology of Classical Egypt (based on phermitage 1115 - the story of thе Shjj.1wrecked sailor). The Journal of Egyptological Studies, 3 . pp. 5-42. ISSN 1312-4307

Ignatov, Sergei (2008) El estado y la sociedad en el Egypto antiguo y su reflejo en los valores europeos. In: Perspectivas sobre Oriente y Occidente : actas del II Curso de Primavera, Lugo, 3-7 de abril de 2005. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, pp. 15-24. ISBN 978-84-9887-001-5

Vassileva, Maya (2012) Early Bronze Fibulae and Belts from the Gordion Citadel Mound. In: The archaeology of Phrygian Gordion, royal city of Midas. University Museum monograph (136). University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Philadelphia, pp. 111-126. ISBN 9781934536599

Ignatov, Sergei (1995) Dardanians, Moesians And Phrygians In Тhе Qadesh Inscriptions Of Ramses II. Thracia 11. Studia in Honorem Alexandri Fol, 11 . pp. 107-112. ISSN 0204-9872

Vassileva, Maya (1993) Brygoi-Phrygoi and the Background of a Migration. Annuaire de la Société d’études interdisciplinaires des ethnies et des établissements humains DIOS, 1 . pp. 44-49.

Vassileva, Maya (2012) Bronze Animal Figurines from Gordion. In: Anatolian Iron Ages 7 : the proceedings of the Seventh Anatolian Iron Age Colloquium held at Edirne, 19-24 april 2010. Ancient near eastern studies. Supplement (39). Peeters, Leuven, pp. 317-332. ISBN 9789042925625

Malinova, Mariana (2020) Al-Fārābī and His Concept of Epistemological Hierarchy. In: Knowledge and Education in Classical Islam: Religious Learning between Continuity and Change. Islamic History and Civilization, 172 . Brill, Leiden, pp. 186-200. ISBN 9789004413207

Vassileva, Maya (1999) A Few Phrygian Onomastic Notes. Epigraphica Anatolica : Zeitschrift für Epigraphik und historische Geographie Anatoliens (31). pp. 175-180. ISSN 0174-6545

Vassileva, Maya (2015) 21. Persia. In: A Companion to Ancient Thrace. John Wiley & Sons, Chichester, pp. 320-335. ISBN 9781444351040

Василева, Майя (1994) "Слънцето", носено на прът. Проблеми на изкуството (4). pp. 21-27. ISSN 0032-9371

Маринов, Владимир (2011) "Порфирий, За "Познай себе си": текст, превод и коментар". Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Игнатов, Сергей (2001) "Изоставеният цар" в египетската литература. МИФ (7). pp. 452-463. ISSN 1311-3550

Ignatov, Sergei (2005) "The Red Line" in the Ancient Egyptian Story of the Shipwrecked Sailor. The Journal of Egyptological Studies (1). pp. 5-9. ISSN 1312-4307

Vassileva, Maya (2016) "Royal" Tombs in Balkan-Anatolian Context. Representations of Status in Phrygian Tumuli. In: Tumulus as Sema. Topoi. Berlin Studies of the Ancient World (27). Berlin, Boston: De Gruyter, pp. 637-648. ISBN 9783110259902

This list was generated on Wed May 18 18:01:57 2022 EEST.