Logo

Items where Subject is "History.Archaeology > Archaeology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 81.

Игнатов, Сергей (2004) „Рудникът на господаря“ и „Великата зеленина“ в Ермитажен папирус 1115. Годишник на департамент Средиземноморски и източни изследвания, 2 . pp. 249-255. ISSN 1312-5540

Duridanov, Ivan (1963) Южнославянски речни названия и тяхното значение за славянския топонимичен атлас. In: Славянска филология. Славянска филология, 3 . Българска академия на науките, София, pp. 181-211.

Игнатов, Сергей (2002) Червеният ред в древноегипетската приказка за корабокрушенеца. Годишник на департамент Средиземноморски и източни изследвания, 1 . pp. 52-55. ISSN 1312-5540

Иванов, Климент (2014) Феноменът „Съвременни руини”. Сборник научни публикации (3). pp. 27-35. ISSN 1314-7188

Лазова, Цвете (2010) Създаването на микенската епоха: значения и употреби. In: Musarum semper amator : [Сборник с доклади от конференцията, София, 13-14 октомври 2009 г.]. Studia Classica Serdicensia (1). Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София. ISBN 9789540730332

Шалганов, Константин (2012) Сердика е моят Рим : Изложба от фондовете на Общински културен институт „Музей за история на София“ в Музея на НБУ : Каталог. Нов български университет, София. ISBN 9789545356384

Узунов, Живко (2011) Селищни модели в Горнотракийската низина през VI - I в. пр. Хр. (Северните части на Западната Горнотракийска низина, Карловска и Казанлъшка котловини): Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Гърбов, Драгомир (2015) Римски и ранновизантийски селищни модели в долината на Средна Струма (II в. пр. Хр. - VII в. сл. Хр.) : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Манов, Петър (2016) Речни и морски комуникации на Източните Балкани I-VI в. : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Ценова, Емилия (2014) Пространство и функционални аспекти на централния градски площад в Долна Мизия и Тракия в границите на съвременна България (I-III век) : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Василева, Майя (2019) Прорицателят Мопсос. Thracia, XXIV . pp. 211-221. ISSN 0204-9872

Минаева, Оксана (2010) Преславското златно съкровище : пресечна точка на Изтока и Запада в края на първото хилядолетия сл. Хр. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Игнатов, Сергей Предговор. In: Литанията на Ре. Изток-Запад, София, pp. 7-8. ISBN 954321039Х

Игнатов, Сергей (2000) Послеслов. In: Египетската магия. Лик, София, p. 175. ISBN 9546072966

Илиева, Стана (2019) Политики на трудова заетост за социално включване: на примера на ромите и бежанците в България : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление 3.3. Политически науки. PhD thesis, Нов български университет.

Игнатов, Сергей (1987) Папирусът не расте на скала : [Сборник]. Народна култура, София.

Игнатов, Сергей (1998) Папирусът не расте на скала. Авалон, София.

Игнатов, Сергей (2004) Папирусът не расте на скала. Изток-Запад, София. ISBN 9543210810

Думанов, Боян (2005) Относно датата на деценавията на император Лициний и съдбата на сребърните domativa. In: Heros Hephaistos : Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova. Фабер, Велико Търново, pp. 480-483. ISBN 9547755315

Лазова, Цвете (2012) Омир и Троя в културното пространство на Средиземноморието: политики на наследството. Thracia : In honour of the 40th anniversary of the Institute of Thracology, XX . pp. 135-154. ISSN 0204-9872

Думанов, Боян (2006) Нови наблюдения върху фибулите с медалионни изображения. In: Spartacus II : 2075 г. от въстанието на Спартак ; Трако-римско наследство ; 2000 г. християнство : Междунар. симп., 1-4 окт. 2002 г., Сандански. Фабер, Велико Търново, pp. 113-119. ISBN 9547755536

Сираков, Николай and Демирев, Владимир and Илиева, Димка and Иванов, Иван С. (2014) Накитът : Изложба от фондовете на РИМ Сливен в Музея на НБУ : Каталог. Нов български университет, София. ISBN 9789545356385

Василева, Майя (2000) Надгробни могили - някои проблеми на старогръцката терминология. Известия на Националния исторически музей, XI . pp. 81-85. ISSN 1311-5219

Игнатов, Сергей (1994) Наблюдения над Ермитажен папирус 1115, 36-37; 105-106. In: Стъпки по пясъка. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 138-141. ISBN 9540703077

Игнатов, Сергей (2006) Мъдростта на древните египтяни. Изток-Запад, София. ISBN 9543211116

Игнатов, Сергей (2009) Мъдростта на древните египтяни. Изток-Запад, София.

Игнатов, Сергей (2012) Морфология на класическия Египет : По данни на Ермитажен папирус 1115. Нов български университет, София. ISBN 9789545357213

Минаева, Оксана (2019) Мечът на хан Кубрат: в търсене на традицията. Documentation. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Райковска, Миглена (2019) Методи и техники за графична реставрация на недвижими археологически паметници : Автореферат за присъждане на образователна и научна степен доктор. PhD thesis, Нов български университет.

Михайлов, Михаил (2012) Мегалитната култура – туристическа интерпретация. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Думанов, Боян (2003) Късноантични пръстени с гръцки и латински надписи от Тракия и Дакия. In: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. Тангра ТанНакРа ИК, София, pp. 125-134. ISBN 9549942554

Василева, Майя (1997) Кимери и фриги - общи проблеми на историографията. Минало : Тримесечно списание за история, IV (2). pp. 18-27. ISSN 1310-3415

Неделчева, Петранка (2013) Каменни колекции от праисторическото селище Микро Вуни, о. Самотраки, Гърция в контекста на каменните ансамбли от Северноегейския ареал : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен доктор. PhD thesis, Нов български университет.

Василева, Майя (2008) Каменна брадва-скиптър от с. Главан, община Гълъбово. In: По пътя на миналото : Сборник научни статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов. Арос, София. ISBN 9789549873498

Василева, Майя (1998) Златната трапеза на цар Мидас. Български фолклор (3). pp. 21-27. ISSN 0323-9861

Василева, Майя (2007) За изобразителните формули в Тракия и Мала Азия. МИФ : Обредът, 12 . pp. 102-114. ISSN 1311-3550

Игнатов, Сергей (1998) Египет на фараоните. Парадигма, София. ISBN 9549536041

Игнатов, Сергей (2004) Египет на фараоните. Изток-Запад, София. ISBN 9543210373

Бузов, Емил (2008) Древноегипетската дидактична литература III - II хил. пр. Р. Хр. PhD thesis, Нов български университет.

Иванов, Климент (2014) Архитектурни намеси при промяна на функцията на сградите. Сборник научни публикации : департамент "Дизайн и архитектура" (3). pp. 37-48. ISSN 1314-7188

Лазова, Цвете (2010) Археологически разкопки и локална идентичност. Годишник на департамент Антропология, 4 . ISSN 1311-5189

Лазова, Цвете (2014) Археологическата практика в Странджанския регион: политики на конструиране на наследство като символен капитал за развитието на общността. Project Report. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Лазова, Цвете (2013) Античности, археология и национална идентичност: случаят "Сборяново". In: Сборник по случай 30 годишнината от създаването на специалността "Етнология" в СУ. Университетско издателство "Св. Климент Охридски". (In Press)

Василева, Майя (2009) Антики, музеи и иманяри. Будител : Българското списание за история, археология и памет, 2 (12). pp. 23-27. ISSN 1312-7829

Vassileva, Maya (1998) Zeus Bennios: A few more notes. Archaeologia Bulgarica, II (2). pp. 52-56. ISSN 1310-9537

Duridanov, Ivan (1995) VIII. Historische Entwicklung der Namen: 120. Thrakische und Dakische Namen. In: Namensforschung: ein internationales Handbuch zur Onomastik / Name Studies: International Handbook of Onomastics. Walter de Gruyter, Berlin / New York, pp. 820-840. ISBN 3-11-011426-7

Vassileva, Maya (1995) Thracian-Phrygian cultural zone: The Daskyleion evi­dence. Orpheus : Journal of Indo-European and Thracian Studies, 5 . pp. 27-34. ISSN 0861-9387

Vassileva, Maya (2012) Thracian and Phrygian Rock-Cut Monuments: A Comparative Overview. In: Proceeding of the First International Symposium Ancient Cultures in South-East Europe and the Eastern Mediterranean : megalithic monuments and cult practicles, Blagoevgrad, 11-14 October 2012. South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, pp. 44-57. ISBN 9789546808592

Dumanov, Bojan (2005) The encrusted spatha from Durostorum. Studia Archaelogica Universitatis Serdicensis. Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov, Supple . pp. 310-323.

Kostova, Bilyana and Petkova, Vilma and Stoyanov, Ventseslav and Uzunov, Zhivko (2021) The effect of high energy milling and high-thermal treatment on the structure and thermal decomposition of minerals from natural CaO-SiO2-P2O5 ceramic system. Materials Today Communications (26). pp. 1-9. ISSN 2352-4928

Vassileva, Maya (2005) The belt of the goddess : Phrygian tombs versus Greek sanctuaries. Studia archaeologica universitatis serdicensis. Supplementum IV - Stephanos archaeologicos in honorem professoris Ludmili Getov . pp. 91-101.

Ignatov, Sergei (2017) The ancient Egyptian story of the shipwrecked sailor : Morphology of Classical Egypt. New Bulgarian University, Sofia. ISBN 9789545359729

Ignatov, Sergei (2005) The Name of the Serpent in the Ancient Egyptian Story of the Shipwrecked Sailor. Goettinger Miszellen, 1 . pp. 33-38. ISSN 0344-385X

Ignatov, Sergei (1999) The Body of God. Lakov Press, Sofia. ISBN 954-48-30-36-7

Ignatov, Sergei (2016) The Body of God. New Bulgarian University, Sofia. ISBN 9789545359316

Kostova, B and Petkova, V and Kostov, Vl and Tzvetanova, Y and Avdeev, G (2021) TG/DTG-DSC and high temperature in-situ XRD analysis of natural thaumasite. Thermochimica Acta (697). pp. 1-8. ISSN 0040-6031

Lazova, Tsvete (2018) Social Values of Antiquities in Bulgaria: Anthropological Perspectives. Open Journal for Anthropological Studies, 2 (1). pp. 1-12. ISSN 2560-5348

Lazova, Tsvete (2018) Social Life of Orpheus Imagery: Constructing and Negotiating National Identity1. In: 1st International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences: Conference Proceedings. Center for Open Access in Science, Belgrade, pp. 77-92. ISBN 9788681294000

Dumanov, Bojan (2007) Recognizing the Goths on Lower Danube. The need of theoretical model. In: The lower Danube in antiquity (VI C BC - VI C AD) : [Proc. of the international archaeological conference, Bulgaria - Tutrakan, 6. - 7. 10. 2005. BAS. Institute of archaelogy and museum, Sofia, pp. 385-396.

Vassileva, Maya (2006) Phrygian literacy in context: continued. Orpheus : Journal of Indo-European and Thracian Studies, 16 . pp. 91-94. ISSN 0861-9387

Vassileva, Maya (2013) Phrygian bronzeworking. In: Phrygians : in the land of Midas, in the shadow of monuments. Yapi Kredi Yayinlari, Istanbul, pp. 310-331. ISBN 9789750823978

Minaeva, Oksana (2010) On the Social Status of Some Gold Finds Dated to the 4th-7th Centuries from Todays Bulgarian Lands. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Vassileva, Maya (2018) Of Fibulae, Of Course! In: The Adventure of the Illustrious Scholar : Papers Presented to Oscar White Muscarella. BRILL, pp. 188-212. ISBN 9789004361706

Vassileva, Maya (2007) New Bulgarian Publications on Ancient History and Archaeology. Ancient Civilizations from Scythia to Siberia, 13 (3). pp. 241-256. ISSN 0929-077X

Vassileva, Maya (2008) King Midas in Southeastern Anatolia. In: Anatolian Interfaces: Hittites, Greeks and Their Neighbours : Proceedings of an International Conference on Cross-Cultural Interaction, September 17-19, 2004. Oxbow Books, Oxford, pp. 165-171. ISBN 9781842172704

Vassileva, Maya (2003) King Midas and the Gordion knot. Thracia : In honorem Annorum LXX Alexandri Fol, XV . pp. 371-382. ISSN 0204-9872

Vassileva, Maya (2018) King Midas and Pessinus. In: Pessinus and Its Regional Setting. Colloquia Antiqua, 1 (21). Peerers Publishers, pp. 65-76. ISBN 9789042935082

Vassileva, Maya (1998) Greek ideas of the north and the east: Mastering the Black Sea area. In: The Greek colonisation of the Black Sea area : historical interpretation of archaeology. Franz Steiner, Stuttgart, pp. 69-77. ISBN 9783515073028

Ignatov, Sergei (2010) Exploring the morphology of Classical Egypt (based on phermitage 1115 - the story of thе Shjj.1wrecked sailor). The Journal of Egyptological Studies, 3 . pp. 5-42. ISSN 1312-4307

Dumanov, Bojan (2001) Einige Bemerkungen ueber den hunnischen Schmuck aus Varna (Sammlung Diergardt). Archaeologia Bulgarica, V (1). pp. 67-72. ISSN 1310-9537

Duridanov, Ludmil (2001) Ein Paradox des Ikonoklasmus: das ursprüngliche Bedeutungsfeld von GRAPHEIN. Zenitza Verlag, Plovdiv. ISBN 9549674258

Vassileva, Maya (2012) Early Bronze Fibulae and Belts from the Gordion Citadel Mound. In: The archaeology of Phrygian Gordion, royal city of Midas. University Museum monograph (136). University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Philadelphia, pp. 111-126. ISBN 9781934536599

Dumanov, Bojan (1997) Das Diadem aus Varna - ein interessanter Vertraeter der spaetantiken Juwelierkunst. Archaeologia Bulgarica, I (2). pp. 51-56. ISSN 1310-9537

Shishmanova, Maria and Georgiev, Georgi (2021) Cultural Heritage - A Tool for the Development of Local Opportunities and Exposure of the Danube Culture. In: International Conference Making Healthy Cities for People - Education, Research, Practice in Planning, Architecture and Engineering (2021; Sarajevo) Making healthy cities for people - education, research, practice in planning, architecture and engineering. University of Sarajevo, Sarajevo, pp. 307-317. ISBN 9789926490027

Lazova, Tsvete (2018) Companion to Ancient Thrace: Review. Ancient West and East, 17 . pp. 480-485. ISSN 1783-8398

Vassileva, Maya (1993) Brygoi-Phrygoi and the Background of a Migration. Annuaire de la Société d’études interdisciplinaires des ethnies et des établissements humains DIOS, 1 . pp. 44-49.

Dumanov, Bojan (2007) Brooches with medallions: Insignia and Largitiones or just adornments? Ancient West & East, 6 . pp. 161-175. ISSN 1783-8363

Dumanov, Bojan (2003) Archaeology of the late antique treasures southern of Lower Danube. Common directions. Thracia : In honorem Annorum LXX Alexandri Fol, XV . pp. 677-690. ISSN 0204-9872

Думанов, Боян (2003) "Чужди" елементи сред източногерманските паметници от Тракия и Дакия. Готите и старогерманското културно-историческо присъствие по българските земи . pp. 86-92.

Василева, Майя (1994) "Слънцето", носено на прът. Проблеми на изкуството (4). pp. 21-27. ISSN 0032-9371

Vassileva, Maya (2016) "Royal" Tombs in Balkan-Anatolian Context. Representations of Status in Phrygian Tumuli. In: Tumulus as Sema. Topoi. Berlin Studies of the Ancient World (27). Berlin, Boston: De Gruyter, pp. 637-648. ISBN 9783110259902

This list was generated on Fri May 27 10:10:14 2022 EEST.