Logo

Items where Subject is "History.Archaeology > Archaeology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 70.

Игнатов, Сергей (2004) „Рудникът на господаря“ и „Великата зеленина“ в Ермитажен папирус 1115. Годишник на департамент Средиземноморски и източни изследвания, 2 . pp. 249-255. ISSN 1312-5540

Duridanov, Ivan (1963) Южнославянски речни названия и тяхното значение за славянския топонимичен атлас. In: Славянска филология. Славянска филология, 3 . Българска академия на науките, София, pp. 181-211.

Игнатов, Сергей (2002) Червеният ред в древноегипетската приказка за корабокрушенеца. Годишник на департамент Средиземноморски и източни изследвания, 1 . pp. 52-55. ISSN 1312-5540

Иванов, Климент (2014) Феноменът „Съвременни руини”. Сборник научни публикации (3). pp. 27-35. ISSN 1314-7188

Лазова, Цвете (2010) Създаването на микенската епоха: значения и употреби. In: Musarum semper amator : [Сборник с доклади от конференцията, София, 13-14 октомври 2009 г.]. Studia Classica Serdicensia (1). Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София. ISBN 9789540730332

Шалганов, Константин (2012) Сердика е моят Рим : Изложба от фондовете на Общински културен институт „Музей за история на София“ в Музея на НБУ : Каталог. Нов български университет, София. ISBN 9789545356384

Узунов, Живко (2011) Селищни модели в Горнотракийската низина през VI - I в. пр. Хр. (Северните части на Западната Горнотракийска низина, Карловска и Казанлъшка котловини): Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Гърбов, Драгомир (2015) Римски и ранновизантийски селищни модели в долината на Средна Струма (II в. пр. Хр. - VII в. сл. Хр.) : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Манов, Петър (2016) Речни и морски комуникации на Източните Балкани I-VI в. : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Ценова, Емилия (2014) Пространство и функционални аспекти на централния градски площад в Долна Мизия и Тракия в границите на съвременна България (I-III век) : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Минаева, Оксана (2010) Преславското златно съкровище : пресечна точка на Изтока и Запада в края на първото хилядолетия сл. Хр. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Игнатов, Сергей Предговор. In: Литанията на Ре. Изток-Запад, София, pp. 7-8. ISBN 954321039Х

Игнатов, Сергей (2000) Послеслов. In: Египетската магия. Лик, София, p. 175. ISBN 9546072966

Илиева, Стана (2019) Политики на трудова заетост за социално включване: на примера на ромите и бежанците в България : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление 3.3. Политически науки. PhD thesis, Нов български университет.

Игнатов, Сергей (1987) Папирусът не расте на скала : [Сборник]. Народна култура, София.

Игнатов, Сергей (1998) Папирусът не расте на скала. Авалон, София.

Игнатов, Сергей (2004) Папирусът не расте на скала. Изток-Запад, София. ISBN 9543210810

Думанов, Боян (2005) Относно датата на деценавията на император Лициний и съдбата на сребърните domativa. In: Heros Hephaistos : Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova. Фабер, Велико Търново, pp. 480-483. ISBN 9547755315

Лазова, Цвете (2012) Омир и Троя в културното пространство на Средиземноморието: политики на наследството. Thracia : In honour of the 40th anniversary of the Institute of Thracology, XX . pp. 135-154. ISSN 0204-9872

Думанов, Боян (2006) Нови наблюдения върху фибулите с медалионни изображения. In: Spartacus II : 2075 г. от въстанието на Спартак ; Трако-римско наследство ; 2000 г. християнство : Междунар. симп., 1-4 окт. 2002 г., Сандански. Фабер, Велико Търново, pp. 113-119. ISBN 9547755536

Сираков, Николай and Демирев, Владимир and Илиева, Димка and Иванов, Иван С. (2014) Накитът : Изложба от фондовете на РИМ Сливен в Музея на НБУ : Каталог. Нов български университет, София. ISBN 9789545356385

Василева, Майя (2000) Надгробни могили - някои проблеми на старогръцката терминология. Известия на Националния исторически музей, XI . pp. 81-85. ISSN 1311-5219

Игнатов, Сергей (1994) Наблюдения над Ермитажен папирус 1115, 36-37; 105-106. In: Стъпки по пясъка. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 138-141. ISBN 9540703077

Игнатов, Сергей (2006) Мъдростта на древните египтяни. Изток-Запад, София. ISBN 9543211116

Игнатов, Сергей (2009) Мъдростта на древните египтяни. Изток-Запад, София.

Игнатов, Сергей (2012) Морфология на класическия Египет : По данни на Ермитажен папирус 1115. Нов български университет, София. ISBN 9789545357213

Райковска, Миглена (2019) Методи и техники за графична реставрация на недвижими археологически паметници : Автореферат за присъждане на образователна и научна степен доктор. PhD thesis, Нов български университет.

Михайлов, Михаил (2012) Мегалитната култура – туристическа интерпретация. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Думанов, Боян (2003) Късноантични пръстени с гръцки и латински надписи от Тракия и Дакия. In: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. Тангра ТанНакРа ИК, София, pp. 125-134. ISBN 9549942554

Василева, Майя (1997) Кимери и фриги - общи проблеми на историографията. Минало : Тримесечно списание за история, IV (2). pp. 18-27. ISSN 1310-3415

Неделчева, Петранка (2013) Каменни колекции от праисторическото селище Микро Вуни, о. Самотраки, Гърция в контекста на каменните ансамбли от Северноегейския ареал : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен доктор. PhD thesis, Нов български университет.

Василева, Майя (2008) Каменна брадва-скиптър от с. Главан, община Гълъбово. In: По пътя на миналото : Сборник научни статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов. Арос, София. ISBN 9789549873498

Василева, Майя (1998) Златната трапеза на цар Мидас. Български фолклор (3). pp. 21-27. ISSN 0323-9861

Василева, Майя (2007) За изобразителните формули в Тракия и Мала Азия. МИФ : Обредът, 12 . pp. 102-114. ISSN 1311-3550

Игнатов, Сергей (1998) Египет на фараоните. Парадигма, София. ISBN 9549536041

Игнатов, Сергей (2004) Египет на фараоните. Изток-Запад, София. ISBN 9543210373

Бузов, Емил (2008) Древноегипетската дидактична литература III - II хил. пр. Р. Хр. PhD thesis, Нов български университет.

Иванов, Климент (2014) Архитектурни проблеми при промени във функциите на сградите : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "доктор" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. PhD thesis, Нов български университет.

Иванов, Климент (2014) Архитектурни намеси при промяна на функцията на сградите. Сборник научни публикации : департамент "Дизайн и архитектура" (3). pp. 37-48. ISSN 1314-7188

Лазова, Цвете (2010) Археологически разкопки и локална идентичност. Годишник на департамент Антропология, 4 . ISSN 1311-5189

Лазова, Цвете (2014) Археологическата практика в Странджанския регион: политики на конструиране на наследство като символен капитал за развитието на общността. Project Report. Научен електронен архив на НБУ, София. (In Press)

Лазова, Цвете (2013) Античности, археология и национална идентичност: случаят "Сборяново". In: Сборник по случай 30 годишнината от създаването на специалността "Етнология" в СУ. Университетско издателство "Св. Климент Охридски". (In Press)

Василева, Майя (2009) Антики, музеи и иманяри. Будител : Българското списание за история, археология и памет, 2 (12). pp. 23-27. ISSN 1312-7829

Vassileva, Maya (1998) Zeus Bennios: A few more notes. Archaeologia Bulgarica, II (2). pp. 52-56. ISSN 1310-9537

Duridanov, Ivan (1995) VIII. Historische Entwicklung der Namen: 120. Thrakische und Dakische Namen. In: Namensforschung: ein internationales Handbuch zur Onomastik / Name Studies: International Handbook of Onomastics. Walter de Gruyter, Berlin / New York, pp. 820-840. ISBN 3-11-011426-7

Vassileva, Maya (1995) Thracian-Phrygian cultural zone: The Daskyleion evi­dence. Orpheus : Journal of Indo-European and Thracian Studies, 5 . pp. 27-34. ISSN 0861-9387

Vassileva, Maya (2012) Thracian and Phrygian Rock-Cut Monuments: A Comparative Overview. In: Proceeding of the First International Symposium Ancient Cultures in South-East Europe and the Eastern Mediterranean : megalithic monuments and cult practicles, Blagoevgrad, 11-14 October 2012. South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, pp. 44-57. ISBN 9789546808592

Dumanov, Bojan (2005) The encrusted spatha from Durostorum. Studia Archaelogica Universitatis Serdicensis. Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov, Supple . pp. 310-323.

Vassileva, Maya (2005) The belt of the goddess : Phrygian tombs versus Greek sanctuaries. Studia archaeologica universitatis serdicensis. Supplementum IV - Stephanos archaeologicos in honorem professoris Ludmili Getov . pp. 91-101.

Ignatov, Sergei (2017) The ancient Egyptian story of the shipwrecked sailor : Morphology of Classical Egypt. New Bulgarian University, Sofia. ISBN 9789545359729

Ignatov, Sergei (2005) The Name of the Serpent in the Ancient Egyptian Story of the Shipwrecked Sailor. Goettinger Miszellen, 1 . pp. 33-38. ISSN 0344-385X

Ignatov, Sergei (1999) The Body of God. Lakov Press, Sofia. ISBN 954-48-30-36-7

Ignatov, Sergei (2016) The Body of God. New Bulgarian University, Sofia. ISBN 9789545359316

Dumanov, Bojan (2007) Recognizing the Goths on Lower Danube. The need of theoretical model. In: The lower Danube in antiquity (VI C BC - VI C AD) : [Proc. of the international archaeological conference, Bulgaria - Tutrakan, 6. - 7. 10. 2005. BAS. Institute of archaelogy and museum, Sofia, pp. 385-396.

Vassileva, Maya (2006) Phrygian literacy in context: continued. Orpheus : Journal of Indo-European and Thracian Studies, 16 . pp. 91-94. ISSN 0861-9387

Vassileva, Maya (2013) Phrygian bronzeworking. In: Phrygians : in the land of Midas, in the shadow of monuments. Yapi Kredi Yayinlari, Istanbul, pp. 310-331. ISBN 9789750823978

Minaeva, Oksana (2010) On the Social Status of Some Gold Finds Dated to the 4th-7th Centuries from Todays Bulgarian Lands. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Vassileva, Maya (2007) New Bulgarian Publications on Ancient History and Archaeology. Ancient Civilizations from Scythia to Siberia, 13 (3). pp. 241-256. ISSN 0929-077X

Vassileva, Maya (2008) King Midas in Southeastern Anatolia. In: Anatolian Interfaces: Hittites, Greeks and Their Neighbours : Proceedings of an International Conference on Cross-Cultural Interaction, September 17-19, 2004. Oxbow Books, Oxford, pp. 165-171. ISBN 9781842172704

Vassileva, Maya (2003) King Midas and the Gordion knot. Thracia : In honorem Annorum LXX Alexandri Fol, XV . pp. 371-382. ISSN 0204-9872

Vassileva, Maya (1998) Greek ideas of the north and the east: Mastering the Black Sea area. In: The Greek colonisation of the Black Sea area : historical interpretation of archaeology. Franz Steiner, Stuttgart, pp. 69-77. ISBN 9783515073028

Ignatov, Sergei (2010) Exploring the morphology of Classical Egypt (based on phermitage 1115 - the story of thе Shjj.1wrecked sailor). The Journal of Egyptological Studies, 3 . pp. 5-42. ISSN 1312-4307

Dumanov, Bojan (2001) Einige Bemerkungen ueber den hunnischen Schmuck aus Varna (Sammlung Diergardt). Archaeologia Bulgarica, V (1). pp. 67-72. ISSN 1310-9537

Vassileva, Maya (2012) Early Bronze Fibulae and Belts from the Gordion Citadel Mound. In: The archaeology of Phrygian Gordion, royal city of Midas. University Museum monograph (136). University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Philadelphia, pp. 111-126. ISBN 9781934536599

Dumanov, Bojan (1997) Das Diadem aus Varna - ein interessanter Vertraeter der spaetantiken Juwelierkunst. Archaeologia Bulgarica, I (2). pp. 51-56. ISSN 1310-9537

Vassileva, Maya (1993) Brygoi-Phrygoi and the Background of a Migration. Annuaire de la Société d’études interdisciplinaires des ethnies et des établissements humains DIOS, 1 . pp. 44-49.

Dumanov, Bojan (2007) Brooches with medallions: Insignia and Largitiones or just adornments? Ancient West & East, 6 . pp. 161-175. ISSN 1783-8363

Dumanov, Bojan (2003) Archaeology of the late antique treasures southern of Lower Danube. Common directions. Thracia : In honorem Annorum LXX Alexandri Fol, XV . pp. 677-690. ISSN 0204-9872

Думанов, Боян (2003) "Чужди" елементи сред източногерманските паметници от Тракия и Дакия. Готите и старогерманското културно-историческо присъствие по българските земи . pp. 86-92.

Василева, Майя (1994) "Слънцето", носено на прът. Проблеми на изкуството (4). pp. 21-27. ISSN 0032-9371

This list was generated on Fri Oct 19 21:30:34 2018 EEST.