Items where Subject is "New ages history (till 1945)"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | H | S | Y | Z | Б | Г | Л | П | Х
Number of items at this level: 18.

G

Georgiev, Georgi (2022) Case study 4: Vidin, Bulgaria. In: D+Atlas: Atlas of Hidden Urban Values along the Danube. University of Belgrade, Faculty of Architecture, Serbia, Belgrade, pp. 183-184. ISBN 9788679243201

Georgiev, Georgi (2022) Emergence of twin cities along the Danube. In: D+Atlas: Atlas of Hidden Urban Values along the Danube. University of Belgrade, Faculty of Architecture, Serbia, Belgrade, pp. 138-139. ISBN 9788679243201

Georgiev, Georgi and Gaydarova, Eleonora (2022) Case study 5: Silistra, Bulgaria. In: D+Atlas: Atlas of Hidden Urban Values along the Danube. University of Belgrade, Faculty of Architecture, Serbia, Belgrade, pp. 76-79. ISBN 9788679243201

H

Hristova, Natalia (2011) Des masques à la mascarade. Les intellectuels bulgares et les défis de la mémoire sociale (Milieu des années 1950 - fin des années 1990). In: History of Communism in Europe: Avatars of Intellectuals under Communism. Zeta Books , Bucharest. ISBN 9786068266145

S

Slavcheva, Kameliya (2010) The Importance of Understanding Human Rights and Religious Freedom in Bulgaria. Baptistic Theologies, 2 (1). pp. 82-97. ISSN 1803-618X

Y

Yordanova, Miryana and Georgiev, Georgi (2022) Case study 5: Urban-acupuncture Projects in Danubian Cities in Bulgaria. In: D+Atlas: Atlas of Hidden Urban Values along the Danube. University of Belgrade, Faculty of Architecture, Serbia, Belgrade, p. 207. ISBN 9788679243201

Z

Zahariev, Iassen (2009) Димитър Михалчев 1880 - 1967. Dimitr Michalcev 1880 - 1967. In: Анета Ходина-Чермакова (1878-1941) и българо-чешката взаимност. Aneta Hodina-Cermakova (1878-1941) a bulharsko-ceska vzajemnost. Посолство на република България в Чешката република, Praha, pp. 40-59. ISBN 9789549126181

Б

Буланов, Пламен (2021) Преподаването на история и литература в училищната мрежа в периода 1879-1923 г. и българската национална идентичност: Балкански стереотипи : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Г

Георгиев, Георги Николов (2019) Дигитализация на паметници на традиционната жилищна архитектура в България. IX Международна научна конференция "Архитектура и строителство ArCivE' 2019" : Сборник с резюмета. pp. 103-104. ISSN 2367-7252

Гюдуров, Димитър (2012) Малцинствената политика на България - вътрешни и балкански аспекти 1919-1928 г.: Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Л

Лефтеров, Живко (2022) История, хора, ценности : Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Лъчезар Стоянов. Нов български университет, София. ISBN 9786192331962

П

Петров, Румен Г. (2012) За Снежана, Дорина, Пенка и за нас, разбира се: Социологически проблеми и микроистории. Култура : Седмичник за изкуство, култура и публицистика (20). p. 5. ISSN 0861-1408

Петров, Румен Г. (2013) За приносите на обикновените хора към историята. И за социалната травма. Култура : Седмичник за изкуство, култура и публицистика. ISSN 0861-1408 (In Press)

Петров, Румен Г. (2009) Социализмът на Б. Алтера : Списание за култура, IV (3/4). pp. 51-56. ISSN 1312-5273

Х

Хинкова, Соня (2010) Международните отношения между двете световни войни. Годишник на Нов български университет 2010. pp. 327-430.

Христова, Наталия (2005) Предизвикателствата на 1968 година. In: Специфика на българското "дисидентство" : Власт и интелигенция 1956-1989 г. Летера, Пловдив, pp. 276-311. ISBN 954516591Х

Христова, Наталия (2005) Произход на термина "дисидентство" и още за понятията. In: Специфика на българското "дисидентство" : Власт и интелигенция 1956-1989 г. Издателство "Летера", Пловдив, pp. 27-36. ISBN 954516591Х

Христова, Наталия (2005) Руският поглед – дълбочина и себеирония. In: Специфика на българското "дисидентство" : Власт и интелигенция 1956-1989 г. Издателство "Летера", Пловдив, pp. 37-49. ISBN 954516591Х

This list was generated on Thu Jun 13 02:53:05 2024 EEST.