Logo

Items where Subject is "Language. Linguistics. Literature > Bulgarian literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 97.

Стойчева, Светлана (2007) „Фентъзи” романът „Ян Бибиян” – Елин-Пелиновата голяма мъдра книга за деца. Хемус=Haemus (1). pp. 57-59. ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана (2009) Човешко, твърде... Литературен вестник . p. 4. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2005) Чаени листа. Литературен вестник (34). p. 5. ISSN 1310-9561

Алмалех, Мони (2001) Цвят и слово : Психолингвистич​ни и прагматични аспекти. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София. ISBN ‎9544307508‎

Апостолова, Иванка Василева and Апостолов, Андрей В. (2011) Хора, срещи, характери. Херон Прес, София. ISBN 9789545802966

Стойчева, Светлана (1997) Фрагментен послепис подир фрагментите на Георги Марковски. Литературен вестник (28). p. 2. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (1990) Таласъмите на Марко Ганчев. Деца. Изкуство. Книги (5). pp. 11-14. ISSN 0204-8264

Стойчева, Светлана (2018) Сянката на Боян Магесника в творчеството на Пейо Яворов. Вълчият код. Литературен вестник (18). pp. 9-10. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2018) Сянката на Боян Магесника в творчеството на Пейо Яворов – за ненаписаната драма "Боян Магьосникът". Литературен вестник, 27 (12). pp. 12-13. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2006) Съвременният български роман за деца в сянката на преводния универсален роман. Български език и литература (5). pp. 58-64. ISSN 0323-9519

Стойчева, Светлана (1990) Списание "Младина". Деца. Изкуство. Книги (4). pp. 17-19. ISSN 0204-8264

Стойчева, Светлана (1990) Списание "Звездица"(1892-1914). Деца. Изкуство. Книги (5). pp. 20-25. ISSN 0204-8264

Петров, Румен Г. (2009) Социализмът на Б. Алтера : Списание за култура, IV (3/4). pp. 51-56. ISSN 1312-5273

Раданова, Нели (2016) Слънчова невеста. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Алмалех, Мони (2006) Слово и цвят: психолингвистични и прагматични аспекти. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Факултет Славянски филологии, 91 . pp. 79-178. ISSN 1310-506Х

Стойчева, Светлана (1999) Системата - вицът на нашия живот. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация (25). pp. 1-4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана (2010) Сирак Скитник като фигура на културния синтез между двете световни войни. In: Сирак Скитник и българската култура. Унивeрситетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, pp. 121-141.

Стойчева, Светлана (2008) Сецесионни жестове в прозата на Йордан Йовков. Годишник на Филологически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”, 6 . pp. 122-129.

Стойчева, Светлана (2018) Романът "Грохот" на Силвия Томова: исторически, есеистичен, носталгичен. Литературен вестник (5). p. 6. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2000) Романите на Димитър Димов – култура на осъзнаването. In: Българската литература – фигури на четенето. Фигура, София, pp. 313-322. ISBN 954-9985-01-6

Стойчева, Светлана (2010) Пролог към „канонически речник” на българската литература за деца през преходния период на социализма (50-те години на ХХ век). Актуальнi проблеми слов’янськоi фiлологii Серiя: Лiнгвiстика i лiтературознавство Мiжвузiвський збiрник наукових статей, XXІІІ (3). pp. 39-49.

Стойчева, Светлана (2010) Пролог към "Канонически речник" на българската литература за деца през преходния период на социализма (50-те години на ХХ век). Годишник на филологическия факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски", 8 . pp. 122-152. ISSN 1312-0493

Стойчева, Светлана Производни на съзнанието. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация . p. 4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана (1996) Провокациите на българския Андерсен. Литературен вестник (18). p. 10. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2008) Приключенията на Лиско, приключенията на автора. Хемус=Haemus (1). pp. 59-63. ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана (1995) Приказките на Николай Райнов - между магиката и декорацията. In: Приказките на Николай Райнов - между магиката и декорацията. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 7-9. ISBN 954-070-327-1

Стойчева, Светлана (1998) Приказката през Възраждането като литературна стратегия. In: Възрожденският текста. Прочити на литературата и културата на българското Възраждане. ИК Сребърен лъв, София, pp. 282-287. ISBN 954-571-131-0

Стойчева, Светлана (2009) Приказката в българската литература през ХІХ век. Опит върху емпирията на приказката. Карина – Мариана Тодорова, София. ISBN 9789543150564

Стойчева, Светлана (2013) През погледа на дете и с езика на завещанието = А gyermek szemevel - а hagyatek nyelven. Хемус=Haemus (1). pp. 65-67. ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана and Петков, Николай (2002) Пре(раз)прочетеният Вазов : Литературна анкета. Литературата (16). pp. 239-257. ISSN 1310-2877

Стойчева, Светлана (1999) Последната лоша вест. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация (17). pp. 1-4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана Портретът с Йордан Кръчмаров. Книжен свят . pp. 1-4.

Стойчева, Светлана (1998) Пораждане на символиката в поетичното творчество на Пейо Яворов. In: Съвременни прочити на класиката: Нови изследвания върху българската литература. Ариадна, София, pp. 138-155. ISBN 954-9660-02-8

Стойчева, Светлана (2016) Поетът градинар [за поезията на Иван Цанев]. Култура, LX (40). p. 4. ISSN 0861-1408

Стойчева, Светлана (1999) Поетичното слово отглъхва взривно. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация (23). pp. 1-4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана (2006) Поезия на сто живота. Литературен вестник (4). p. 4. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2010) Петте приказки на Валери Петров (приказки за деца и „безнадеждно и ужасно" пораснали деца) = Valeri Petrov Ot meseje Mesek gyermekeknek es "remenytelenul es borzalmasan" felnott gyermekeknek. Хемус=Haemus (2). pp. 56-62. ISSN 1216-2590

Иванова, Евгения (2007) Падането на сръбското и на българското царство: юначество и мъченичество. Литературна мисъл : Списание за литературна теория, история и критика, L (1). pp. 37-60. ISSN 0324-0495

Стойчева, Светлана (2005) От преддверието на литературата за деца. Панорама, XXVI (5). pp. 184-185. ISSN 0205-0013

Стойчева, Светлана (2016) От екзистиалната човешка пролет до екзистиалната човешка есен : Интервю с Людмила Балабанова и представяне на "Роса върху бурените". Литературен вестник (33). pp. 12-13. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана Основа за история и речник. Българистика и българисти : Издание на Съвета по българистика при МОН . pp. 44-45.

Стойчева, Светлана (1999) Операции към прочита на бутилка поезия. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация (35). p. 3. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана (2007) Окултният символизъм на Николай Райнов. . Годишник на Филологически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”, 5 . pp. 45-50.

Стойчева, Светлана and Петков, Стоян (1997) Обетованата книга (Антологичната концепция – национален генезис). In: Кирил Христов. Нови изследвания. Антос, Шумен, pp. 93-118. ISBN 954-8901-13-7

Стойчева, Светлана (2009) Николай Рьорих, Николай Райнов и общата духовна родина. Актуальнi проблеми iноземноi филологii: лiнгвiстика та лiтературознанство. Мiжвузiвський збiрник наукових статей, Випуск ІІІ (3). pp. 548-556.

Стойчева, Светлана (2009) Николай Рьорих и Николай Райнов. Светилник. Литературен алманах за фантастика и мистика (1). pp. 61-64.

Стойчева, Светлана (2017) Непотребният магьосник. Литературен вестник (17). p. 6. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2007) Начални тезиси към изследване на европейските параболи на българската литература за деца. Европейски измерения на българската детска литература. Сборник доклади от кръгла маса. Сливен . pp. 5-15.

Стойчева, Светлана (1999) Над цялата епичност на битието. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация (15). p. 4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана and Стоянова, Юлияна Навътре към чуждото – стратегията на едно творчество. Модерният наратив. Интертекстуални пресичания : Проблеми на българската литература през ХХ век. Сборник в чест на проф. Елка Константинова . pp. 162-174. ISSN 978-954-90282-3-2

Младенов, Младен (2020) Мълчаливият отказ като ерозия на легитимността. Общество и право (1). pp. 83-90. ISSN 0204-8523

Стойчева, Светлана (2012) Мирелите ни. Литературен вестник (23). p. 5. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2014) Между приказката и реалността. Емилиян-Станевите "анималистични" разкази за деца = А mese es realitas hataran - Emiljan Sztanev "animalista" gyennekelbeszelesei. Хемус=Haemus (1). pp. 61-67. ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана (1999) Лица в огледалото. Мост : Списание за поезия и изобразително изкуство (3). pp. 54-55. ISSN 0861-122X

Стойчева, Светлана (2008) Кукувичата книга на Йордан Радичков (за „Ние, врабчетата”)= Jordan Radicskov kakukkos konyve(nehany gondolat а Mi, verebek cimu kisregenyrol). Хемус=Haemus (2). pp. 57-63. ISSN ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана Календарното време върху "Мост"-а на поетическото безвремие. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация . pp. 1-4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана (1997) Какво е Елин Пелин в литературата за деца. Елин Пелин. Юбилейно издание 1877-1997. 120 години от рождението . p. 5.

Страшимирова, Светла (2011) Интелектуална заличеност и микроистория, която възсъздава. Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Алмалех, Мони (2018) Иван Богданов за българския език‎. In: Воля за всеобхватност: Иван Богданов. ‎„Кралица Маб“‎, pp. 118-123. ISBN 9789545331701

Григорова, Екатерина and Ефтимов, Йордан (2014) Затворена заземена метална клетка, която блокира външни статични и нестатични електрически полета – що е то? Но поезия (3). ISSN 1314-8656

Стойчева, Светлана (2007) За стихосбирката, наречена "Лисабон". Литературен вестник (22). p. 4. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2016) За новите арт дрехи на литературата за деца (Наблюдения върху съвременното състояние на българската литература за деца). Литературата, 10 (17). pp. 308-348. ISSN 1313-1451

Стойчева, Светлана (2017) За литературата на ответа. Култура (44). p. 3. ISSN 0861-1408

Стойчева, Светлана (2012) За липсващото трето (за разказите на Любомир Халачев от “Крос по Сен Жермен” и “Всяка вечер в седем”). Литературен вестник (38). pp. 4-5. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2007) Жажда за памет. In: Кажи, живот! Ако ти, народ ... Агенция Европрес, София, pp. 5-8. ISBN 978-91980-7-0

Огойска, Мария (2015) Епистоларният диалог Захарий Зограф – о. Неофит Рилски в православнолитературната култура на България : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Стойчева, Светлана (2010) До нашите прелюбезни и дълбокопочитаеми малки и големи читатели. In: Череша с алени сърца : Български писатели за децата = A piros szivu cseresznyefa : Bolgar irok gyerekeknek. Книгата е издадена с конкурс на МОН, Будапеща, p. 11.

Стойчева, Светлана (2008) Детството по стратиевски – нашият живот в небето = Gyermekkor Sztratiev modra avagy Eletunk az egben. Хемус = Haemus (3-4). pp. 59-63. ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана (2008) Детският читател срещу детския писател. In: Детската книга на XXI век и нейните читатели : Сборник доклади от кръгла маса. ИК "Жажда". ISBN 978-954-795-220-1

Стойчева, Светлана and Стоянова, Юлияна (2001) Детската игра с езика и езиковата игра в поезията за деца. Литературата, 2(12) . pp. 177-185. ISSN 1310-2877

Стойчева, Светлана (1989) Декоративната проза на Николай Райнов като един от стиловите почерци на културата ни от 20-те и 30-те години на ХХ век. Литературна мисъл (2). pp. 22-34. ISSN 0324-0495

Стойчева, Светлана (2017) Две северни стихосбирки. Литературен вестник (22). p. 4. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2015) Да напуснеш града. Литературен вестник (36). p. 6. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2002) Да бъдеш модерен прозаик (литературната съдба с литературните събратя на Петко Тодоров). In: UNSPECIFIED Феномен 21, София, pp. 190-197. ISBN 954-549-033-0

Стойчева, Светлана and Марковски, Георги (1998) Владимир Мусаков. Неизвестното. In: Неизвестното. ИК "Сребърен лъв", pp. 1-2. ISBN 954-571-093-4

Стойчева, Светлана (2005) В началото бе литературата за деца. In: Мостове. Сборник в чест на 70-годишнината на Йордан Василев. Издателски център "Боян Пенев", София, pp. 147-153. ISBN 954-9310-09-4

Стойчева, Светлана Българският поет се сбогува с пейзажа. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация . pp. 1-5. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана (2015) Боян Магьосника – име на „непотребните” във всички времена. Фрагменти върху интерпретацията на Георги Гроздев. Литературен вестник (40). p. 6. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2009) Белият приказен свят на Каралийчев. Хемус=Haemus (1). pp. 60-63. ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана Архитектоника на поетическото мислене. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация . p. 4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана (2000) Архетипното в романите на Димитър Димов. Български език и литература, XLI (5). pp. 23-34. ISSN 0323-9519

Курташева, Биляна (2011) Антологии и канон : Антологийни образи на българската литература (1910-1944): Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Курташева, Биляна (2011) Антологии и канон : Антологийни образи на българската литература (1910-1944) : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Стойчева, Светлана Антиномиите на културата. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация . ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана and Петков, Стоян Анкета "Литературата" : Детска ли е детската литература? Литературата . pp. 163-176. ISSN 1313-1451

Григорова, Екатерина (2015) Аксиния Михайлова – европейското лице на българската поезия. Българска армия . ISSN 0861-4407

Stoicheva, Svetlana (2017) Sirak Skitnik and the Synthesis of Art. In: Bulgarian Modernism. Polis, София, pp. 177-186. ISBN 9789547960633

Stoicheva, Svetlana (2017) Peyo Yavorov. In: Bulgarian modernism. Polis, Sofia, pp. 38-49. ISBN 9789547960633

Стойчева, Светлана (2010) Melyen tisztelt, kedves kis es nagy olvasoinkhoz. In: Череша с алени сърца : Български писатели за децата = A piros szivu cseresznyefa : Bolgar irok gyerekeknek. Книгата е издадена с конкурс на МОН, Будапеща, p. 11.

Стойчева, Светлана (1991) "Славейче" - вестник за деца (1906-1910). Деца. Изкуство. Книги : Икар (2). pp. 34-37. ISSN 0204-8264

Стойчева, Светлана (1990) "Пчелица" – първото българско списание за деца. Деца. Изкуство. Книги (1). pp. 31-35. ISSN 0204-8264

Стойчева, Светлана (1990) "Пчелица" - първото българско списание за деца и юноши. Деца. Изкуство. Книги (2). pp. 39-42. ISSN 0204-8264

Стойчева, Светлана (1991) "Между пустинята и живота" – роман на българския модернизъм. Литературна история (19). pp. 26-38. ISSN 0204-7756

Стойчева, Светлана (2008) "Личност многостранно нехарактерна". Култура (10). p. 2. ISSN 0861-1408

Стойчева, Светлана and Петков, Стоян (1997) "Жените, които пишат, и писането за жени" : Литературна анкета. Литературата, 1(7) . pp. 173-190. ISSN 1310-2877

Стойчева, Светлана (1991) "Веселушка"(1908-1910) – хумористично списание за деца. Икар (3). pp. 37-39. ISSN 0861-4288

Стойчева, Светлана and Петков, Стоян (1996) "Апокалипсис сега" на литературната история : Литературна анкета. Литературата (1). pp. 162-175. ISSN 1310-2877

This list was generated on Tue Sep 21 15:03:40 2021 EEST.