Items where Subject is "Mathematics"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | D | K | L | А | Б | Г | Д | И | К | Л | М | Т | Ф
Number of items at this level: 28.

A

Andreev, Andrey and Kirov, Nikolay (2009) Hausdorff distances for searching in binary text images. Serdica : Journal of Computing, 3 (1). pp. 23-46. ISSN 1312-6555

Andreev, Andrey and Kirov, Nikolay (2008) Some variants of Hausdorff distance for word matching. Review of the National Center for Digitization, 12. pp. 3-8. ISSN 1820-0109

Andreev, Andrey and Kirov, Nikolay (2008) Text Search in Document Images Based on Hausdorff Distance Measures. In: Proceedings of the International conference on computer systems and technologies and Workshop for PhD students in computing CompSysTech'08, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June. Association for Computing Machinery, Sofia, II.5-1. ISBN 9789549641523

Andreev, Andrey and Kirov, Nikolay (2009) Word Image Matching Based on Hausdorff Distances. In: 10th International Conference on Document Analysis and Recognition : Proceedings : Barcelona, Spain, July 26-29, 2009. IEEE Computer Society, Heidelberg, pp. 396-400. ISBN 9780769537252/09

D

Dokev, Nikolay (2016) One Approach for Describing the Configuration of the Routes Network in Open-Pit Mines. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Submitted)

K

Kirov, Nikolay (2008) A software tool for searching in binary text images. Review of the National Center for Digitization, 13. pp. 9-16. ISSN 1820-0109

Kirov, Nikolay and Krastanov, Michail (2006) Numerical Solutions of ODEs using Volterra Series. Proceedings of the 2-nd International Workshop "Computer Science and Education", June 4-6, 2006, Borovetz-Sofia, Bulgaria. pp. 105-111.

L

Laskov, Lasko (2020) Numerical integration of two-dimensional complex-valued functions for the needs of BIEM. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

А

Андонов, Филип and Петров, Георги (2014) Иновативна вертикална система на преподаване с irobot create, python и raspberry pi. In: XII Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2014“, 15 май 2014, София, България.

Б

Боев, Стоян (2012) Pisa - модел за оценяване на математическа грамотност. In: Текущ семинар на департамента, 28 май 2012, Нов български университет, София, България. (Unpublished)

Г

Гарипов, Емил and Томов, Лъчезар (2006) Създаване на системи за обучение в автоматиката: Компютърно проектиране на ПИД управление. Автоматика и информатика (6). pp. 56-61. ISSN 0861-7562

Георгиев, Венелин (2013) Иновации и стандарти. In: Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на сигурността" : 16-18 октомври 2013 година. Т. 2, Научно направление "Мениджмънт в сигурността и отбраната". Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, pp. 48-59. ISBN 9789547532007

Георгиев, Венелин (2018) Оценяване на етичността на кибер атаки като елементи на хибридната война. In: Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност : Международна научна конференция : Сборник научни трудове. Нов български университет, София, pp. 51-58. ISBN 9786197383096

Георгиев, Венелин (2013) Планиране на способности за киберсигурност. In: Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на сигурността" : 16-18 октомври 2013 година. Т. 2, Научно направление "Мениджмънт в сигурността и отбраната". Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, pp. 60-67. ISBN 9789547532007

Георгиев, Венелин (2013) Психологически аспекти на информационната сигурност. In: Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на сигурността" : 16-18 октомври 2013 година. Т. 2, Научно направление "Мениджмънт в сигурността и отбраната". Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, pp. 68-69. ISBN 9789547532007

Георгиев, Георги Николов (2017) Жилищна политика и устойчиво развитие : България в контекста на Европа. Нов български университет, София. ISBN 9789545359477

Д

Докев, Николай (2016) Метод за приближено решаване на клас задачи за оперативно планиране. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

И

Иванов, Мартин П. (2010) Подход за оценка на качеството на софтуерната архитектура. In: XX-ти национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", 9-13 септември, 2010, Созопол, България. (Submitted)

Иванов, Мартин П. (2010) Принципи и перспективи за оценка на качеството на софтуерните продукти. In: XX-ти национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", 9-13 септември, 2010, Созопол, България. (Submitted)

Иванов, Мартин П. (2009) Ръководство за изследване на количествени зависимости. [Teaching Resource]

Илиев, Пламен and Александрова, Адриана and Агопова, Маргарита and Генева, Тонимира and Илиева, Соня and Карапенчев, Тенчо (2019) Актуални проблеми при прилагането на одита. Discussion Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

К

Касабов, Иван (1988) О математическом моделировании лексико-семантической системы языка. In: IV Международны симпозиум по методологии математического моделирования. Българска академия на науките, Варна, pp. 112-113.

Л

Ласков, Ласко (2020) Задача за назначенията. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Ласков, Ласко (2018) Метод на разклоняване и граници. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

М

Маринов, Марин (2010) Глава ХIII. Повърхнини интеграли. In: Диференциално и интегрално смятане със MATHEMATICA. Научен електронен архив на НБУ, pp. 324-372. (Unpublished)

Маринов, Марин and Ласков, Ласко (2017) Компютърно програмиране в обучението по математика. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Т

Томов, Лъчезар (2016) Системен анализ на структурните проблеми на медийното пространство. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Ф

Файнман, Ричард and Томов, Лъчезар (2020) Нови учебници за новата математика / Ричард Файнман; Лъчезар Томов, прев. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Tue Jul 23 17:34:15 2024 EEST.