Linguistic, cultural, and theological aspects of Seraphim‎

Almalech, Mony (2021) Linguistic, cultural, and theological aspects of Seraphim‎. Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Modern and Classical Philology, ‎114‎. pp. 86-122. ISSN ‎0204-9600‎

[thumbnail of Almalech_Seraphim 2021_ISSN - small.pdf]
Preview
PDF
Almalech_Seraphim 2021_ISSN - small.pdf

6MB

Official URL: http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/154

Abstract

The paper is focused on ‎seraphim. Seraphim are archangels. Angels and archangels are not ‏‎beings of the material world. They are ‎‎God’s servants, and some of them relinquish this ‏‎function ‏and become fallen angels. The ‎qualities and peculiarities of the archangels are subject ‎to ‏mystical speculation but remain ‎unclear to the laity.‎‎ The logical and linguistic connection of ‎the ‎seraphim with fire, burning, and the ‎‎red ‏‎cobra is clear in Hebrew. In the Indo-European ‏‎languages, such connections are missing due to specific ‎language‎ worldviews‎‏.‏‎‏ ‏The holistic ‎approach includes the treatment of colors as a sign system, the ‎distinction regarding the verbal ‏and visual colors, the different words-terms for color, color as ‎a cultural unit, the inner form of ‎the word.‎ The paper decodes the phenomenon by studying the Hebrew original and Indo-‎‎European ‎‏translations, as well as theological, visual, humanitarian, and cultural reflexes in ‎Christianity.‎
‏ ‏
Резюме: Статията е фокусирана върху серафимите. Серафимите са архангели. Ангелите и архангелите не са същества от материалния свят. Те са Божии служители и някои от тях се отказват от тази функция и стават паднали ангели. Качествата и особеностите на архангелите са обект на мистични спекулации, но остават неясни за миряните. Логическата и езикова връзка на серафимите с огън, изгаряне и червената кобра е ясна на иврит. В индоевропейските езици такива връзки липсват поради специфичните езикови картини на света. Откритията на учените за някои характеристики на серафимите е ценно. Семиотиката на цвета в холистична версия е инструментът, който разкрива културните, цветовите и езиковите аспекти на серафимите. Оригиналните термини на Хумболт езикова картина на света (Weltansicht, виж Underhill 2009) и вътрешната форма на думата са ключови за обяснението на международното именуване на даден цвят. Холистичният подход включва третирането на цветовете като знакова система, разграничението на словесни и визуални цветове, различните думи-термини за цвят, цветът като културна единица. Статията декорира явлението „серафими“ чрез изучаване на оригиналните ивритски значения и индоевропейските преводи, както и чрез теологични, визуални, хуманитарни и културни рефлекси в християнството.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:Seraphim, red, fire, color terms, Isaiah, Origen, transcendence
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Comparative linguistics
Philosophy > Culture. Cultural studies. Philosophy of culture
Religion > Bible
Religion > Christianity. Christian doctrinal theology
Religion > Judaism
Religion > Religion. Philosophy and theory of religion. Theosophy
Translation studies
ID Code:4460
Deposited By: Prof. M.A. Almalech
Deposited On:08 Sep 2021 11:03
Last Modified:09 Sep 2021 14:00

Repository Staff Only: item control page