Items where Author is "Хаджиева, Ваня"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 49.

Article

Хаджиева, Ваня (2011) Приложение на концепцията за контролинг при управлението на проекти. Сборник доклади : Международна научна конференция "Управление на проекти" : Трявна, 15-16 април, 2011 г.. pp. 222-228. ISSN 1314-345X

Хаджиева, Ваня (2010) Работата на стоковите тържища в България през 2009 год. Икономика и мениджмънт 2010 : Първа международна научно-практическа конференция - Варна, 16-18 септември 2010 г.. pp. 413-417.

Хаджиева, Ваня (2010) Структуриране на националния организиран пазар. Диалог (3). pp. 69-78. ISSN 1311-9206

Хаджиева, Ваня (2010) Финансовата криза и нейното отражение върху работата на Софийска стокова борса АД. Икономика и мениджмънт 2010 : Първа международна научно-практическа конференция - Варна, 16-18 септември 2010 г.. pp. 419-424.

Хаджиева, Ваня (2010) Цената, като обективна икономическа категория. Научни трудове : Научна конференция с международно участие "Наука и общество" 13-14 октомври, 2010 г., IV (I). pp. 307-311. ISSN 1314-3425

Хаджиева, Ваня (2008) Ще има ли лед на Северния полюс. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (8 (30)). pp. 40-41. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) Суровият петрол разбива рекорд след рекорд. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (7 (29)). pp. 39-41. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) Син поток от Русия до Турция. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (6 (28)). pp. 39-40. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) "Южен поток" - сделка или не. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (5 (27)). pp. 39-41. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) "Северен поток" - големият сблъсък на интереси. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (4 (26)). pp. 43-45. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) Европейският пазар на нефт и газ - какво се случва и какво да очакваме. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (3 (25)). pp. 44-45. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) Приемливо ли е да се изгаря храна. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (2 (24)). pp. 44-45. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) Глобалното затопляне възможна причина за конфликти. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (1(23)). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Златото и среброто ще са отличниците догодина. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (12/22). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Биогориво в самолета - мисия възможна. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (11/21). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Арктика - голямата битка предстои. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (10/20). pp. 44-47. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Пазарът на природен газ у нас - какво и как се случва. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (9 (19)). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Високите цени на тока са пагубни за индустрията. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (8 (18)). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Климатичните проблеми - "бич" на новото хилядолетие. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (7 (17)). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Алтернативните горива срещу петролната зависимост. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (6 (16)). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Знакова седмица за световния енергиен пазар. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (5 (15)). pp. 44-45. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Ценови пик за металите. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (4 (14)). p. 46. ISSN 1312-7322

Тричков, Любчо and Величкова, Елена and Елазаров, Симеон and Хаджиева, Ваня (2006) Стартира предлагането на дървесина чрез стокова борса. Гора : Списание за екология и горско стопанство (6). pp. 5-7. ISSN 0861-7570

Елазаров, Симеон and Хаджиева, Ваня (2005) Анализ на търговията с дървесина на Софийска стокова борса за периода 2000-2004 г. Управление и образование, I (2). pp. 146-149. ISSN 1312-6121

Хаджиева, Ваня and Елазаров, Симеон (2005) Нагласите на мебелните фирми в България относно пазара на дървесина в страната. Управление и образование, I (2). pp. 150-156. ISSN 1312-6121

Елазаров, Симеон and Хаджиева, Ваня (2005) Откритите търговски процедури и тяхното приложение при търговията с дървесина в България през XX век. Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене = Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering : III International conference "Management and engineering'05", june 20-24, 2005, Sofia, Bulgaria , XII (2 (80)). pp. 55-59. ISSN 1310-3946

Тричков, Любчо and Хаджиева, Ваня (2005) Тенденциите в измененията на начините на ползване и продажбите на обла дървесина - показател за устойчивото развитие на горския сектор. Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа = Management & Sustainable Development, 12 (1/2). pp. 148-158. ISSN 1311-4506

Хаджиева, Ваня (2005) Търговията с дървесина в контекста на системата на организирания национален пазар. Индустриален мениджмънт : Научно списание, 2 (4). pp. 55-60. ISSN 1312-3793

Тричков, Любчо and Хаджиева, Ваня (2004) Анализ на производството на дървесина от Държавния горски фонд през 2003 год. по начини на ползване и видове процедури. Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа = Management & Sustainable Development, 10 (1/2). pp. 110-119. ISSN 1311-4506

Елазаров, Симеон and Хаджиева, Ваня (2004) Анализ на търговията с дървесина на Софийската стокова борса за периода 1999-2002 г. Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа = Management & Sustainable Development, 10 (1/2). pp. 353-357. ISSN 1311-4506

Хаджиева, Ваня (2004) Аналитичен обзор на законовата база на стоковата борсова търговия в България. Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа = Management & Sustainable Development, 10 (1/2). pp. 368-373. ISSN 1311-4506

Елазаров, Симеон and Хаджиева, Ваня (2004) Законовата регламентация на борсовата дейност и реализацията и в правилниците на стоковите борси у нас за периода 1998-2003 г. Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа = Management & Sustainable Development, 10 (1/2). pp. 364-367. ISSN 1311-4506

Елазаров, Симеон and Хаджиева, Ваня (2003) Нормативната база и организираният пазар на дървесина в България. Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа = Management & Sustainable Development, 8 (1/2). pp. 50-53. ISSN 1311-4506

Хаджиева, Ваня (2003) Организираният пазар на дървесина в България. Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа = Management & Sustainable Development, 8 (1/2). pp. 45-49. ISSN 1311-4506

Елазаров, Симеон and Хаджиева, Ваня (2002) Откритите процедури и малкия бизнес. Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа = Management & Sustainable Development, 6 (1/2). pp. 31-42. ISSN 1311-4506

Елазаров, Симеон and Хаджиева, Ваня (2001) Специфични характеристики на срочната борсова сделка (на примера на Софийска стокова борса АД). Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа = Management & Sustainable Development, 4 (1/2). pp. 173-186. ISSN 1311-4506

Елазаров, Симеон and Хаджиева, Ваня (2000) Борсовата търговия като средство за стабилизация на дървообработващата и мебелна промишленост в България. Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа = Management & Sustainable Development, 2 (1/2). pp. 92-97. ISSN 1311-4506

Иванова, Диана and Хаджиева, Ваня and Банчева, Весела and Джулев, Красимир and Илиев, Росен (2000) Маркетингово проучване на пазара за производство и търговия на мебели. Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа = Management & Sustainable Development, 2 (1/2). pp. 89-91. ISSN 1311-4506

Book Section

Хаджиева, Ваня (2012) Борсовата търговия с въглеродни емисии - условие за устойчива икономика. In: Сборник с доклади от трета годишна научна конференция "Екологизация - 2011" : I. Секция Екология и екологизация. Нов български университет, София, pp. 36-43. ISBN 9789545353570

Хаджиева, Ваня (2012) Дилемата на 21-ви век – храна или горива. In: Сборник с доклади от трета годишна научна конференция "Екологизация - 2011" : I. Секция Екология и екологизация. Нов български университет, София, pp. 44-51. ISBN 9789545353570

Хаджиева, Ваня (2011) Същност и характеристики на категорията цена. In: Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие, 12-13 май 2011 г. Академично издателство "Ценов", Свищов, pp. 123-127. ISBN 9789542305927

Хаджиева, Ваня (2009) 1.8.3 Пазари, реализация и пазарни механизми. In: Наръчник на земеделския производител. Сдружение "Академия БГ", Кърджали, pp. 258-267.

Хаджиева, Ваня (2009) 1.8.4 Условие за участие на "Пазар на производителите", гр. Кърджали. In: Наръчник на земеделския производител. Сдружение "Академия БГ", Кърджали, pp. 268-270.

Хаджиева, Ваня (2008) Стоковите тържища - същност и характеристики. In: Научна конференция с международно участие Науката в условията на глобализация, 1-2 октомври 2008 г. : Научни трудове : Том III, част ІІ. Дъга-ЙК, Кърджали, pp. 223-228.

Хаджиева, Ваня (2008) Стоковите тържища като генератор за ускорено икономическо развитие на регионалната икономика. In: Научна конференция с международно участие Науката в условията на глобализация, 1-2 октомври 2008 г. : Научни трудове : Том III, част ІІ. Дъга-ЙК, Кърджали, pp. 216-222.

Хаджиева, Ваня (2005) Нагласите на мебелните фирми относно пазара на дървесина в България през 2004 г. In: Научни трудове [от] Национална научна конференция "Млади учени' 2005", 17-18 май 2005 г., Лесотехнически университет, София. Лесотехнически университет, София, pp. 62-68.

Хаджиева, Ваня (2005) Стоковото тържище като елемент от системата на националния организиран пазар и законовото му регламентиране в България. In: Научни трудове [от] Национална научна конференция "Млади учени' 2005", 17-18 май 2005 г., Лесотехнически университет, София. Лесотехнически университет, София, pp. 55-61.

Елазаров, Симеон and Хаджиева, Ваня (2003) Класификация на борсовите пазари. In: Сборник научни доклади [от] международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет", 1-2 април 2003, София Секции Управление и устойчиво развитие, Фундаментални науки. Лесотехнически университет, София, pp. 58-60.

Хаджиева, Ваня (2003) Общи и специфични характеристики на организираните и високоорганизираните пазари. In: Сборник научни доклади [от] международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет", 1-2 април 2003, София Секции Управление и устойчиво развитие, Фундаментални науки. Лесотехнически университет, София, pp. 54-57.

This list was generated on Sat Jan 28 00:47:13 2023 EET.