Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: N | Б | И | М | П | Р | Х
Number of items: 26.

N

Nesheva-Kiosseva, Ninel (2008) Environmental management and the impact of regulation in Bulgaria. In: Second Italian CSEAR Conference on Social and Environmental Accounting Research, 17-19 September 2008, University of Bologna, Rimini, Italy. (Submitted)

Nesheva-Kiosseva, Ninel (2008) Financial functions and Economic Growth: Risk and Liquidity, Bulgaria 1997-2007. In: Third Conference of Southeast Europe Monetary History Network (SEEMHN): "Banking and Finance in SE Europe: Lessons of Historical Experience", 14 March 2008, Bank of Greece, Athens, Greece. (Submitted)

Б

Байков, Байко and Киров, Веселин and Захаринов, Ботьо and Петков, Йоско and Маринова, Надя (2008) Проучване движението на биогенни и токсични елементи в антропогенно формирана трофична верига във ферма за отглеждане на бройлери. In: Седми международен симпозиум "Екология - устойчиво развитие" : Научни трудове : Враца, 23-25.10.2008. Съюз на учените, pp. 22-27.

И

Иванова, Мария Ал. (2008) Висшето образование в България и управлението на човешките ресурси - переспективи и предизвикателства в контекста на Европейския съюз. Дискусионни материали = Discussion papers (3). pp. 1-43. ISSN 1312-5079

М

Маринова, Надя (2008) Космическите изследователски проекти. Подходи за планиране и реализация (Част I.). Space, ecology, nanotechnology, safety (SENS) : Proceedings of the Fourth Scientific Conference with International Participation SENS 2008, 04-07 June 2008, Varna, Bulgaria. ISSN 1313-3888

Маринова, Надя (2008) Космическите изследователски проекти. Управление, анализ и оценка на ефективността (Част ІІ.). Space, ecology, nanotechnology, safety (SENS) : Proceedings of the Fourth Scientific Conference with International Participation SENS 2008, 04-07 June 2008, Varna, Bulgaria. ISSN 1313-3888

Младенов, Младен (2008) Управление на конфликти. Методи за алтернативно разрешаване на спорове в данъчния процес (в контекста на приходната администрация). PhD thesis, Софийски университет "Свети Климент Охридски".

П

Панайотов, Димитър (2008) Глава 1. Въведение. In: Мениджмънт и лидерство : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма "Бизнес администрация". Нов български университет, София, pp. 9-16. ISBN 9789545354991

Панайотов, Димитър (2008) Глава 10. Мениджъри, лидерство и екипност. Подходи за изследване. In: Мениджмънт и лидерство : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма "Бизнес администрация". Нов български университет, София, pp. 201-219. ISBN 9789545354991

Панайотов, Димитър (2008) Глава 7. Кроскултурен мениджмънт и организационно поведение. In: Мениджмънт и лидерство : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма "Бизнес администрация". Нов български университет, София, pp. 135-162. ISBN 9789545354991

Панайотов, Димитър (2008) Глава 9. Бизнес медиация и водене на преговори. In: Мениджмънт и лидерство : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма "Бизнес администрация". Нов български университет, София, pp. 180-200. ISBN 9789545354991

Попова, Теодора and Петков, Йоско and Байков, Байко and Симеонов, Иван and Киров, Веселин and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя and Наков, Йонко and Кьосев, Пламен (2008) Редукция на патогенни микроорганизми при периодично-доливен и непрекъснат процес на метанова ферментация. Селскостопанска наука = Agricultural science, XLI (5). pp. 16-23. ISSN 1311-3534

Попова, Теодора and Петков, Йоско and Киров, Веселин and Байков, Байко and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя (2008) Преценка на степента на микробно деконтаминиране при преработка на несменяема постеля по три технологии с помощта на маркирани микроорганизми. In: Седми международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие” : Научни трудове : Враца, 23-25.10.2008. Съюз на учените, Враца, pp. 42-45.

Р

Радев, Кирил (2008) Необходим е нов подход в управлението на икономическите сектори. Икономически живот (13). ISSN 0205-0994

Радев, Кирил (2008) Ролята на енергийните ресурси за устойчивото развитие на националната икономика. In: Икономически политики за устойчиво развитие : Международна научна конференция 19-20 октомври 2007 г. Университетско издателство "Стопанство", София, pp. 214-230. ISBN 9789544949853

Радев, Кирил (2008) Четвърта глава. Развитие и преструктуриране на въгледобивната промишленост в националната икономика приватизация и социални последици. In: Деиндустриализация и преструктиране на заетостта в България : Икономически и социални последици. Университетско издателство "Стопанство", София, pp. 235-260. ISBN 9789544949556

Х

Хаджиева, Ваня (2008) "Северен поток" - големият сблъсък на интереси. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (4 (26)). pp. 43-45. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) "Южен поток" - сделка или не. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (5 (27)). pp. 39-41. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) Глобалното затопляне възможна причина за конфликти. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (1(23)). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) Европейският пазар на нефт и газ - какво се случва и какво да очакваме. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (3 (25)). pp. 44-45. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) Приемливо ли е да се изгаря храна. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (2 (24)). pp. 44-45. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) Син поток от Русия до Турция. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (6 (28)). pp. 39-40. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) Стоковите тържища - същност и характеристики. In: Научна конференция с международно участие Науката в условията на глобализация, 1-2 октомври 2008 г. : Научни трудове : Том III, част ІІ. Дъга-ЙК, Кърджали, pp. 223-228.

Хаджиева, Ваня (2008) Стоковите тържища като генератор за ускорено икономическо развитие на регионалната икономика. In: Научна конференция с международно участие Науката в условията на глобализация, 1-2 октомври 2008 г. : Научни трудове : Том III, част ІІ. Дъга-ЙК, Кърджали, pp. 216-222.

Хаджиева, Ваня (2008) Суровият петрол разбива рекорд след рекорд. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (7 (29)). pp. 39-41. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) Ще има ли лед на Северния полюс. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (8 (30)). pp. 40-41. ISSN 1312-7322

This list was generated on Wed Feb 1 15:53:04 2023 EET.