Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | L | R | S | П | С | Ш
Number of items: 19.

K

Karadjounkova, Magdalena (2013) La adquisición de lenguas extranjeras: fundamentos científicos. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

Karadjounkova, Magdalena (2013) Por y para en el sistema preposicional español. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

L

Ladovinska, Maria (2013) Analisi linguistico-testuale del corpus di una ricerca empirica. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

Ladovinska, Maria (2013) Sulla referenza ambigua del soggetto dell'infinito in italiano moderno. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Ladovinska, Maria (2013) Sulla referenza ambigua del soggetto dell'infinito in italiano moderno (tesi di dottorato). PhD thesis, Nuova Università Bulgara.

Lambova, Anelia (2013) Zur Geschichte der Ausspracheregelung des Deutschen. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

R

Raycheva, Raya (2013) Análisis comparativo español-búlgaro de las construcciones con verbos soporte: hacer(-se) y dar(-se). Tipos de causatividad. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

Raycheva, Raya (2013) La construcción hacer(-se) + infinitivo: causatividad y duración. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

S

Savova, Elena (2013) Erlebte Textarbeit am Beispiel eines Auszugs aus dem Roman "Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf" von Alfred Döblin. In: XV Internationale Deutschlehrertagung, 29.7.- 3.8.2013, Freie Universität Bozen, Bolzano (Bozen), Italien. (Submitted)

П

Петкова-Сталева, Петя (2013) Зараждане на италианската ренесансова новела и основните й тенденции на развитие през ХІІІ и ХІV век. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

С

Савова, Елена (2013) Две изследвания като принос в развитието на теорията за учебния комплекс по съвременен език. In: Чуждоезиковото обучение днес : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.п.н. Павлина Стефанова. Нов български университет, София, pp. 29-43. ISBN 9789545357640

Савова, Елена (2013) Използване на художествени текстове в обучението по чужд език в България - исторически преглед. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2013) (Не)видимост на преводача при превода на поезията на Габриела Мистрал(темата за майчинството) : Автореферат за присъждане на образователната и научна степен "доктор" професионално направление 2.1. "Филология" научна специалност 05.04.16. "Теория и практика на превода". PhD thesis, Нов български университет.

Сиракова, Венета (2013) (Не)видимост на преводача при превода на сборника Desolación на Габриела Мистрал (темата за майчинството). Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2013) Габриела Мистрал: живот и творчество в контекста на майчинството. Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Сиракова, Венета (2013) За превода на някои метафорични конструкции в поезията за деца на Габриела Мистрал. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Ш

Шипчанов, Милен Ив. (2013) Педагогическа медиация чрез персонален компютър в чуждоезиковото обучение (самостоятелна работа и контрол) : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по френски език. PhD thesis, Нов български университет.

Шипчанов, Милен Ив. (2013) Педагогическа медиация чрез персонален компютър в чуждоезиковото обучение (самостоятелна работа и контрол) : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по френски език. PhD thesis, Нов български университет.

Шипчанов, Милен Ив. (2013) Филмите като автентичен документ в чуждоезиковото обучение. In: Чуждоезиковото обучение днес : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.п.н. Павлина Стефанова. Нов български университет, София, pp. 94-111. ISBN 9789545357640

This list was generated on Mon Dec 11 14:00:01 2023 EET.