Logo

Items where Division is "Informatics" and Year is [pin missing: value2]

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 136.

Георгиева, Мария (2012) Цифров шум и методи за редуцирането му. Manual. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Георгиева, Мария (2011) Форматни проблеми при многоезичен интерфейс за .net приложения. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Пенева, Юлиана (2017) Физическа организация на базите от данни. In: Принципи на базите от данни. Нов български университет, София, България, pp. 362-391. ISBN 9789545359996

Стоилов, Емил (2011) Управление на мрежовата сигурност. Системи за откриване на нарушители. Technical Report. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Стоилов, Емил (2012) Технология за многопротоколно етикетно комутиране (MPLS). Technical Report. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2011) Технологично подпомогнато редовно обучение по информатика - полезни практики. Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 26-27 май 2011 г. . pp. 111-118. ISSN 1314-0752

Георгиева, Мария (2017) Техники и средства за селекции в Adobe Photoshop CC 2017. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Киров, Николай (2019) Тестове за оценка на знанията по програмиране. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Пенева, Юлиана (2017) Терминологичен англо-български речник по бази от данни. In: Принципи на базите от данни. Нов български университет, София. ISBN 9789545359996

Киров, Николай (2020) Състезателно програмиране. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Гарипов, Емил and Томов, Лъчезар (2006) Създаване на системи за обучение в автоматиката: Компютърно проектиране на ПИД управление. Автоматика и информатика (6). pp. 56-61. ISSN 0861-7562

Иванов, Мартин П. (2017) Съвременно приложение на многоагентните симулационни модели в изследванията и в практиката. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Иванов, Мартин П. (2016) Съвременни методи за интелигентен анализ на данни. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Submitted)

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2012) Студентското плагиатство в дигиталната епоха. In: Петата национална конференция "Образованието в информационното общество", 31 май - 01 юни 2012, Пловдив, България.

Калинов, Красимир (2010) Статистико-вероятностни модели в пределекторалните емпирични изследвания. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Керемeдчиев, Делян and Пенева, Юлиана (2016) Сравнение на резултатите от традиционно и електронно проведено изпитване. In: Съвременното дистанционно обучение: тенденции, политики и добри практики. Издателство на МВБУ, Ботевград, pp. 385-395. ISBN 9789549432701

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2009) Смесеният тип на обучение - необходима стъпка в университетското образование по информатика. In: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование = The Third national Conference wirh International Participation on e-Learning in Higher Education. Академично издателство "Ценов", Свищов, pp. 361-367. ISBN 9789542304272

Стоилов, Емил (2010) Сигурност в системите за управление на технологични процеси. Technical Report. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Иванов, Мартин П. (2009) Ръководство за изследване на количествени зависимости. [Teaching Resource]

Киров, Николай (2016) Републиканска студентска олимпиада по програмиране. In: Национална конференция по информатика, посветена на 80-годишнината от рождението на професор Петър Бърнев : Сборник доклади. Институт по математика и информатика, БАН, София, pp. 87-92. ISBN 9789548986458

Георгиева, Мария (2015) Режим на смесване COLOR и приложението му за цветови корекции в Adobe Photoshop. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Джиджев, Тодор and Пейчева, Лозанка and Григоров, Григор (2013) Редакторски бележки. In: Народни песни от Тракия. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София, pp. 6-18. ISBN 0789543226504

Георгиева, Мария (2015) Растерна обработка на изображения с използване на честотна филтрация. Working Paper. Електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Иванов, Станислав and Пенева, Юлиана (2010) Развитие на магистърската програма "Софтуерни технологии в Интернет" в Нов български университет. Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Стоилов, Емил (2017) Проектиране на корпоративни мрежи. Част VI Система за контрол на достъпа в мрежата. Technical Report. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Стоилов, Емил (2016) Проектиране на корпоративни мрежи. Част V IP адресни схеми. Technical Report. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Стоилов, Емил (2015) Проектиране на корпоративни мрежи. Част IV Свързване на слоя за достъп с разпределителния слой на мрежата. Инфраструктурни услуги. Technical Report. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Стоилов, Емил (2014) Проектиране на корпоративни мрежи. Част II Оптимизиране на Слой 2. Technical Report. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Стоилов, Емил (2014) Проектиране на корпоративни мрежи. Част I Архитектура. Technical Report. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Стоилов, Емил (2015) Проектиране на корпоративни мрежи : Част III Препоръки за използване на VSS и EtherChannel. Technical Report. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Джамбазов, Венцислав (2012) Провеждане на електронно обучение чрез платформа Мудъл. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Иванов, Мартин П. (2010) Принципи и перспективи за оценка на качеството на софтуерните продукти. In: XX-ти национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", 9-13 септември, 2010, Созопол, България. (Submitted)

Джамбазов, Венцислав (2017) Приложение на материалния дизайн. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Джамбазов, Венцислав (2015) Предизвикателството "Индивидуално образование". Университетски дневник (11). pp. 4-5. ISSN 1311-8439

Георгиева, Мария (2016) Постфотографски цветови корекции на изображения. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Благоев, Иван and Докев, Николай (2014) Подход за прогнозиране на пазарни ценови движения. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Иванов, Мартин П. (2010) Подход за оценка на качеството на софтуерната архитектура. In: XX-ти национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", 9-13 септември, 2010, Созопол, България. (Submitted)

Андонов, Филип and Петров, Георги and Докев, Николай and Димитров, Николай (2012) Отворения хардуер – нова концепция в дизайна на потребителски ориентирани системи. In: XX национална конференция с международно участие "Телеком 2012: Телекомуникациите - фактор за устойчиво развитие на обществото", 18-19 октомври 2012, София, България. (Submitted)

Георгиева, Мария (2017) Особености при създаване на колажи в Adobe Photoshop CC 2017. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Иванов, Мартин П. (2015) Особености на работата със сензори и с услугата за местоположение в ОС Android. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2011) Определяне на профила на магистърска програма "Софтуерни технологии в интернет". Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Иванов, Мартин П. (2016) Операционни системи - развитие и съвременното им състояние. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Иванов, Мартин П. (2015) Операционна система Android - структура, организация, архитектура. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Стоилов, Емил (2013) Общи архитектурни концепции използвани в IP маршрутизаторите. Technical Report. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2014) Образователни задачи и оценяване на стаж и практика по информатика. In: Образованието и изследванията в информационното общество : Сборник доклади от VІІ Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" Пловдив, 29-30 май 2014 г. Институт по математика и информатика, БАН, Пловдив, pp. 192-199. ISBN 9789548986397

Костов, Илия and Фурнаджиев, Васил (2012) Обзор на методите и протоколите за маршрутизация при бeзжични мрежи (MANETs и WMNs). In: Семинар "Методи и протоколи за маршрутизация при безжични Ad-hoc мрежи", 19 април 2012, Нов български университет, София, България. (Submitted)

Файнман, Ричард and Томов, Лъчезар (2020) Нови учебници за новата математика / Ричард Файнман; Лъчезар Томов, прев. [Teaching Resource] (Unpublished)

Георгиев, Людмил (2014) Нов български университет: Научни изследвания и творчески постижения (1991 – 2012). Нов български университет, София.

Георгиева, Мария (2013) Мини игри. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Ласков, Ласко (2018) Метод на разклоняване и граници. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Докев, Николай (2016) Метод за приближено решаване на клас задачи за оперативно планиране. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2013) Критерии за оценяване на извънаудиторните форми в програмите по информатика. Шеста национална конференция "Образованието в информационното общество" : 30-31 май 2013 г., Пловдив . pp. 158-165. ISSN 1314-0752

Маринов, Марин and Ласков, Ласко (2017) Компютърно програмиране в обучението по математика. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Пенева, Юлиана (2014) Информационни системи : Записки по CITB709. [Teaching Resource] (Unpublished)

Стоилов, Емил (2016) Интегрални схеми в безжичните локални мрежи. Technical Report. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Андонов, Филип and Петров, Георги (2014) Иновативна вертикална система на преподаване с irobot create, python и raspberry pi. In: XII Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2014“, 15 май 2014, София, България.

Шикаланов, Димитър (2007) Изчисляване на средно аритметично на претеглени оценки с електронна таблица. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2015) Изменения и допълнения в учебните планове по информатика. Осма национална конференция "Образованието в информационното общество" . pp. 129-135. ISSN 1314-0752

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2012) Изграждане на цифрови архиви в помощ на електронното обучение. In: Четвърта Национална Конференция за Електронно Обучение във Висшето Образование, 11 -13 май 2012 г., Свищов, България.

Ласков, Ласко (2020) Задача за назначенията. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Минкова, Йоана (2011) Един подход за анализ и визуализация на резултати от тест за контрол и проверка на знанията. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Киров, Николай (2011) Е-архиви: астрономически фотографски плаки и български народни песни. In: Семинар "Добри библиотечни практики": "Е-АРХИВИ ЗА Е-НАУКА", 24.10.2011, Нов български университет, София, България. (Submitted)

Джамбазов, Венцислав (2018) Добавяне на географски слой към уеб базирано приложение. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Маринов, Марин (2010) Глава ХIII. Повърхнини интеграли. In: Диференциално и интегрално смятане със MATHEMATICA. Научен електронен архив на НБУ, pp. 324-372. (Unpublished)

Джамбазов, Венцислав (2016) Борбата за контрол на интернет потребителите. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2008) Развитие на курсовете по информатика в университетското електронно обучение. Other. Научен електронен архив на НБУ . (Unpublished)

Furnadjiev, Vassil (2011) World-wide distributed computing. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

Andreev, Andrey and Kirov, Nikolay (2009) Word Image Matching Based on Hausdorff Distances. In: 10th International Conference on Document Analysis and Recognition : Proceedings : Barcelona, Spain, July 26-29, 2009. IEEE Computer Society, Heidelberg, pp. 396-400. ISBN 9780769537252/09

Duridanov, Ludmil and Curry, Joanne and Ivanov, Stanislav (2013) Virtual Environments as an Education Tool for Digital Natives. Национална конференция "Образованието в информационното общество" = National Conference "Education in the Information Society" . pp. 101-108. ISSN 1314-0752

Kirov, Nikolay (2013) Todor Dzhidzhev “Folklore songs from Thrace” : Book presentation. In: Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage - DiPP2013, 18-21.09.2013, Veliko Turnovo, Bulgaria. (Submitted)

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2017) The content of software production course. In: Proc. of the 13th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, June 30-July 03 2017, Albena, Bulgaria. New Bulgarian University, pp. 97-105. ISBN 1313-8624

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav and Andonov, Filip and Dokev, Nikolay (2011) The Metaspeed project - a progress report. Proceedings of the 7th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science : 6-10 July 2011 in Sofia / Dobrinishte, Bulgaria . pp. 255-265. ISSN 1313-8624

Tsvetkova, Katya and Tsvetkov, Milcho and Kirov, Nikolay and Kalaglarski, Damyan (2013) The Last Plate Observations with Rozhen Observatory Schmidt Telescope. In: Proceedings of the VIII Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, Leskovac, Serbia, May 8-12, 2012. Astronomical Society "Rudjer Bošković", Belgrade, pp. 359-365.

Kirov, Nikolay (2016) The Bulgarian Collegiate Programming Contest. Proceedings of the 12 Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science . ISSN 1313-8624 (In Press)

Andreev, Andrey and Kirov, Nikolay (2008) Text Search in Document Images Based on Hausdorff Distance Measures. In: Proceedings of the International conference on computer systems and technologies and Workshop for PhD students in computing CompSysTech'08, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June. Association for Computing Machinery, Sofia, II.5-1. ISBN 9789549641523

Kirov, Nikolay (2015) Test System and Software for Evaluation of Students' Knowledge of Programming. Mathematics and natural sciences: Proceedings of the Sixth International Scientific Conference – FMNS2015, 10 – 14 June 2015, 1 . pp. 227-232. ISSN 1314-0272

Tsvetkov, Milcho and Tsvetkova, Katya and Kirov, Nikolay (2012) Technology for scanning astronomical photographic plates. Serdica : Journal of Computing, 6 . pp. 77-88. ISSN 1312-6555

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2015) Teaching Information Systems for Bachelor Programs in Computer Science. 4th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics, Bulgaria, Sofia, 24-25 October, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria : Conference Proceedings . pp. 481-487. ISSN 2367-7635

Peneva, Juliana and Keremedchiev, Delyan (2016) Teacher’s presence and immediacy in e-learning classes. Образованието и изследванията в информационното общество . ISSN 1314-0752

Dzhambazov, Ventcislav and Peneva, Juliana and Keremedchiev, Delyan (2018) Student’s Readiness for E-learning. Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society" . pp. 196-203. ISSN 1314-0752

Andreev, Andrey and Kirov, Nikolay (2008) Some variants of Hausdorff distance for word matching. Review of the National Center for Digitization, 12 . pp. 3-8. ISSN 1820-0109

Kirov, Nikolay and Tsvetkov, Milcho and Tsvetkova, Katya (2012) Software tools for digitization of astronomical photographic plates. Serdica : Journal of Computing, 6 . pp. 67-76. ISSN 1312-6555

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2013) Reinforcing Students’ Research Abilities via Digital Repositories. Proceedings of the 9th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science : 29 June - 2 July 2013 . pp. 76-79. ISSN 1313-8624

Laskov, Lasko M. (2020) Practical Java: Learning in exercises. Manual. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Tsvetkova, Katya and Tsvetkov, Milcho and Kirov, Nikolay and Boehm, Petra and Steinmetz, Matthias and Arlt, Rainer and Enke, Harry and von Berlepsch, Regina (2012) Potsdam Astronomical Photographic Plate Library. Serdica : Journal of Computing, 6 . pp. 35-46. ISSN 1312-6555

Боев, Стоян (2012) Pisa - модел за оценяване на математическа грамотност. In: Текущ семинар на департамента, 28 май 2012, Нов български университет, София, България. (Unpublished)

Ivanova, Valentina (2011) PSP Performance Analysis Report. Technical Report. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Dokev, Nikolay (2016) One Approach for Describing the Configuration of the Routes Network in Open-Pit Mines. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Submitted)

Tsvetkova, Katya and Tsvetkov, Milcho and Kirov, Nikolay and Kalaglarsky, Damyan and Edelmann, Heinz and Heber, Ulrich (2018) On some Bamberg wide-field plate catalogues recently incorporated into WFPDB. Astronomical and Astrophysical Transactions, 30 (4). ISSN 1055-6796

Laskov, Lasko (2020) OOP introduction in the first course of programming. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Laskov, Lasko (2020) Numerical integration of two-dimensional complex-valued functions for the needs of BIEM. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Kirov, Nikolay and Krastanov, Michail (2006) Numerical Solutions of ODEs using Volterra Series. Proceedings of the 2-nd International Workshop "Computer Science and Education", June 4-6, 2006, Borovetz-Sofia, Bulgaria . pp. 105-111.

Kalinov, Krassimir B. (2011) Non-responses: the curse of preelectoral and electoral surveys. In: 1st European Conference on Comparative Electoral Research "The State of the Art in Comparative Electoral Research", 1-3 Dec 2011, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria. (Submitted)

Kirov, Nikolay and Tsvetkov, Milcho New Capabilities of the Software to Support Digitization of Astronomical Photographic Plates. Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, (XI BSACA) Belogradchik, Bulgaria . (Submitted)

Kirov, Nikolay and Tsvetkov, Milcho (2018) New Capabilities of the Software to Support Digitization of Astronomical Photographic Plates. In: XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, May, 14-18, 2018, Belogradchik. (Submitted)

Andonov, Filip (2008) Multicriteria group decision support system "Group Multichoice". Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Laskov, Lasko (2020) Mathematical problems in the first course of programming. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Ivanova, Valentina (2012) Master’s Program Information Technology Project Management New Bulgarian University. In: PMDAY BULGARIA 2012, 12.10.2012, Sofia, Bulgaria. (Submitted)

Ivanova, Valentina (2012) Leading a Development Team Pilot for IT Project Management Master's Degree Students. In: TSP Symposium 2012: Delivering Agility with Discipline, 18-20 september 2012, St. Petersburg, USA. (Submitted)

Kirov, Nikolay (2008) Introduction to Programming in C++. [Teaching Resource] (Unpublished)

Peneva, Juliana and Djambazov, Ventzislav and Keremedchiev, Delyan (2017) Instructor’s Presence in Student-Centered Learning. In: Proc. of the 13th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science. New Bulgarian University, pp. 159-173. ISBN 1313-8624

Kirov, Nikolay and Peycheva, Lozanka (2013) Information Technology for Preserving the Bulgarian Folklore Heritage. Proceedings of the 9th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science . (In Press)

Kirov, Nikolay (2017) Information Technologies for Preserving the Bulgarian Folklore Heritage. In: XXVI International Festival of Ethnological Film, 12.10.2017, Ethnographic Museum in Belgrade. (Unpublished)

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2016) Information Systems for Sustainable Organizations. In: 6th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (icaictsee – 2016), December 2-3rd, 2016, Sofia, Bulgaria. (In Press)

Fournadjiev, Vasil I. (2013) Industrial Control System and ICT. In: Department Seminar, October 2013, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria. (Submitted)

Andreev, Andrey and Kirov, Nikolay (2009) Hausdorff distances for searching in binary text images. Serdica : Journal of Computing, 3 (1). pp. 23-46. ISSN 1312-6555

Георгиева, Мария (2011) HDRI и софтуерни продукти за получаването им. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Djambazov, Ventzislav and Peneva, Juliana and Keremedchiev, Delyan (2018) Good practices for sustainable implementation of e-learning. In: Сборник научни доклади от конференция "Електронното обучение във висшите училища". Sofia University Press, София, pp. 112-118. ISBN 9789540745091

Ivanov, Stanislav and Peneva, Juliana and Tuparov, George (2008) Finalizing of UP2UML Project. In: Proceedings of the 4th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science : 6-8 June 2008, Borovetz, Bulgaria. New Bulgarian University, Sofia, pp. 119-128. ISBN 9879545354304

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2012) Exposing the Intellectual Assets of a University Department. In: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, 5-6 October 2013, Sofia, Bulgaria.

Kirov, Nikolay (2011) Digitization of Bulgarian folk songs with music, notes and text. Review of the National Center for Digitization, 18 . pp. 35-41. ISSN 1820-0109

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav and Andonov, Filip and Dokev, Nikolay (2009) Digital objects – storage, delivery and reuse. International Journal Information Technologies & Knowledge, 3 . pp. 61-70. ISSN 13131-0455

Kirov, Kiril and Kirov, Nikolay (2011) Digital library and search engine of Bulgarian folklore songs. Proceedings of the 7th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science : 6-10 July 2011 in Sofia / Dobrinishte, Bulgaria . pp. 245-254. ISSN 1313-8624

Laskov, Lasko and Tsvetkov, Milcho (2013) Data Extraction from Carte du Ciel Images. Astronomical Notes = Astronomische Nachrichten . ISSN 0004-6337 (Submitted)

Keremedchiev, Delyan and Peneva, Juliana (2017) Comparison of online and traditional in class exams in computer science courses. Proceedings of the National Conference on Education and Research in the Information Society . 69 -78. ISSN 1314-0752

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav and Ivanova, Krassimira and Stanchev, Peter (2016) Challenges to the Support of Bulgarian Open Institutional Repositories. In: Национална конференция по информатика, посветена на 80-годишнината от рождението на професор Петър Бърнев : Сборник доклади. Институт по математика и информатика, Българска академия на науките, София, pp. 143-152. ISBN 9789548986458

Peneva, Juliana (2020) Challenges of forced e-learning. Working Paper. Национално издателство Аз-буки, Sofia. (Submitted)

Shikalanov, Dimitar (2007) Calculation of weighed average estimation marks by means of spreadsheet. Electronics ET'2007 : Proceedings of the Sixteenth International Scientific and Applied Science Conference, Sozopol, 19-21 September, Book 1 . pp. 127-132. ISSN 1313-1842

Peycheva, Lozanka and Kirov, Nikolay (2011) Bulgarian Folk Songs in a Digital Library. Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage : International Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria 11-14 September 2011 : Proceedings . pp. 60-68. ISSN 1314-4006

Kirov, Nikolay and Tsvetkov, Milcho and Tsvetkova, Katya and Kalaglarski, Damyan (2012) Brashear Plate Catalogues in the Wide-Field Plate Database. In: Proceedings of the VII Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, Chepelare, Bulgaria, June 1-4, 2010. Astronomical Society "Rudjer Bošković", Belgrade, pp. 147-152. ISBN 9788689035018

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2010) Beyond the Regular University Education in Computing: the Move towards Blended Learning. In: Информационни технологии в управлението на бизнеса: Сборник доклади. Унив. изд. Наука и икономика, Варна, pp. 297-302. ISBN 9789542104469

Peneva, Juliana and Totkov, George and Stanchev, Peter and Shoikova, Elena (2009) Automatic metadata generation for specification of e-documents - the metaspeed project. International Journal Information Technologies & Knowledge, 3 . pp. 118-127. ISSN 13131-0455

Gadjeva, Elissaveta and Shikalanov, Dimitar and Atanasov, Anton (2011) Automated Observability Investigation of Analog Electronic Circuits using SPICE. Annual journal of electronics, 5 (1). pp. 27-30. ISSN 1313-1842

Kounchev, Ognian and Tsvetkov, Milcho and Dimov, Dimo and Chapanov, Ya. and Kirov, Nikolay and Tsvetkova, K. and Kalaglarski, D. and Christov, S. and Kelevedjiev, E. and Borisova, A. and Goranova, J. and Borisov, G. and Bogdanovski, R. and Kolev, Al. and Stanchev, O. and Marinov, Al. and Zlateva, N. and Laskov, Lasko and Marinov, G. (2009) Astroinformatics: A Synthesis between Astronomical Imaging and Information & Communication Technologies. In: Modern trends in mathematics and physics : Proceedings of the 2nd Alexander von Humboldt-Kolleg Varna, Bulgaria, 5-10 September 2008. Heron Press Science Series . Heron Press Ltd., Sofia, pp. 60-69. ISBN 9789545802645

Kirov, Nikolay (2011) Astroinformatics and digitization of astronomical heritage. Review of the National Center for Digitization, 19 . pp. 7-10. ISSN 1820-0109

Kirov, Nikolay and Kounchev, Ognian and Tsvetkov, Milcho (2010) Astroinformatics : Image processing and analysis of digitized astronomical data with web-based implementation. In: Proceedings of the 6th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science : 26-27 June 2010 in Fulda / Munich, Germany. New Bulgarian University, pp. 176-181. ISBN 9789545355738

Peneva, Juliana (2016) Are the Learning Management Systems Converging? One view on Blackboard Learn and Moodle. In: Електронното обучение във висшите училища. Университетско издателство "Св.Климент Охридски", София, pp. 259-266. ISBN 9789540741147

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav and Staynov, Petko (2008) An educational project for master’s program in computing. In: Proceedings of the International conference on computer systems and technologies and Workshop for PhD students in computing CompSysTech'08, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 Junе. Association for Computing Machinery, Sofia, IV.7-1. ISBN 9789549641523

Ivanov, Stanislav and Peneva, Juliana (2008) Adaptation of Computer Science Courses for e-learning. Other. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav and Sotirova, Kalina and Doneva, Rossitza and Dobreva, Milena (2012) Access to Digital Cultural Heritage: Innovative Applications of Automated Metadata Generation Chapter 1: Digitization of Cultural Heritage – Standards, Institutions, Initiatives. In: Access to Digital Cultural Heritage: Innovative Applications of Automated Metadata Generation. Plovdiv University Publishing House "Paisii Hilendarski", Plodvid, pp. 25-67. ISBN 9789544237226

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2014) Academic Use of Open Digital Archives. In: [Third] 3-rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, December 6 – 7th, 2013, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria : Conference Proceedings. University of National and World Economy, Sofia, pp. 83-88. ISBN 9789546445865

Laskov, Lasko (2020) Abstract data types. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Kirov, Nikolay (2014) A test system for checking and evaluation the students’ programming knowledge. Proceedings of the 10th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science : 4 - 7 July 2014 . ISSN 1313-8624

Kirov, Nikolay (2008) A software tool for searching in binary text images. Review of the National Center for Digitization, 13 . pp. 9-16. ISSN 1820-0109

Kirov, Nikolay (2013) A System for Assessing the Knowledge and Skills of Students in Computer Programming. Proceedings of the 8th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science . (In Press)

Andonov, Filip and Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2011) A Digital Repository at University Department Level. Proceedings of the 7th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science : 6-10 July 2011 in Sofia / Dobrinishte, Bulgaria . pp. 155-169. ISSN 1313-8624

This list was generated on Wed May 18 14:41:35 2022 EEST.