Items where Author is "Трендафилов, Димитър"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 22.

Article

Трендафилов, Димитър (2024) Законодателство по отношение на осигуряването на добросъвестна конкуренция при търговските марки. Диалог (1). pp. 60-74. ISSN 1311-9206

Трендафилов, Димитър (2021) Отразяване на икономическата стойност на търговската марка в закрилата й като обект на интелектуална собственост в ЕС. Икономика и бизнес, 6. pp. 103-114. ISSN 2534-9651

Трендафилов, Димитър (2020) Стратегии в управлението на интелектуалната собственост. Закрила при игровизацията като маркетингов инструмент. Икономика и бизнес. pp. 116-125. ISSN 2534-9651

Трендафилов, Димитър (2019) Холистичните измерения на маркетинг базираната организация. Икономика и бизнес. ISSN 2534-9651

Трендафилов, Димитър (2018) Дизайнът като стратегия в управлението на търговската марка: Практики при IKEA. "Годишник"Икономика и бизнес". pp. 137-147. ISSN 2534-9651

Трендафилов, Димитър (2017) Социалният път на тютюна. Сборник "Семиотика на всекидневния живот: Дискурсите на тютюна“. (Unpublished)

Трендафилов, Димитър (2016) Икономика в сегашно време. Годишник на департамент "Икономика". (In Press)

Трендафилов, Димитър (2015) Мем, бранд и поп-култура. Диалог (1). pp. 9-26. ISSN 1311-9206

Трендафилов, Димитър (2013) Комуникационни характеристики на търговската марка. Диалог (1). ISSN 1311-9206

Трендафилов, Димитър (2012) Ритуали свързани с нараняване и умъртвяване на хора. Разглеждане значението на някои агресивни ритуални практики, проявяващи се в различни култури и култови филми. Диалог (3). pp. 86-98. ISSN 1311-9206

Book Section

Трендафилов, Димитър (2023) Маркетингът като лидерство в знанието. In: Маркетинг на реалността: Сборник с доклади от Международна научна конференция, посветена на 25 години от създаването на катедра „Маркетинг“ при Икономически университет – Варна, България 17 юни 2022 г. Наука и икономика, Варна, pp. 83-93. ISBN 9789542111344

Трендафилов, Димитър (2020) Една стратегия, много цели: иновация или реновация в управлението на търговските марки. In: Икономиката на ХХІ век – корпоративна, национална и международна : Сборник доклади от международна научно-практическа конференция (Нов български университет, София, 27 септември 2017 г.). Нов български университет, София, pp. 121-132. ISBN 9786192330873

Трендафилов, Димитър (2017) Тенденции в управлението на маркетинга. In: Маркетингът - опит и перспективи : международна научна конференция, посветена на 20 години от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет - Варна, България, 29-30 юни, 2017 г. : сборник с доклади = Marketing - experience and perspectives. Наука и икономика ИУ, Варна, pp. 207-215. ISBN 9789542109310

Трендафилов, Димитър (2017) Заместващите образи: антропологични аспекти на потреблението на фалшиви продукти и марки. In: Антропология на изток от Рая : Юбилеен сборник в чест на 25 години департамент "Антропология" и 60-годишнината на проф. Пламен Бочков. Нов български университет, София, pp. 355-369. ISBN 9789545359897

Трендафилов, Димитър (2013) Разбиране по подразбиране. Смисъл, контекст и употреба на импликатурите в общуването. In: Studia Semiotica : Vol. II, 2010. Нов български университет, София. ISBN 9789545357060

Трендафилов, Димитър (2013) Хермес - образът в преход. In: Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Поредица "Д-р Никола Пиколо", VI (1). Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий, Велико Търново, pp. 69-77. ISBN 9789545249037

Трендафилов, Димитър (2011) Когнитивният процес в рекламната комуникация. In: Психология и лингвистика : Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов = Psycology and linguistics : Papers in Honor of Prof. Encho Gerganov. Просвета, София, pp. 352-364. ISBN 9789540125527

Трендафилов, Димитър (2009) Търговската марка като икономическа стойност и знак. Позиционирането като инструмент за създаване на отличимост. In: Studia Semiotica. Нов български университет, София. ISBN 9789545356339

Book

Трендафилов, Димитър (2022) Изграждане и налагане на бранд. Нов български университет, София. ISBN 9786192332211

Банков, Кристиян and Захариев, Ясен and Трендафилов, Димитър (2021) Наръчник по култура и комуникация на вкуса / Кристиан Банков и др.; Състав. Джанфранко Мароне. Нов български университет, София. ISBN 9786192331412

Трендафилов, Димитър (2017) Ритейл маркетинг и мениджмънт : Лекционен курс. Нов български университет, София. ISBN 9786192330026

Thesis

Трендафилов, Димитър (2014) Семиотични изследвания на търговската марка : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", направление 3.1 Социология, Антропология, Науки за културата (семиотика). PhD thesis, Нов български университет.

This list was generated on Tue Jul 23 22:15:24 2024 EEST.