Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | Y | А | Г | П | С
Number of items: 8.

P

Poudin, Konstantin (2018) Developing and Maintaining Business Security Culture. Годишник на УНСС = Yearbook of UNWE, 1. pp. 254-269. ISSN 1312-5486

Y

Yordanova, Gergana (2018) Sovereign debt as emerging challenge of hybrid warfare. Information & Security: An International Journal, 39 (2). pp. 183-194. ISSN 0861-5160

А

Асенов, Димитър (2018) Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Стратегии и политики на сигурност" на тема: Усъвършенстване на дейността на частните охранителни дружества при кризи. PhD thesis, Нов български университет.

Г

Георгиев, Венелин (2018) Бизнес и сигурност. Авангард Прима, София. ISBN 9786192391157

Георгиев, Венелин (2018) Киберсигурност и мениджмънт. Авангард Прима, София. ISBN 9786191609482

Георгиев, Венелин (2018) Оценяване на етичността на кибер атаки като елементи на хибридната война. In: Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност : Международна научна конференция : Сборник научни трудове. Нов български университет, София, pp. 51-58. ISBN 9786197383096

П

Пудин, Константин (2018) Форми на организирана престъпност в Черноморския регион. In: Европейският съюз, България и Конфликтите на 21 век. BISFRIM, София, pp. 214-229. ISBN 9786199075722

С

Сидова, Дафинка В. (2018) Трансграничното сътрудничество като инструмент на Европейския съюз за повишаване на сигурността в Средиземноморския регион в началото на XXI век. Doctoral thesis, НБУ.

This list was generated on Tue May 28 14:43:37 2024 EEST.