Items where Year is 2023

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | G | H | K | M | N | T | Z | А | В | Г | Д | К | М | Н | П | С | Т | У | Х | Ч
Number of items: 47.

B

Bakratcheva, Albena (2023) “Wherever the Hog Comes, the Rattlesnake Disappears,” or “Sic Transit Gloria Ruris:” Fuller and Thoreau on Civilization and/as Extinction. In: The 82nd Annual Gathering of the Thoreau Society: Thoreau & the Politics of Extinction, 12-16 July 2023, Concord, Massachusetts, USA. (Submitted)

G

Georgiev, Georgi (2023) Use of wood in sustainable architecture. In: XVIII International Scientific Conference Sustainable Development - Circular Economy, Critical Infrastructures, Green Transition, 18 - 20 May 2023, Sofia : Conference proceedings. BS Press, Botevgrad, pp. 221-230. ISBN 9786197610185

Georgiev, Georgi and Kovachev, Atanas (2023) Use of wood in modern residential architecture. Applicability in the Bulgarian conditions. Engineering sciences : journal of science department engineering sciences at the Bulgarian academy of sciences, 2023 (4): 3. pp. 32-49. ISSN 1312-5702

H

Harizanova, Syana (2023) Teaching young learners with social, emotional and behavioural difficulties (SEBDs) - Part 2. [Teaching Resource] (Submitted)

K

Kostova, Bilyana and Dumanov, Boyan and Mihaylova, Katerina (2023) Archaeological bricks and tiles from Southeast Bulgaria - determination of raw material and production technology by chemical, phase, and thermal analyses. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 23 (2). pp. 1-22. ISSN 2241-8121

Kostova, Bilyana and Dumanov, Boyan and Stoyanov, Ventseslav and Shivachev, Boris (2023) Thermal and phase analysis of Roman and Late Antiquity mortars from Bulgarian archaeological sites. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 148 (4). pp. 1543-1555. ISSN 1588-2926

Kostova, Bilyana and Paneva, Daniela and Cherkezova-Zheleva, Zara and Mihaylova, Katerina and Dumanov, Boyan (2023) Ancient Metallurgical Iron Slags—Chemical, Powder X-ray Diffraction and Mössbauer Spectroscopic Study. Crystals, 13 (6): 888. pp. 1-13. ISSN 2073-4352

M

Marinova, Nadya (2023) Corporate management models. In: Conference Proceedings of 32nd RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, 7-8 September 2023, Madrid, Spain. BC GRUP INC., Ankara, pp. 29-36. ISBN 9786259906355

Marinova, Nadya (2023) Opportunities to optimize the management of aerospace projects. Aerospace Research in Bulgaria (35). pp. 174-182. ISSN 2367-9522

N

Naimushin, Boris (2023) It Takes Three to Tango: How a Cuban Ballerina Interpreted for Castro and Khrushchev. English Studies at NBU, 9 (2): 1. pp. 147-168. ISSN 2367-5705

Nikolov, Dimitre and Boevsky, Ivan and Kostenarov, Krasimir and Tzvetanova, Ekatherina and Banov, Martin and Huliyan, Magardich and Zhang, Xiaoping and Zavattaro, Laura and Krasa, Josef and Dostal, Tomas and Carl Liebhard, Gunther and Strauss, Peter and Bakacsi, Zsofia and Hudek, Csilla and Gómez, Jose A. and Liu, Jundi (2023) Methodological approach for farm typology construction in terms of soil health – the EU case. Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, 67 (4): 2. pp. 12-24. ISSN 0205-3845

T

Terzieva, Nadya (2023) Bulgarian Information Consortium. Twenty Years of Library Cooperation. In Press. (Submitted)

Z

Zabunov, Svetoslav and Mardirossian, Garo and Marinova, Nadya (2023) Internet-of-Things Multistatic Passive Radar Station. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, 76 (4). pp. 589-596. ISSN 2367-5535

А

Арабаджийски, Николай (2023) Неслучилата се децентрализация в местното самоуправление в Република България. In: VI Международна научно-практическа конференция Социокултурните кодове на съвременното развитие, 17-19 март 2023 г. гр. Пловдив: сборник с научни доклади. Аскони-издат, София, pp. 77-95. ISBN 9789543831487

Арабаджийски, Николай (2023) Роль профспілкових організацій в поліційних службах Республіки Болгарія. In: Трансформація трудових відносин та профспілкового руху у посткомуністичних країнах : колективна монографія. Федерація профспілок України; Акад. праці, соц. відносин і туризму, Київ, pp. 274-289. ISBN 9789666546992

Арабаджийски, Петър (2023) Възможности за използване на електрически тротинетки от полицейските служители. In: Права и сигурност. Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия - 4.0", София, pp. 81-93. ISBN 9786197383317

В

Вучков, Веселин (2023) Доказателствени средства в наказателното производство: Същност и видове. Сиела, София. ISBN 9789542844570

Вучков, Веселин (2023) Процесуални гаранции за лица при разпознаване в случаите, когато има доказателства, че именно те са участвали в престъпление. Право, Политика, Администрация, 10 (1). pp. 49-61. ISSN 2367-4601

Г

Гатев, Дилян (2023) Повишаване на ефективността при усвояването на терминологичната лексика в обучението по английски език за специализирани цели от български студенти по икономика : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по английски език. Doctoral thesis, Нов български университет.

Георгиев, Георги (2023) Приоритети на архитектурното образование в НБУ. In: Актуални проблеми на архитектурното образование в първите десетилетия на XXI век: научен сборник, кръгла маса, 22 ноември 2022 г., София. Съюз на архитектите в България, София, pp. 43-47. ISBN 9786199158166

Георгиев, Георги (2023) Използване на дървото в традиционната архитектура на Балканския полуостров. Международна научна конференция по архитектура и строителство "ArCivE": Cборник доклади, 4. pp. 31-38. ISSN 2535-0781

Господинова, Цветелина (2023) Интерактивни методи в обучението по английски език : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по английски език. Doctoral thesis, Нов български университет.

Д

Джони, Ариана (2023) Ролята на дизайна и естетиката за определяне на модните стилове : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство. Doctoral thesis, Нов български университет.

Димитров, Владимир and Манова, Росица (2023) Стенописи от Коста Геров-Антикаров в района на Самоков и проблемът за опазване на културното наследство. Годишник на Асоциация "Онгъл" : Eтнос и култура: между локуса и универсума, XVI (22). pp. 51-64. ISSN 1311-493X

Димитрова-Гюзелева, Светлана and Сиракова, Венета (2023) Традиция и новаторство : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция на департамент "Чужди езици и култури" по повод 30-годишнината от създаването на НБУ и на филологическите програми към департамента, 4-5 юни 2022 г. Нов български университет, София. ISBN 9786192332563

К

Калоянова, Биляна (2023) Основни творчески и концептуални подходи в системата на интериорния дизайн през XX и XXI век : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор на науките" по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство. Doctoral thesis, Нов български университет.

М

Маринова, Надя (2023) Изкуственият интелект и ролята на човека в системите за сигурност. In: Сборник с доклади от международната научна конференция на тема Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи, 30 септември 2022, Пловдив. Т. 1. Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив, pp. 37-41. ISBN 9786197343717

Маринова, Надя (2023) Принципи и механизми за управление на корпоративни структури. Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE (июль). pp. 57-61. ISSN 2709-1201

Маринова, Надя and Добрева, Виолета (2023) Модели и методи за оценяване на рискови стратегии. In: VI Международна научно-практическа конференция Социокултурните кодове на съвременното развитие, 17-19 март 2023 г. гр. Пловдив: сборник с научни доклади. Аскони-издат, София, pp. 617-630. ISBN 9789543831487

Маринова, Надя and Добрева, Виолета (2023) Социални проблеми в съвременния свят. In: Местното самоуправление : как от кръга на неразвитите : сборник на доклади от международна кръгла маса провела се на 16-18 юни 2023 г. в гр. Голубац. Галаксиянис, Свърлиг, pp. 423-428. ISBN 9788662335029

Маринова, Надя and Карадочева, Камелия (2023) Проблеми пред управлението и промотирането на бранда в кризисни ситуации. In: Ремаркетинг на реалността : международна научна конференция, посветена на 25 години от създаването на катедра "Маркетинг" при Икономически университет - Варна, България, 17 юни 2022 г. : сборник с доклади. Наука и икономика, Варна, pp. 596-604. ISBN 9789542111344

Мачадо, Франсиско and Фонсека, Сузана and Сенезе, Винченцо Паоло and Ло Прести, Алесандро and Марконе, Роберто and Насти, Карла and Масаро, Рита and Серги, Ида and Колчева, Надя and Драгова, Соня and Дойчева, Валерия and Михайлова, Вероника and Василева, Стела and Симеонов, Методи and Бонева, Александра and Момчева, Диана and Караско, Мигел Анхел and Холгадо-Тело, Франсиско Пабло and Перес-Гонсалес, Хуан Карлос and Родригес-Серано, Мигел Анхел and Маркес, Патриша and Павлова, Йоана and Бианко, Мария and Мерколяно, Алесандро and Паскуале, Масимо де and Павоне, Мария Тереза and Зото, Крис and Панагопулу, Василики (2023) Наръчник на професиите. Надя Христова Колчева, София. ISBN 9786199248201

Методиев, Момчил and Гюдуров, Димитър and Методиев, Методи (2023) История и надежда : Юбилеен сборник в памет на проф. Пламен С. Цветков. Нов български университет, София. ISBN 9786192332617

Н

Неделкоска, Габриела (2023) Учебни стратегии за усвояване на чуждоезиковата лексика, използвани от студенти, изучаващи ангийски език за специални цели : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ангийски език. Doctoral thesis, New Bulgarian University.

П

Петрова, Йолина (2023) Критични условия, при които се проявява ефектът на обърната базова честота : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология. Doctoral thesis, Нов български университет.

Понтес, Ана and Мачадо, Франсиско and Караско-Ортиз, Мигел and Колчева, Надя and Драгова, Соня (2023) Методология за кариерно ориентиране: Наръчник. Надя Христова Колчева, София. ISBN 9786199248225

Понтес, Ана and Мачадо, Франсиско and Караско-Ортис, Мигел and Колчева, Надя and Драгова, Соня (2023) Ръководство за обучение на потребителите. Надя Христова Колчева, София. ISBN 9786199248218

С

Сидова, Дафинка В. (2023) Икономическата и продоволствената сигурност като измерения на свободата от недостиг. Technics. Technologies. Education. Safety, VII (1 (16)): 40. pp. 134-137. ISSN 2535-0315

Стоянова, Аделина (2023) Изследване на екологичния туризъм с образователна цел в контекста на индустрията на изживяванията в туризма : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление. Doctoral thesis, Нов български университет.

Т

Тодорова, Ирена (2023) Недвижимото културно наследство: огледало на политическите трансформации в България. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Трендафилов, Димитър (2023) Маркетингът като лидерство в знанието. In: Маркетинг на реалността: Сборник с доклади от Международна научна конференция, посветена на 25 години от създаването на катедра „Маркетинг“ при Икономически университет – Варна, България 17 юни 2022 г. Наука и икономика, Варна, pp. 83-93. ISBN 9789542111344

У

Узунов, Живко (2023) Археология на ландшафта : Селищни модели в околностите на Месамбрия Понтика. Нов български университет, София. ISBN 978-619-233-254-9

Х

Хаджиев, Кристиян (2023) Е-комуникации във виртуален екипен контекст-специфични измерения и основни предизвикателства. In: Кроскултурна комуникация: Интердепартаментен сборник статии. Аскони-издат, София, pp. 11-22. ISBN 9789543831500

Хаджиев, Кристиян (2023) Теоретична и методологическа рамка на функциониране на виртуалните екипи. In: VI Международна научно-практическа конференция Социокултурните кодове на съвременното развитие, 17-19 март 2023 г. гр. Пловдив: сборник с научни доклади. Аскони-издат, София, pp. 145-164. ISBN 9789543831487

Хаджиев, Кристиян (2023) Управление на знанията във виртуалните екипи - инструменти и процеси. In: Академични ценности и дигитални трансформации: Мисия, стандарти и лидерство в образованието. Лидерство, общество, стратегически визии (2). Нов български университет, София. ISBN 9786192332686 (In Press)

Хаджиев, Кристиян (2023) Афективно изпълнение - изследване въздействието на индивидуалните нагласи, емоции и удовлетвореност върху ефективността на виртуалните екипи. XXI международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг` 23“, 25-28 юни 2023: Сборник научни трудове. ISSN 1314-6327 (In Press)

Ч

Чукурлиев, Христо (2023) Подкаст – Кога, ако не сега? Обучение по природни науки и върхови технологии, XXXII (5-6). pp. 396-408. ISSN 2738-7143

This list was generated on Tue Jul 23 19:59:31 2024 EEST.