Logo

Items where Subject is "Arts.Fine and Decorative arts > Music"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 111.

Панайотов, Панайот (1988) Школа за китара. Музика, София.

Панайотов, Панайот (1993) Школа за китара. Музика, София.

Панайотов, Панайот (1988) Школа за електрическа китара. Музика, София.

Кехлибарева, Албена (2011) Четири хайку - песни от Улф-Дитер Сойка в изпълнение на Албена Кехлибарева. [Video]

Конов, Явор (2015) Хоровият фестивал в Чанаккале, Турция: 7-12 юли 2015. Музикални хоризонти : Списание за музика и танц . ISSN 1310-0076 (In Press)

Соколова, Татяна (2012) Хореографът в театралния контекст : Автореферат на изпълнителска докторантура. PhD thesis, Нов български университет.

Василев, Ивайло (2014) Флейтовото изкуство в България : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Дюлгерова-Пръвчева, Росица (2007) Теория на музикалните елементи [CD-ROM] : Тестови въпроси и задачи. Нов български университет, София.

Дюлгерова-Пръвчева, Росица (2007) Теория на музикалните елементи : Тестове. Нов български университет, София. ISBN 954535450X

Михайлов, Росен (2014) Танц и комуникация. In: ХVI Лятна школа по Пъблик Рилейшънс 2014 "Комуникация и култура", 5-6 юли 2014, Благоевград, България. (Submitted)

Михайлов, Росен (2015) Танц за камера или камера за танц. Млад научен форум за музика и танц : Девета научна конференция на докторанти с международно участие, 7-8.06.2014 : Сборник с доклади, 9 . pp. 1-9. ISSN 1313-342X

Петков, Георги (2011) Тайнствен миг. [Video]

Парасков, Илиян (2012) Стилът боса нова в бразилската популярна музика – Проблеми на вокалната интерпретация : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Арнаудов, Георги (2012) Стилови взаимодействия в творческата дейност на композитора в постмодерната епоха : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Дюлгерова-Пръвчева, Росица (2011) Солфеж. Музикални обучителни практики. б. и., София. ISBN 9792901666702

Петков, Георги (2011) Скатовото пеене и фолклорния скат - художествено изразно средство и "екзерсис" за артикулационния апарат. In: Хоровото изкуство проблеми, достижения, тенденции : Научна конференция в рамките на Седми международен фестивал "Среща на студентските хорове" 26-28 април 2011 г. : Научни доклади. Болид-инс, Американски университет в България, Благоевград, pp. 24-26. ISBN 9789543940158

Петков, Георги (2015) Скатова техника в творчеството на българските композитори за фолклорни ансамбли : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Петков, Георги (2012) Скат анекдот. [Video]

Спиит, Ноел and Конов, Явор (2014) Свиренето /докосването/ на клавесина според прочита на Франсоа Купрен, Сен-Ламбер и Рамо / Ноел Спиит, Явор Конов, превод и коментари. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Кехлибарева, Албена (2013) Сакралността в контекста на късноромантичната естетикав творчеството на "LIED" при Макс Регер. Млад научен форум за музика и танц, 7 . pp. 25-36. ISSN 1313-342Х

Поромански, Венко (2015) Ролята на ударните инструменти в съвременната джаз музика. Влияния върху съседни музикални явления : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Музикознание и музикално изкуство". PhD thesis, Нов български университет.

Джемайли, Арификмет (2014) Развитие на хоровете при албанците от Косово и Македония през 20 и 21 век : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Читаку, Еръмира (2013) Развитие на характера и богатството на звука на флейтата през вековете до днес : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Бомон, Оливие and Конов, Явор (2014) Препрочитайки "Изкуството да се докосва Клавесинът". Няколко бележки върху "Изкуството да се докосва клавесинът" на Франсоа Купрен / Оливие Бомон, Явор Конов, превод и коментари. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Гоцева, Мариана (2014) Правилното произношение на италиански език и неговото влияние за доброто звукоизвличане при оперните певци : Автореферат на докторска дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Конов, Явор (2013) Пианизмът на Виктория Василенко. Музикални хоризонти : Списание за музика и танц, XLVII (8). pp. 4-5. ISSN 1310-0076

Петрова, Валентина (2013) Песните за еднородни фолклорни формации от Стефан Драгостинов, пресътворени за смесен хор : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Швайцер, Ермила (2012) Педагогът Любомир Пипков в камерния жанр на соловата песен с пиано. PhD thesis, Нов български университет.

Конов, Явор (2018) Падре Атанасиус Кирхер (1602-1680) и неговата Musurgia Universalis (Рим, 1650) : Itinerarium illustratum. Научен електронен архив на НБУ, София. ISBN 9876191882113

Конов, Явор (2018) Падре Атанасиус Кирхер (1602-1680) и неговата Musurgia Universalis (Всеобщо Музикотворство, Рим, 1650). Проф. д.н. Явор Конов, музиколог и пианист: Личен уебсайт .

Конов, Явор (2018) Отново за Александър Танев: Споменна камбанка за Таневи …. Проф. д.н. Явор Конов, музиколог и пианист: Личен уебсайт .

Арнаудов, Георги (2013) Отвъд границите на стила. Малер, Борхес и Берио. Млад научен форум за музика и танц : Седма научна конференция с международно участие, 9-10.06.2012 : Сборник с доклади, 7 . pp. 1-8. ISSN 1313-342X

Кехлибарева, Албена (2015) Някои естетически, артикулационно-фонетични и ансамблови проблеми в интерпретацията на "Lied" от епохата на романтизма и постромантизма - XIX и началото но XX век : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Кехлибарева, Албена (2015) Някои естетически, артикулационно-фонетични и ансамблови проблеми в интерпретацията на "Lied" от епохата на романтизма и постромантизма - XIX и началото на XX век : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

Швайцер, Ермила (2011) Новооткрита педагогическа тетрадка на Любомир Пипков. In: Шеста научна конференция за докторанти с международно участие, 28-29 май 2011, София, България. (Submitted)

Кръстева-Стойчевска, Маргарита (2010) Нефолклорната култура и фолклорни явления (към развитието на българските народни танци) 1944-1990. PhD thesis, Нов български университет.

Панайотов, Панайот (1994) Начална школа за китара. Пан Стил, София. ISBN 9548644010

Чупи, Байрам (2013) Музикалното образование в основните общообразователни училища в Република Македония : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Арнаудов, Георги (2010) Музикалният минимализъм. Произход и начини на употреба. Годишник на Нов български университет 2010 . pp. 228-238.

Крачева, Лилия (2013) Музикална творба и изпълнителска практика: музикалнокултурни модели : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Иванова, Ася (2012) Музика - Танц - Театрално действие. Гранични сценични форми : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Арнаудов, Георги (2012) Множествена естетика в музиката на постмодерността. Минимализъм и процесна музика. Българско музикознание (1 ). pp. 52-70. ISSN 0204-823X

Конов, Явор (2018) Майкъл Смолууд. Проф. д.н. Явор Конов, музиколог и пианист: Личен уебсайт .

Петков, Георги (2007) Магията на а'капелното музициране (възприятия и реакции на публиката и музикалната критика). In: Значение на българското хорово изкуство и българските композитори за развитие на хоровото дело в Европа : Научна конференция в рамките на Пети международен фестивал "Среща на студентските хорове" 13-15 април 2007 г. : Научни доклади. Болид-инс, Американски университет в България, Благоевград, pp. 9-14. ISBN 9789548017787

Панайотов, Панайот (1989) Леки пиеси за китара / Състав. Панайот Панайотов. Музика, София.

Панайотов, Панайот (1990) Леки етюди за китара / Състав. Панайот Панайотов. Музика, София.

Кехлибарева, Албена (2015) Лайтмотивната техника в контекста на Хуго-Волфовата речитативност и кантилена. Млад научен форум за музика и танц : Девета научна конференция на докторанти с международно участие, 7-8.06.2014 : Сборник с доклади, 9 . pp. 1-8. ISSN 1313-342X

Дюлгерова-Пръвчева, Росица and Попова-Георгиева, Анна (2011) Курс по солфеж и теория на музиката : Кн. 1. : Учебна тетрадка. Българска книжница, София. ISBN 9790901666313

Дюлгерова-Пръвчева, Росица and Попова-Георгиева, Анна (2011) Курс по солфеж и теория на музиката : Кн. 1. : [Учебник]. Българска книжница, София. ISBN 9790901666306

Недева-Илиева, Нели (2016) Концертният репертоар по китара и музикалното развитие на ученика : Автореферат на дисертация за придобиване на научно-образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.08.02 "Музикознание и музикално изкуство". PhD thesis, Нов български университет.

Панайотов, Панайот (1989) Концертни етюди и пиеси за китара / Ейтор Вила-Лобос; Състав. Панайот Панайотов. Музика, София.

Атанасова, Стела (2012) Компютърната музика - новата муза на 21 век. Акустика, XIV . pp. 115-119. ISSN 1312-4897

Смилков, Ромео (2013) Коментар на лекция-концерт на проф. Явор Конов, д.н. – пиано. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Конов, Явор (2018) Книги(те). Проф. д.н. Явор Конов, музиколог и пианист: Личен уебсайт .

Линчева, Ана (2016) Клавирни изпълнителски подходи в циклите за сопран и пиано от Димитър Христов: Автореферат на докторска дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Бомон, Оливие and Серу, Брюно and Конов, Явор (2015) Клавесинът във всичките му състояния: Интервю с проф. Оливие Бомон, клавесинист, 4 и 8 юли 2003 / Явор Конов, превод и коментари. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Феран, Доминик and Конов, Явор (2014) Исторически преглед на старите пръстовки / Доминик Феран, Явор Конов, превод и коментари. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Петков, Георги (2011) Илюзия. [Video]

Атанасова, Стела (2012) Изследване на методи и средства за създаване на компютърна алгоритмична музика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Царлино, Джозефо and Конов, Явор (2003) Изкуството на контрапункта. Превод бележки и коментари Явор Конов. Музикално общество "Васил Стефанов", София. ISBN 9549096556

Конов, Явор (2015) За какво би могло да разговаряме с всеки, дошъл да учи музика и музикология в НБУ. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Ганева-Маразова, Валентина (2016) За връзката между живописта и музиката. Везни : Издание за литература, изкуство, критика и философия . ISSN 0861-606X (In Press)

Конов, Явор (2014) За Йохан Себастиан Бах, инвенциите, преподаването ми в НБУ. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Петков, Георги (2002) Женала е дюлбер Яна. [Composition]

Дражева, Мария (2012) Етнокинетична онтология на българските фолклорни танци : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в научно направление 8.3. - Музикално и танцово изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

Караиванов, Стефан (2012) Едно значимо събитие за Бургас. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Петков, Георги (2002) Дъмбата. [Composition]

Бояджиева-Вълева, Росица (2016) Дуетът флейта-туба: изпълнителски възможности и репертоар : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Гай, Франсис (2015) Диригентски практики при нотационни отсъствия на тактова черта(диригентски aнализ): Автореферат за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Кехлибарева, Албена (2012) Димитър Христов - Албена Кехлибарева - Кеязим Исинов. [Video]

Заберски, Ангел (2017) Джазът е свободата да импровизираш - Да не се пуска, докато не се коригира цитирането. Нов български университет, София.

Михайлов, Росен (2014) Движението в движещи се картинки – танц за камера (кратка история на един повече от 100-годишен брак между кино и танц). Млад научен форум за музика и танц : Осма научна конференция с международно участие, 8.06.2013 : Сборник с доклади, 8 . pp. 1-9. ISSN 1313-342X

Конов, Явор (2013) Голямото изкуство на Михаил Славов. Музикални хоризонти . ISSN 1310-0076 (In Press)

Панайотов, Панайот (1987) Гами и технически упражнения за китара. Музика, София.

Петков, Георги (2011) Вокално трио на НБУ : Изпълнение на "Тръгнала е малка мома". [Performance]

Маринкова, Нели (2015) Влиянието на блуса върху българската поп музика до края на 80-те години на ХХ век : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Тилева, Десислава (2016) Влияние на инструменталната музика върху вокалния джаз в периода между двете войни на XX век : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Атанасова, Стела (2015) Бъдещето на музиката. In: Национална конференция "Акустика - ФЕМА". (Submitted)

Конов, Явор (2018) Беше празник!: Концерт на СО на БНР 11-5-2018. Проф. д.н. Явор Конов, музиколог и пианист: Личен уебсайт .

Арнаудов, Георги (2013) Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век. Българско музикознание (3-4). pp. 182-200. ISSN 0204-823X

Търничкова, Елена (2012) Аспекти в развитието на музикален слух при двугласното пеене на фолклорни песни - диагностика на резултатите от обучението по музика : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор", професионално направление: 8. 3. Музикално и танцово изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

Андонян-Краджян, Кохар (2017) Арфови школи, съпътстващи еволюцията на инструмента. Обща насока при съвремeнното изпълнителско майсторство : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Конов, Явор (2018) Андре Поп. Проф. д.н. Явор Конов, музиколог и пианист: Личен уебсайт .

Kechlibareva, Albena (2010) Simo Lazarov - afected ease-mega show sea and music 1995 with Albena Kechlibareva. [Video]

Atanasova, Stela (2013) Second chance. [Composition] (Unpublished)

Kechlibareva, Albena Recital - Albena Kechlibareva Hugo Wolf - Peregrina II. [Video]

Kechlibareva, Albena (2011) Prayer for Japan - Albena Kechlibareva sings “Zur Ruh” by Hugo Wolf. [Performance]

Lee, Kwang (2016) Piano passaggi stylistics in performance of Vienna classics and the concert experience of Beethoven piano concerto No.3. Some systematizations. Parallels with piano sonata of Beethoven : Summary of dissertation on Music performance and scientific research degree "doctor" in the Pedagogical and scientific field Music performance of art. PhD thesis, New Bulgarian University.

Kechlibareva, Albena (2011) Pascal Dusapin "AKS" performs by Albena Kechlibareva/ Cond. Jean-Yves Gaudin. [Video]

Panayotov, Panayot (2009) Methodology of guitar instruction. New Bulgarian University, Sofia.

Panayotov, Panayot (2011) Methodology of guitar instruction. Pan Styl, Sofia.

Panajotov, Panajot (2003) Methodik des Gitarreunterrichts. Pan Styl, Sofia. ISBN 9548644096

Арнаудов, Георги (2012) MTV : Постмодерната музикална телевизия : Контексти, смисли, дебати. Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Arnaoudov, Gheorghi (2010) Le Rappel des Rameaux. [Composition] (Unpublished)

Valchinova-Chendova, Elisaveta (2012) Klangräume des Geistigen (Komponisten aus Bulgarien auf der Suche nach einer „neuen Klangsensualität“). In: Rundes tisch "Theorie und Praxis der geistlichen Musik der Welt - damals und heute", 27 Mai 2012, Wien.

Kechlibareva, Albena (2011) Julia Tsenova - Sanscrit songs - Albena Kechlibareva. [Performance]

Kechlibareva, Albena (2013) Hugo Wolf Schlafendes Jesuskind Albena Kechlibareva. [Video]

Kechlibareva, Albena (2013) Georgi Minchev - Аlbena Kechlibareva - Stephan Daltshev - Poems Icons by Pavel Slaviansky. [Video]

Kechlibareva, Albena (2012) Dimiter Christoff performs by Albena Kechlibareva - I. song on lyric by Pencho Slaveykov. [Video]

Kirov, Kiril and Kirov, Nikolay (2011) Digital library and search engine of Bulgarian folklore songs. Proceedings of the 7th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science : 6-10 July 2011 in Sofia / Dobrinishte, Bulgaria . pp. 245-254. ISSN 1313-8624

Петков, Георги (2011) Chamatea. [Performance]

Atanasova, Stela (2012) CRYING OF THE SUN. [Composition]

Peycheva, Lozanka and Kirov, Nikolay (2011) Bulgarian Folk Songs in a Digital Library. Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage : International Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria 11-14 September 2011 : Proceedings . pp. 60-68. ISSN 1314-4006

Valchinova-Chendova, Elisaveta (2010) Art Music like a New Sound Sensuousness. In: Proceedings of the International Musicological Conference Beyond the Centres: Musical Avant-gardes since 1950, Thessaloniki, 1-3 July 2010. Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki.

Kechlibareva, Albena (2010) Albena Kechlibareva sings the Bulgarian Ave Maria & Panis Angelicus by Tzenko Minkin. [Video]

Kechlibareva, Albena (2011) Albena Kechlibareva sings Verborgenheit by Hugo Wolf. [Video]

Kechlibareva, Albena (2011) Albena Kechlibareva sings Karwoche by Hugo Wolf/ on text by Eduard Mörike. [Video]

Kechlibareva, Albena (2011) Albena Kechlibareva sings Hugo Wolf - "Der Gärtner". [Video]

Kechlibareva, Albena (2012) Albena Kechlibareva sings Hugo Wolf "Die Bekehrte" by Wolfgang von Goethe - Live. [Video]

Kechlibareva, Albena (2010) Albena Kechlibareva sings Christmas songs by Max Reger. [Video]

Atanasova, Stela and Uzunov, Velislav (2012) AMAZING. [Composition] (Submitted)

This list was generated on Sun Dec 16 22:45:19 2018 EET.