Logo

Items where Subject is "Computer science and information technologies > Applied informatics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 81.

Георгиева, Мария (2012) Цифров шум и методи за редуцирането му. Manual. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Пенева, Юлиана (2017) Физическа организация на базите от данни. In: Принципи на базите от данни. Нов български университет, София, България, pp. 362-391. ISBN 9789545359996

Младен, Младенов (2020) Уроците за организациите от пандемията COVID-19. Електронно списание "Право, политика, администрация", 7 (2). pp. 2-15. ISSN 2367-4601

Чукурлиев, Христо (2018) Управление на дистанционното обучение във висшето училище: форми, тенденции и перспективи. PhD thesis, Нов български университет.

Пенева, Юлиана (2017) Терминологичен англо-български речник по бази от данни. In: Принципи на базите от данни. Нов български университет, София. ISBN 9789545359996

Младенов, Младен (2019) Съответствие на изискванията за киберсигурност. Вътрешен одитор (3). pp. 27-31. ISSN 1312-4226

Иванов, Мартин П. (2017) Съвременно приложение на многоагентните симулационни модели в изследванията и в практиката. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Иванов, Мартин П. (2016) Съвременни методи за интелигентен анализ на данни. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Submitted)

Джиджев, Тодор and Пейчева, Лозанка and Григоров, Григор (2013) Редакторски бележки. In: Народни песни от Тракия. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София, pp. 6-18. ISBN 0789543226504

Младенов, Младен (2017) Работното време в публичната сфера. Интернет страница ПОДС .

Джамбазов, Венцислав (2017) Приложение на материалния дизайн. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Георгиев, Венелин (2017) Прагматичен подход за оценяване на метрики за киберсигурност. In: Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната : сборник доклади от годишната научна конференция на факултет "Национална сигурност и отбрана", 18-19 май 2017 г. Т. 1. ВА "Георги Стойков Раковски", София, pp. 38-42. ISBN 9789549348927

Младен, Младенов (2021) Отражението на COVID-19 върху дейността на вътрешния контрол и сигурността на организациите в публичния сектор. Вътрешен одитор, XVIII (3). pp. 20-26. ISSN 1312-4226

Иванов, Мартин П. (2016) Операционни системи - развитие и съвременното им състояние. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Младенов, Младен (2021) Одитиране на неюридическите аспекти на правното звено в организацията. Вътрешен одитор, XVII (4). pp. 10-15. ISSN 1312-4226

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2014) Образователни задачи и оценяване на стаж и практика по информатика. In: Образованието и изследванията в информационното общество : Сборник доклади от VІІ Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" Пловдив, 29-30 май 2014 г. Институт по математика и информатика, БАН, Пловдив, pp. 192-199. ISBN 9789548986397

Младенов, Младен (2019) Някои аспекти на киберсигурността. Бюджетни практики (9). ISSN 2603-5464

Младенов, Младен (2019) Необходимостта от общ подход към публичната служба. Интернет-страница на ПОДС .

Георгиев, Венелин and Монев, Веселин (2016) Метрики за киберсигурност. Авангард Прима, София. ISBN 9786191606832

Докев, Николай (2016) Метод за приближено решаване на клас задачи за оперативно планиране. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Младенов, Младен (2020) Ключови моменти от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 година. Вътрешен одитор (1). pp. 6-12. ISSN 1312-4226

Младенов, Младен (2019) Как функционира бюрокрацията? Интернет-страница на ПОДС .

Пенева, Юлиана (2014) Информационни системи : Записки по CITB709. [Teaching Resource] (Unpublished)

Стефанова, Румяна and Стефанов, Ивелин and Георги, Хаджигеоргиев (2003) Информационна среда за учебна програма в интернет – WEBIS. In: Национална конференция Информационни изследвания, приложения и обучение i.tech., Варна, 25-26 юни 2003 : Сборник доклади. Фои-комерс, София, pp. 79-83. ISBN 9541600271

Стефанова, Румяна (2008) Интернет, идентичност и интеркултурният диалог. In: Годишник. Факултет по изкуствата. Югозападен университет "Неофит Рилски" : Интеркултурен диалог и интеграция. ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, pp. 56-59. ISBN 9789546805683

Стефанова, Румяна (2012) Иконичните знаци в информатиката : Отношението между интернет и графичната IT изразност : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по 8.2. "Изобразително изкуство" (Графичен дизайн). PhD thesis, Нов български университет.

Стефанова, Румяна (2012) Иконичните знаци в информатиката : Отношението между интернет и графичната IT изразност. PhD thesis, Нов български университет.

Шикаланов, Димитър (2007) Изчисляване на средно аритметично на претеглени оценки с електронна таблица. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Тарашева, Елена (2015) Изследване на дискурса на Волен Сидеров в 42. Народно събрание. Реторика и комуникации (19). ISSN 314-4464

Георгиев, Венелин (2017) Измерване на равнището от способности за киберсигурност на организация. In: Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната : сборник доклади от годишната научна конференция на факултет "Национална сигурност и отбрана", 18-19 май 2017 г. Т. 1. ВА "Георги Стойков Раковски", София, pp. 34-37. ISBN 9789549348927

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2015) Изменения и допълнения в учебните планове по информатика. Осма национална конференция "Образованието в информационното общество" . pp. 129-135. ISSN 1314-0752

Младенов, Младен (2018) Електронното управление и настройката на работещите в публичната сфера. E-бюлетин на Института по публична администрация, 2 (2).

Минкова, Йоана (2011) Един подход за анализ и визуализация на резултати от тест за контрол и проверка на знанията. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Киров, Николай (2011) Е-архиви: астрономически фотографски плаки и български народни песни. In: Семинар "Добри библиотечни практики": "Е-АРХИВИ ЗА Е-НАУКА", 24.10.2011, Нов български университет, София, България. (Submitted)

Джамбазов, Венцислав (2018) Добавяне на географски слой към уеб базирано приложение. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Младенов, Младен (2018) Дисциплинарни санкции на основание от GDPR. Вътрешен одитор, 15 (3). pp. 14-20. ISSN 1312-4226

Чукурлиев, Христо (2021) Дигиталните дрехи на блокчейн технологиите. In: Промените в глобалния свят и новите решения: сборник с доклади от международна научна конференция, 30 септември – 1 октомври 2021 г.: Т. 2. Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, pp. 127-140. ISBN 9786197404296

Георгиев, Георги Николов (2019) Дигитализация на паметници на традиционната жилищна архитектура в България. IX Международна научна конференция "Архитектура и строителство ArCivE' 2019" : Сборник с резюмета . pp. 103-104. ISSN 2367-7252

Младенов, Младен (2018) Дивергентната организация и хюбрисът. Интернет-страница на ПОДС .

Младенов, Младен (2018) Административните санкции на основания от GDPR (продължение). Вътрешен одитор, XV (2). pp. 23-29. ISSN 1312-4226

Младенов, Младен (2018) Административните санкции на основания от GDPR. Вътрешен одитор, XV (1/2018). pp. 20-27.

Stefanov, Ivelin and Stefanova, Rumjana and Dokev, Nikolay (2003) Web Environment for Representation, Tuition and Administering a (Magisterial) Curriculum. Cybernetics and Information Technologies, 3 (1). pp. 18-32. ISSN 1311-9702

Duridanov, Ludmil and Curry, Joanne and Ivanov, Stanislav (2013) Virtual Environments as an Education Tool for Digital Natives. Национална конференция "Образованието в информационното общество" = National Conference "Education in the Information Society" . pp. 101-108. ISSN 1314-0752

Kirov, Nikolay (2013) Todor Dzhidzhev “Folklore songs from Thrace” : Book presentation. In: Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage - DiPP2013, 18-21.09.2013, Veliko Turnovo, Bulgaria. (Submitted)

Tsvetkova, Katya and Tsvetkov, Milcho and Kirov, Nikolay and Kalaglarski, Damyan (2013) The Last Plate Observations with Rozhen Observatory Schmidt Telescope. In: Proceedings of the VIII Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, Leskovac, Serbia, May 8-12, 2012. Astronomical Society "Rudjer Bošković", Belgrade, pp. 359-365.

Kirov, Nikolay (2015) Test System and Software for Evaluation of Students' Knowledge of Programming. Mathematics and natural sciences: Proceedings of the Sixth International Scientific Conference – FMNS2015, 10 – 14 June 2015, 1 . pp. 227-232. ISSN 1314-0272

Tsvetkov, Milcho and Tsvetkova, Katya and Kirov, Nikolay (2012) Technology for scanning astronomical photographic plates. Serdica : Journal of Computing, 6 . pp. 77-88. ISSN 1312-6555

Chukurliev, Hristo (2019) Teaching generation Z. In: Connecting through Educational Technology to produce effective learning environments : EDEN 2019 Annual Conference Bruges, Belgium 16-19 June 2019. Conference proceedings. European Distance and E-Learning Network, pp. 474-479. ISBN 9786155511271

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2015) Teaching Information Systems for Bachelor Programs in Computer Science. 4th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics, Bulgaria, Sofia, 24-25 October, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria : Conference Proceedings . pp. 481-487. ISSN 2367-7635

Младенов, Младен (2019) Status Zero.Realization. Интернет-страница на ПОДС .

Andreev, Andrey and Kirov, Nikolay (2008) Some variants of Hausdorff distance for word matching. Review of the National Center for Digitization, 12 . pp. 3-8. ISSN 1820-0109

Mladenov, Mladen (2021) Some publicly available spots of expertise in anti-corruption matters. Politics & Security, 5 (3). pp. 11-14. ISSN 2815-3324

Kirov, Nikolay and Tsvetkov, Milcho and Tsvetkova, Katya (2012) Software tools for digitization of astronomical photographic plates. Serdica : Journal of Computing, 6 . pp. 67-76. ISSN 1312-6555

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2013) Reinforcing Students’ Research Abilities via Digital Repositories. Proceedings of the 9th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science : 29 June - 2 July 2013 . pp. 76-79. ISSN 1313-8624

Tsvetkova, Katya and Tsvetkov, Milcho and Kirov, Nikolay and Boehm, Petra and Steinmetz, Matthias and Arlt, Rainer and Enke, Harry and von Berlepsch, Regina (2012) Potsdam Astronomical Photographic Plate Library. Serdica : Journal of Computing, 6 . pp. 35-46. ISSN 1312-6555

Dokev, Nikolay (2016) One Approach for Describing the Configuration of the Routes Network in Open-Pit Mines. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Submitted)

Tsvetkova, Katya and Tsvetkov, Milcho and Kirov, Nikolay and Kalaglarsky, Damyan and Edelmann, Heinz and Heber, Ulrich (2018) On some Bamberg wide-field plate catalogues recently incorporated into WFPDB. Astronomical and Astrophysical Transactions, 30 (4). ISSN 1055-6796

Andonov, Filip (2008) Multicriteria group decision support system "Group Multichoice". Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Nikolova, Maria (2008) Major and minor knowledge, basic and optional courses for students in the program "Informatics" in New Bulgarian University. In: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech- 2008), 19- 20 September 2008, St. St. Constantine and Elena resort , Bulgaria. King, Sofia, pp. 155-160. ISBN 9789549518559

Kirov, Nikolay and Peycheva, Lozanka (2013) Information Technology for Preserving the Bulgarian Folklore Heritage. Proceedings of the 9th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science . (In Press)

Kirov, Nikolay (2017) Information Technologies for Preserving the Bulgarian Folklore Heritage. In: XXVI International Festival of Ethnological Film, 12.10.2017, Ethnographic Museum in Belgrade. (Unpublished)

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2016) Information Systems for Sustainable Organizations. In: 6th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (icaictsee – 2016), December 2-3rd, 2016, Sofia, Bulgaria. (In Press)

Andreev, Andrey and Kirov, Nikolay (2009) Hausdorff distances for searching in binary text images. Serdica : Journal of Computing, 3 (1). pp. 23-46. ISSN 1312-6555

Kirov, Nikolay (2011) Digitization of Bulgarian folk songs with music, notes and text. Review of the National Center for Digitization, 18 . pp. 35-41. ISSN 1820-0109

Georgiev, Georgi N (2019) Digitalization of Bulgarian Cultural Heritage. Journal of Economic Development, Environment and People, 8 (1). pp. 6-17. ISSN 2285-3642

Kirov, Kiril and Kirov, Nikolay (2011) Digital library and search engine of Bulgarian folklore songs. Proceedings of the 7th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science : 6-10 July 2011 in Sofia / Dobrinishte, Bulgaria . pp. 245-254. ISSN 1313-8624

Младенов, Младен (2018) De Vliegende Hollander. Интернет-страница на ПОДС .

Laskov, Lasko and Tsvetkov, Milcho (2013) Data Extraction from Carte du Ciel Images. Astronomical Notes = Astronomische Nachrichten . ISSN 0004-6337 (Submitted)

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav and Ivanova, Krassimira and Stanchev, Peter (2016) Challenges to the Support of Bulgarian Open Institutional Repositories. In: Национална конференция по информатика, посветена на 80-годишнината от рождението на професор Петър Бърнев : Сборник доклади. Институт по математика и информатика, Българска академия на науките, София, pp. 143-152. ISBN 9789548986458

Младенов, Младен (2019) Ceteris paribus. Интернет-страница на ПОДС .

Shikalanov, Dimitar (2007) Calculation of weighed average estimation marks by means of spreadsheet. Electronics ET'2007 : Proceedings of the Sixteenth International Scientific and Applied Science Conference, Sozopol, 19-21 September, Book 1 . pp. 127-132. ISSN 1313-1842

Tarasheva, Elena (2015) Calculating Key Words In Texts: Methods And Relevance. In: Юбилейна научна конференция 25 години Факултет "Математика и информатика", 27-28 ноември 2015, Велико Търново. Фабер, Велико Търново, pp. 12-21. ISBN 9786190004196

Peycheva, Lozanka and Kirov, Nikolay (2011) Bulgarian Folk Songs in a Digital Library. Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage : International Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria 11-14 September 2011 : Proceedings . pp. 60-68. ISSN 1314-4006

Kirov, Nikolay and Tsvetkov, Milcho and Tsvetkova, Katya and Kalaglarski, Damyan (2012) Brashear Plate Catalogues in the Wide-Field Plate Database. In: Proceedings of the VII Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, Chepelare, Bulgaria, June 1-4, 2010. Astronomical Society "Rudjer Bošković", Belgrade, pp. 147-152. ISBN 9788689035018

Gadjeva, Elissaveta and Shikalanov, Dimitar and Atanasov, Anton (2011) Automated Observability Investigation of Analog Electronic Circuits using SPICE. Annual journal of electronics, 5 (1). pp. 27-30. ISSN 1313-1842

Kounchev, Ognian and Tsvetkov, Milcho and Dimov, Dimo and Chapanov, Ya. and Kirov, Nikolay and Tsvetkova, K. and Kalaglarski, D. and Christov, S. and Kelevedjiev, E. and Borisova, A. and Goranova, J. and Borisov, G. and Bogdanovski, R. and Kolev, Al. and Stanchev, O. and Marinov, Al. and Zlateva, N. and Laskov, Lasko and Marinov, G. (2009) Astroinformatics: A Synthesis between Astronomical Imaging and Information & Communication Technologies. In: Modern trends in mathematics and physics : Proceedings of the 2nd Alexander von Humboldt-Kolleg Varna, Bulgaria, 5-10 September 2008. Heron Press Science Series . Heron Press Ltd., Sofia, pp. 60-69. ISBN 9789545802645

Kirov, Nikolay (2011) Astroinformatics and digitization of astronomical heritage. Review of the National Center for Digitization, 19 . pp. 7-10. ISSN 1820-0109

Kirov, Nikolay and Kounchev, Ognian and Tsvetkov, Milcho (2010) Astroinformatics : Image processing and analysis of digitized astronomical data with web-based implementation. In: Proceedings of the 6th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science : 26-27 June 2010 in Fulda / Munich, Germany. New Bulgarian University, pp. 176-181. ISBN 9789545355738

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2014) Academic Use of Open Digital Archives. In: [Third] 3-rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, December 6 – 7th, 2013, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria : Conference Proceedings. University of National and World Economy, Sofia, pp. 83-88. ISBN 9789546445865

Kirov, Nikolay (2014) A test system for checking and evaluation the students’ programming knowledge. Proceedings of the 10th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science : 4 - 7 July 2014 . ISSN 1313-8624

Kirov, Nikolay (2008) A software tool for searching in binary text images. Review of the National Center for Digitization, 13 . pp. 9-16. ISSN 1820-0109

This list was generated on Thu May 26 17:55:36 2022 EEST.