Logo

Items where Year is Not Specified

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 21.

Стойчева, Светлана Производни на съзнанието. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация . p. 4. ISSN 0861-2153

Игнатов, Сергей Предговор. In: Литанията на Ре. Изток-Запад, София, pp. 7-8. ISBN 954321039Х

Стойчева, Светлана Портретът с Йордан Кръчмаров. Книжен свят . pp. 1-4.

Стойчева, Светлана Основа за история и речник. Българистика и българисти : Издание на Съвета по българистика при МОН . pp. 44-45.

Стойчева, Светлана and Стоянова, Юлияна Навътре към чуждото – стратегията на едно творчество. Модерният наратив. Интертекстуални пресичания : Проблеми на българската литература през ХХ век. Сборник в чест на проф. Елка Константинова . pp. 162-174. ISSN 978-954-90282-3-2

Бокова, Ирена Културни наследства - политически залози и реконструиране на територии : Годишник на департамент "Антропология" : 2012 г. Нов български университет, София. ISBN 9786192331290

Хаджиев, Кристиян Концептуални и специфични измерения на виртуалните екипи. In: „Българската мечта- позитивната концепция“ – заключителната научно-практическа конференция, посветена на юбилейната 25-годишнина от създаването на първите програми по Бизнес администрация в България, 11 юни 2019, Нов български университет. (Submitted)

Стойчева, Светлана Китайската природа - култура. Култура (1-2). pp. 131-137.

Стойчева, Светлана Календарното време върху "Мост"-а на поетическото безвремие. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация . pp. 1-4. ISSN 0861-2153

Христова, Наталия Из мемоарите на постсоциализма: четири случая на цензура върху в. “Стършел” (средата на 1950-те – началото на 1980-те години). Из мемоарите на постсоциализма: четири случая на цензура върху в. “Стършел” (средата на 1950-те – началото на 1980-те години) . (Unpublished)

Манева, Веселина Защита прав интеллектуальной собственности в Республики Болгарии. In: Международный юридический форум Правовая защита интеллектуальной собственности проблемы теории и практики", 13-14 февраля, 2015, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, России. (Submitted)

Христова, Наталия За свободата на словото в средата на 1940-те: лимитите и отвъд тях. За свободата на словото в средата на 1940-те: лимитите и отвъд тях . (Unpublished)

Стойчева, Светлана Българският поет се сбогува с пейзажа. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация . pp. 1-5. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана Архитектоника на поетическото мислене. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация . p. 4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана Антиномиите на културата. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация . ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана and Петков, Стоян Анкета "Литературата" : Детска ли е детската литература? Литературата . pp. 163-176. ISSN 1313-1451

Kechlibareva, Albena Recital - Albena Kechlibareva Hugo Wolf - Peregrina II. [Video]

Kirov, Nikolay and Tsvetkov, Milcho New Capabilities of the Software to Support Digitization of Astronomical Photographic Plates. Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, (XI BSACA) Belogradchik, Bulgaria . (Submitted)

Budakov, Petyo Designing effective online courses for business training. SPi Technologies . (Submitted)

Kučiš, Vlasta and Grozeva, Maria and Lambova, Anelia Beiträge zur Translation und Fachkommunikation. Translation und Fachkommunikation, 4 . Neue Bulgarische Universität Verlag, Sofia. ISBN 9786192330774

Slantcheva-Baneva, Vanya A. A Practical Aspect in Designing an Integrated Conjoint Analysis Module for Undergraduate Classes. ICAICTSEE (5). pp. 437-444. ISSN 2367-7643

This list was generated on Thu Sep 16 11:29:35 2021 EEST.