Items where Year is Not Specified

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | G | K | S | T | Б | И | М | С | Т | Х
Number of items: 25.

B

Budakov, Petyo Designing effective online courses for business training. SPi Technologies. (Submitted)

G

Genova, Irina Genova, Irina. A Project of Leaving the Closed Territory in the Bulgarian Art of the Nineties. In: Culture of the Time of Transformation - Poznań 1998 (1999). Ed. by Jànos Brendel. WiS Publishers: Association of Historians of Art, Poznań, 1999. pp. 211-216. ISBN: 9788387346768; 8387346764. In: II International Congress Culture of the Time of Transformation - Poznań, 1996, Poznań.

K

Kechlibareva, Albena Recital - Albena Kechlibareva Hugo Wolf - Peregrina II. [Video]

Kirov, Nikolay and Tsvetkov, Milcho New Capabilities of the Software to Support Digitization of Astronomical Photographic Plates. Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, (XI BSACA) Belogradchik, Bulgaria. (Submitted)

Kučiš, Vlasta and Grozeva, Maria and Lambova, Anelia Beiträge zur Translation und Fachkommunikation. Translation und Fachkommunikation, 4 . Neue Bulgarische Universität Verlag, Sofia. ISBN 9786192330774

S

Slantcheva-Baneva, Vanya A. A Practical Aspect in Designing an Integrated Conjoint Analysis Module for Undergraduate Classes. ICAICTSEE (5). pp. 437-444. ISSN 2367-7643

T

Todorov, Antony Местните избори 2019: малка промяна или нищо ново. Working Paper. NBU, Political analyses. (Submitted)

Todorov, Antony София 2021: завръщането на „сините“. Working Paper. NBU, Political analyses. (Submitted)

Б

Бокова, Ирена Културни наследства - политически залози и реконструиране на територии : Годишник на департамент "Антропология" : 2012 г. Нов български университет, София. ISBN 9786192331290

И

Игнатов, Сергей Предговор. In: Литанията на Ре. Изток-Запад, София, pp. 7-8. ISBN 954321039Х

М

Манева, Веселина Защита прав интеллектуальной собственности в Республики Болгарии. In: Международный юридический форум Правовая защита интеллектуальной собственности проблемы теории и практики", 13-14 февраля, 2015, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, России. (Submitted)

С

Стойчева, Светлана Антиномиите на културата. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана Архитектоника на поетическото мислене. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация. p. 4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана Българският поет се сбогува с пейзажа. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация. pp. 1-5. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана Календарното време върху "Мост"-а на поетическото безвремие. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация. pp. 1-4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана Китайската природа - култура. Култура (1-2). pp. 131-137.

Стойчева, Светлана Основа за история и речник. Българистика и българисти : Издание на Съвета по българистика при МОН. pp. 44-45.

Стойчева, Светлана Портретът с Йордан Кръчмаров. Книжен свят. pp. 1-4.

Стойчева, Светлана Производни на съзнанието. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация. p. 4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана and Петков, Стоян Анкета "Литературата" : Детска ли е детската литература? Литературата. pp. 163-176. ISSN 1313-1451

Стойчева, Светлана and Стоянова, Юлияна Навътре към чуждото – стратегията на едно творчество. Модерният наратив. Интертекстуални пресичания : Проблеми на българската литература през ХХ век. Сборник в чест на проф. Елка Константинова. pp. 162-174. ISSN 978-954-90282-3-2

Т

Томс, Жюстин Публичен образ в дигитална среда - политици и присъствие в социални мрежи по време на предизборна кампания за Народно събрание, ноември 2021. Годишник на департамент Медии и комуникация, 2022. ISSN 2815-3359 (In Press)

Х

Хаджиев, Кристиян Концептуални и специфични измерения на виртуалните екипи. In: „Българската мечта- позитивната концепция“ – заключителната научно-практическа конференция, посветена на юбилейната 25-годишнина от създаването на първите програми по Бизнес администрация в България, 11 юни 2019, Нов български университет. (Submitted)

Христова, Наталия За свободата на словото в средата на 1940-те: лимитите и отвъд тях. За свободата на словото в средата на 1940-те: лимитите и отвъд тях. (Unpublished)

Христова, Наталия Из мемоарите на постсоциализма: четири случая на цензура върху в. “Стършел” (средата на 1950-те – началото на 1980-те години). Из мемоарите на постсоциализма: четири случая на цензура върху в. “Стършел” (средата на 1950-те – началото на 1980-те години). (Unpublished)

This list was generated on Tue Jul 23 19:59:58 2024 EEST.