Items where Year is Not Specified

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 25.

Article

Budakov, Petyo Designing effective online courses for business training. SPi Technologies. (Submitted)

Kirov, Nikolay and Tsvetkov, Milcho New Capabilities of the Software to Support Digitization of Astronomical Photographic Plates. Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, (XI BSACA) Belogradchik, Bulgaria. (Submitted)

Slantcheva-Baneva, Vanya A. A Practical Aspect in Designing an Integrated Conjoint Analysis Module for Undergraduate Classes. ICAICTSEE (5). pp. 437-444. ISSN 2367-7643

Стойчева, Светлана Антиномиите на културата. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана Архитектоника на поетическото мислене. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация. p. 4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана Българският поет се сбогува с пейзажа. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация. pp. 1-5. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана Календарното време върху "Мост"-а на поетическото безвремие. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация. pp. 1-4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана Китайската природа - култура. Култура (1-2). pp. 131-137.

Стойчева, Светлана Основа за история и речник. Българистика и българисти : Издание на Съвета по българистика при МОН. pp. 44-45.

Стойчева, Светлана Портретът с Йордан Кръчмаров. Книжен свят. pp. 1-4.

Стойчева, Светлана Производни на съзнанието. Книжен свят : Издание на "Литературен форум" за бизнес, реклама и информация. p. 4. ISSN 0861-2153

Стойчева, Светлана and Петков, Стоян Анкета "Литературата" : Детска ли е детската литература? Литературата. pp. 163-176. ISSN 1313-1451

Стойчева, Светлана and Стоянова, Юлияна Навътре към чуждото – стратегията на едно творчество. Модерният наратив. Интертекстуални пресичания : Проблеми на българската литература през ХХ век. Сборник в чест на проф. Елка Константинова. pp. 162-174. ISSN 978-954-90282-3-2

Томс, Жюстин Публичен образ в дигитална среда - политици и присъствие в социални мрежи по време на предизборна кампания за Народно събрание, ноември 2021. Годишник на департамент Медии и комуникация, 2022. ISSN 2815-3359 (In Press)

Христова, Наталия За свободата на словото в средата на 1940-те: лимитите и отвъд тях. За свободата на словото в средата на 1940-те: лимитите и отвъд тях. (Unpublished)

Христова, Наталия Из мемоарите на постсоциализма: четири случая на цензура върху в. “Стършел” (средата на 1950-те – началото на 1980-те години). Из мемоарите на постсоциализма: четири случая на цензура върху в. “Стършел” (средата на 1950-те – началото на 1980-те години). (Unpublished)

Book Section

Игнатов, Сергей Предговор. In: Литанията на Ре. Изток-Запад, София, pp. 7-8. ISBN 954321039Х

Monograph

Todorov, Antony Местните избори 2019: малка промяна или нищо ново. Working Paper. NBU, Political analyses. (Submitted)

Todorov, Antony София 2021: завръщането на „сините“. Working Paper. NBU, Political analyses. (Submitted)

Conference or Workshop Item

Genova, Irina Genova, Irina. A Project of Leaving the Closed Territory in the Bulgarian Art of the Nineties. In: Culture of the Time of Transformation - Poznań 1998 (1999). Ed. by Jànos Brendel. WiS Publishers: Association of Historians of Art, Poznań, 1999. pp. 211-216. ISBN: 9788387346768; 8387346764. In: II International Congress Culture of the Time of Transformation - Poznań, 1996, Poznań.

Манева, Веселина Защита прав интеллектуальной собственности в Республики Болгарии. In: Международный юридический форум Правовая защита интеллектуальной собственности проблемы теории и практики", 13-14 февраля, 2015, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, России. (Submitted)

Хаджиев, Кристиян Концептуални и специфични измерения на виртуалните екипи. In: „Българската мечта- позитивната концепция“ – заключителната научно-практическа конференция, посветена на юбилейната 25-годишнина от създаването на първите програми по Бизнес администрация в България, 11 юни 2019, Нов български университет. (Submitted)

Book

Kučiš, Vlasta and Grozeva, Maria and Lambova, Anelia Beiträge zur Translation und Fachkommunikation. Translation und Fachkommunikation, 4 . Neue Bulgarische Universität Verlag, Sofia. ISBN 9786192330774

Бокова, Ирена Културни наследства - политически залози и реконструиране на територии : Годишник на департамент "Антропология" : 2012 г. Нов български университет, София. ISBN 9786192331290

Video

Kechlibareva, Albena Recital - Albena Kechlibareva Hugo Wolf - Peregrina II. [Video]

This list was generated on Sat Apr 20 01:39:04 2024 EEST.