Items where Author is "Маринова, Надя"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 73.

Article

Маринова, Надя (2023) Принципи и механизми за управление на корпоративни структури. Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE (июль). pp. 57-61. ISSN 2709-1201

Маринова, Надя (2022) Проблеми пред брандинга в иновативните компании. XX Юбилейна международна научна конференция „Мениджмънт и инженерингʽ22“: Сборник доклади. pp. 161-164. ISSN 1314-6327

Маринова, Надя (2022) Матрица за промяна на бизнес модел в условията на пандемия. Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, 6. pp. 95-100. ISSN 2603-4093

Маринова, Надя (2022) Оценка на екологичната безопасност и екологичния риск. Space, Ecology, Safety: SES 2022: Proceedings. pp. 306-310. ISSN 2603-3321

Маринова, Надя (2018) Методи за държавно управление и регулиране на бизнеса. Годишник на департамент „Администрация и управление“, 3. pp. 154-169. ISSN 2603-297X

Маринова, Надя (2018) Методи и показатели за анализи в туристическия бизнес. Годишник на департамент „Администрация и управление“, 3. pp. 776-789. ISSN 2603-297X

Маринова, Надя (2017) Държавата и конкуренцията. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, 16 (5). pp. 73-82. ISSN 2367-7481

Маринова, Надя (2017) Мениджмънт и инвестиционни решения. Scientific proceedings of the scientific-technical union of mechanical engineering : XV International Scientific Conference "Management and Engineering '17", 25-28 June, Sozopol, Bulgaria, 2. pp. 829-836. ISSN 1310-3946

Маринова, Надя (2016) Същност и функции на фирмените финанси и управление. Икономика 21, 6 (1-2). ISSN 1314-3123

Маринова, Надя (2015) Специфика на маркетинга в образованието. Годишник на департамент "Публична администрация". ISSN 1313-4760

Маринова, Надя (2014) Методи и инструменти за държавно управление и регулиране на икономическата дейност. Годишник на департамент Публична администрация на НБУ, 9. ISSN 1313-4760

Маринова, Надя (2014) Образованието като маркетингова цел и средство. Научни трудове - Съюз на учените в България, клон Кърджали [Електронен ресурс] : юбилейна научна конференция с международно участие "Науката и образованието - традиции и бъдеще" = Scientific researches - Union of Scientists in Bulgaria, Branch Kardzhali : (5).

Маринова, Надя (2012) Развитие и икономически анализ на космическите изследвания за опазване на околната среда. Годишник на Минно-геоложкия университет Св. Иван Рилски, 55 (4). pp. 78-82. ISSN 1312-1820

Маринова, Надя (2010) Ценообразуване и ценови анализ за аерокосмически проекти. Space, ecology, nanotechnology, safety (SENS) : Proceedings of the Fifth Scientific Conference with International Participation SENS 2009, 2-4 November 2009, Sofia. ISSN 1313-3888

Маринова, Надя (2010) Икономически анализ и оценка за аерокосмически проекти. Space, ecology, nanotechnology, safety (SENS) : Proceedings of the Fifth Scientific Conference with International Participation SENS 2009, 2-4 November 2009, Sofia. pp. 390-395. ISSN 1313-3888

Хаджиев, Кристиян and Маринова, Надя (2010) Проектно осигуряване на управленския процес. Диалог (3). pp. 1-33. ISSN 1311-9206

Хаджиев, Кристиян and Маринова, Надя (2009) E-learning – съвременна форма за повишаване на знанията и уменията на мениджърите. Народностопански архив (1). pp. 55-70. ISSN 0322-9004

Маринова, Надя and Хаджиев, Кристиян (2009) Електронно интернет базирано дистанционно обучение – актуална форма за повишаване квалификацията на кадри и специалисти от бизнеса. Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие, 20 - 21 февруари 2009, Бургас : Сборник доклади. pp. 184-192. ISSN 1313-8758

Рангелов, Бойко and Маринова, Надя (2009) Класификации и методи за оценка на опасността от природни бедствия. Минно дело и геология (4). pp. 21-26. ISSN 0861-5713

Маринова, Надя (2008) Космическите изследователски проекти. Подходи за планиране и реализация (Част I.). Space, ecology, nanotechnology, safety (SENS) : Proceedings of the Fourth Scientific Conference with International Participation SENS 2008, 04-07 June 2008, Varna, Bulgaria. ISSN 1313-3888

Маринова, Надя (2008) Космическите изследователски проекти. Управление, анализ и оценка на ефективността (Част ІІ.). Space, ecology, nanotechnology, safety (SENS) : Proceedings of the Fourth Scientific Conference with International Participation SENS 2008, 04-07 June 2008, Varna, Bulgaria. ISSN 1313-3888

Попова, Теодора and Петков, Йоско and Байков, Байко and Симеонов, Иван and Киров, Веселин and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя and Наков, Йонко and Кьосев, Пламен (2008) Редукция на патогенни микроорганизми при периодично-доливен и непрекъснат процес на метанова ферментация. Селскостопанска наука = Agricultural science, XLI (5). pp. 16-23. ISSN 1311-3534

Байков, Байко and Петков, Йоско and Киров, Кирил and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя and Попова, Ирина (2007) Изследване качествата на биошлама като естествен заместител на високоенергоемки изкуствени торове. Екологична оценка на количеството на токсични елементи в биошлама. Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection (2). pp. 33-36. ISSN 1311-8668

Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя and Колев, Никола (2004) Икономически параметри на устойчивото развитие на околната среда. Екология и индустрия, 6 (2). pp. 216-219. ISSN 1311-2783

Book Section

Маринова, Надя (2023) Изкуственият интелект и ролята на човека в системите за сигурност. In: Сборник с доклади от международната научна конференция на тема Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи, 30 септември 2022, Пловдив. Т. 1. Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив, pp. 37-41. ISBN 9786197343717

Маринова, Надя and Добрева, Виолета (2023) Модели и методи за оценяване на рискови стратегии. In: VI Международна научно-практическа конференция Социокултурните кодове на съвременното развитие, 17-19 март 2023 г. гр. Пловдив: сборник с научни доклади. Аскони-издат, София, pp. 617-630. ISBN 9789543831487

Маринова, Надя and Добрева, Виолета (2023) Социални проблеми в съвременния свят. In: Местното самоуправление : как от кръга на неразвитите : сборник на доклади от международна кръгла маса провела се на 16-18 юни 2023 г. в гр. Голубац. Галаксиянис, Свърлиг, pp. 423-428. ISBN 9788662335029

Маринова, Надя and Карадочева, Камелия (2023) Проблеми пред управлението и промотирането на бранда в кризисни ситуации. In: Ремаркетинг на реалността : международна научна конференция, посветена на 25 години от създаването на катедра "Маркетинг" при Икономически университет - Варна, България, 17 юни 2022 г. : сборник с доклади. Наука и икономика, Варна, pp. 596-604. ISBN 9789542111344

Маринова, Надя (2021) Психология на въздействието на туризма върху участниците и средата. In: Международна научно-практическа конференция "Икономика и бизнес в постпандемичния свят", 9, 10 и 11 юли 2021 г. Старозагорски минерални бани: сборник с научни доклади. Аскони-издат, Нов български университет, София, pp. 562-568. ISBN 9789543831401

Маринова, Надя (2019) Управление на проектните рискове. In: Девета международна научна конференция на младите учени на тема "Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда", 4 ноември 2013 г., УНСС, София [Електронен ресурс] : сборник доклади. Висше училище по застраховане и финанси, София. (Unpublished)

Маринова, Надя (2018) Международният маркетинг и бъдещето. In: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2018 на Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, 14-15 юни 2018 г. Национален военен университет "Васил Левски", Велико Търново. ISBN 9786197246209

Маринова, Надя (2016) Управление на процеса на планирането на проектната дейност. In: Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление : Национална научна конференция, 22.10.2015 г., УНСС, София. Издателски комплекс - УНСС, София. ISBN 9789546448286 (Unpublished)

Маринова, Надя (2016) Управление на риска в инвестиционните проекти. In: Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-​практическа конференция = Strategic visions : Effective management for economic, organizational and social tran. Нов български университет, София, pp. 203-208. ISBN 9789545359491

Маринова, Надя (2015) Проблемите с унификация на условията за конкуренция в Европейския съюз. In: Единадесета международна научна конференция на младите учени на тема "Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации", 15 декември 2015 г., УНСС, София [Електронен ресурс] : сборник доклади = Eleventh International Scientific. Висше у-ще по застраховане и финанси, София. ISBN 9789548590358

Маринова, Надя (2015) Ролята на лидера в управлението на човешките ресурси в проектните екипи. In: Международна научно-практическа конференция "Лидерството - време е за промени", 4 юни 2015. Нов български университет, София, pp. 308-312. ISBN 9789545358982

Маринова, Надя (2015) Маркетингът във висшето образование. In: Иновативни стратегии за конкурентоспособен бизнес. Издателство на МВБУ, Ботевград, pp. 469-474. ISBN 9789549432671

Маринова, Надя (2015) Управлението на екипа като неразделна част от управлението на проекта. In: Човешкият капитал : Методология, измерения и практики (образование – мениджмънт – бизнес) : Научно-​практическа конференция = The human capital : Methodology, dimensions and practices (education-​management-​business) : scientific and practical conferenc. Нов български университет, София, pp. 299-307. ISBN 9789545358531

Маринова, Надя (2014) Нетрадиционни проекти - класификация, особености и управление. In: Икономика и мениджмънт на иновациите - съвременни теории и практики : Сборник научни трудове от десета международна научно-приложна конференция, Варна, 2014 г. Ларго Сити, Варна. ISBN 9786197026085

Маринова, Надя (2014) Планиране, организация и контрол на фирмата от гледна точка на маркетинговата дейност. In: Интелигентна специализация на България : Единадесета международна научна конференция, 13-14 юни 2014 г., София. Международно висше бизнес училище, Ботевград, pp. 679-690. ISBN 9789549432640

Маринова, Надя (2014) Планирането - ключов аспект в управлението на проекти. In: Бизнесът - позитивната сила в обществото : 20 години МП "Бизнес администрация" : юбилейна международна научно-практическа конференция, 4 юни 2013. Нов български университет, София, pp. 354-367. ISBN 9789545358081

Маринова, Надя (2014) Управление на екип - ключът към управлението на проекти. In: Сборник с доклади от международната юбилейна научна конференция на тема "Източноевропейският преход и социално-икономическото разслояване", Пловдив, 25 октомври 2013 г. Колеж по икономика и администрация, Пловдив.

Маринова, Надя (2014) Управлението на проекти - методология и структури. In: Доклади от Международна научна конференция "Икономика и управление в турбулентна бизнес среда", ХТМУ, 6 юни 2014 г., София: Том II. Академик пъблишинг, pp. 409-415. ISBN 9339542320139

Маринова, Надя (2013) Екологична безопасност и екологичен риск. In: Сборник с доклади от четвърта годишна научна конференция "Екологизация - 2012" : I. Секция Екология и екологизация. Нов български университет, София, pp. 108-113. ISBN 9789545353570

Маринова, Надя (2012) Икономическата безопасност - основа на националната сигурност. In: Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата : Сборник доклади от научна конференция, Велико Търново, 25-26 окт. 2012 г. Национален военен университет "Васил Левски", Велико Търново. ISBN 9789547531048

Маринова, Надя (2012) Механизми на управлението на риска в проектната дейност за устойчиво развитие. In: Jubilee International Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria - Space Country" : [12-14 September 2012, Varna, Bulgaria]. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, pp. 311-318. ISBN 9789545776366

Маринова, Надя (2012) Управление на екип за работа по проект. In: Човешкият фактор в управлението : Юбилейна научно-практическа конференция, 12-13 октомври 2012 г. : Сборник доклади. Академично издателство "Ценов", Свищов, pp. 278-285. ISBN 9789542308041

Маринова, Надя (2012) Управление на природоползването – методология и ефективност. In: Сборник с доклади от трета годишна научна конференция "Екологизация - 2011" : I. Секция Екология и екологизация. Нов български университет, София, pp. 69-76. ISBN 9789545353570

Попова, Теодора and Петков, Йоско and Киров, Веселин and Байков, Байко and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя (2008) Преценка на степента на микробно деконтаминиране при преработка на несменяема постеля по три технологии с помощта на маркирани микроорганизми. In: Седми международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие” : Научни трудове : Враца, 23-25.10.2008. Съюз на учените, Враца, pp. 42-45.

Байков, Байко and Киров, Веселин and Захаринов, Ботьо and Петков, Йоско and Маринова, Надя (2008) Проучване движението на биогенни и токсични елементи в антропогенно формирана трофична верига във ферма за отглеждане на бройлери. In: Седми международен симпозиум "Екология - устойчиво развитие" : Научни трудове : Враца, 23-25.10.2008. Съюз на учените, pp. 22-27.

Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя (2005) За необходимостта от екологизация на икономиката. In: Годишник на департамент Икономика и бизнес администрация. Нов български университет, София, pp. 156-159. ISBN 9545353295

Байков, Байко and Ненов, Румен and Христов, Христо and Китанова, Моника and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя (2003) Проучвания върху производството на биогаз от тор от кокошки-носачки : I. Екологична преценка на биошлама. In: Сборник научни доклади [от] Международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет". Секция Ветеринарна медицина = Proceeding scientific papers [on] International scientific conference "50 years university of forestry". Лесотехнически университет, София, pp. 58-60.

Monograph

Маринова, Надя (2013) Стопански риск и икономическа безопасност. Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Маринова, Надя and Стефанов, Ангел (2022) Местното самоуправление - функции, права и задължения. In: Международна кръгла маса, 15-17 Юли 2022 г., Власин, Сърбия. (Submitted)

Маринова, Надя (2022) Икономическата интеграция и проблеми пред регионалното развитие. In: Международна научно – практическа конференция „Икономическа интеграция и регионално развитие“, 20-22 май 2022, Струмица, Северна Македония. (Submitted)

Маринова, Надя and Добрева, Виолета (2022) Социални решения и риск в условията на неопределеност. In: Международна кръгла маса, 15-17 Юли 2022 г., Власин, Сърбия. (Submitted)

Маринова, Надя (2022) Експресен анализ на проект на етапа на предварителна оценка. In: Aкадемични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието, 27 юни 2022, Нов български университет, София, България. (In Press)

Маринова, Надя and Карадочева, Камелия (2021) Инвестициите в туризма – същност и рискове. In: Конференция на катедра Маркетинг и стратегическо планиране, 5 април 2021, Университет за национално и световно стопанство, София, България. (Submitted)

Маринова, Надя (2021) Екология и научно-техническа революция. In: Седемнадесета международна научна конференция „Пространство, екология, безопасност”, 20-22 октомври 2021, София, България. (Submitted)

Маринова, Надя (2018) Управление на риска в дигиталните и информационните инвестиционни проекти. In: Седма национална научна конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса“, 19-20 юни 2018 г., София, България. (Submitted)

Маринова, Надя (2018) Ценообразуване и ценова политика в международната маркетингова дейност. In: Международна конференция "Съвременни парадигми в управлението в контекста на непрекъсната промяна", 30 ноември 2018, София, България. (Submitted)

Маринова, Надя (2017) Управление на рискове при инвестиционен портфейл. In: Международна научно-практическа конференция „Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)“, 7 юни 2017, Департамент „Администрация и управление“, Нов български университет, София, България. (Unpublished)

Маринова, Надя (2017) Методи и процедури в управлението на банковите рискове. In: Научно-практическа конференция „Икономиката на XXI век - корпоративна, национална и международна“, 27 септември 2017, Нов български университет, София, България.

Маринова, Надя (2015) Икономически анализ на туристическия бизнес. In: Международна научна конференция посткризисно управление в бизнеса, 27 ноември 2015 г., Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България. (Unpublished)

Маринова, Надя (2015) Туризъм и инвестиции. In: Конференция "Иновации в икономиката", 3 октомври 2015, Нов български университет, София, България. (Unpublished)

Маринова, Надя (2014) Екология, култура, образование. In: Трета международна научна конференция „Наука, образование, иновации", 21 – 23 май 2014, Шумен, България. (Unpublished)

Маринова, Надя (2014) Маркетингът в производствените отрасли и сфери на дейност. In: XII Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг’ 14”, 22 - 25 Юни 2014, Созопол, България. (Unpublished)

Маринова, Надя (2014) Подходи в планирането и организацията на маркетинговата дейност. In: 10th Anniversary Scientific Conference with international participation "Space, Ecology, Safety", 12-14 November 2014, Sofia, Bulgaria. (Unpublished)

Маринова, Надя (2013) Маркетингови механизми за опазване на околната среда и екологичен риск. In: Ninth Scientific Conference with international participation "Space, Ecology, Safety", 20–22 November 2013, Sofia, Bulgaria. (Submitted)

Маринова, Надя (2013) Маркетингови стратегии на външните пазари. In: Международна научно-практическа конференция „Устойчиво развитие и управленски практики: България – Бавария“, 21 ноември 2013, Нов български университет, София, България.

Маринова, Надя and Хаджиев, Кристиян (2013) Международният маркетинг и бъдещето. In: XI Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг' 13", 23-26 юни 2013, Созопол, България. (Submitted)

Маринова, Надя (2013) Националното, европейското и глобалното в Европейския съюз. In: Стратегическо планиране и програмиране: Настояще и бъдеще, 13 декември 2013 г., Университет за национално и световно стопанство, София, България. (Submitted)

Book

Маринова, Надя (2019) Икономика на туризма. Нов български университет, София. ISBN 9786192330712

Маринова, Надя (2017) Международен маркетинг. Нов български университет, София. ISBN 9789545359668

This list was generated on Mon Dec 11 15:18:30 2023 EET.