Items where Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | G | H | K | L | M | T | Y | А | В | Г | Д | Е | З | И | К | Л | М | П | С | Т | Х | Ч
Number of items: 63.

A

Almalech, Mony (2022) Cultural Unit Yellow in the Bible. Lack of Sign is a Sign‎. In: And wings were given to the woman: In honour of professor Svetlina Nikolova. Special ed. Paleobulgarica, vol.46 (4). Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, pp. 199-205. ISBN 9789549787573

B

Bakratcheva, Albena (2022) Forms of the Chronotope of Thoreau’s Cape Cod. In: Thoreau & the Nick of Time, 25-29 May 2022, Snorrastofa Cultural and Medieval Centre, Reykholt, Iceland. (Submitted)

Blagoeva, Elena (2022) Framework for second chance schools in Europe : Report. Project Report. New Bulgarian University Press, Sofia.

G

Georgiev, Georgi (2022) Case study 4: Vidin, Bulgaria. In: D+Atlas: Atlas of Hidden Urban Values along the Danube. University of Belgrade, Faculty of Architecture, Serbia, Belgrade, pp. 183-184. ISBN 9788679243201

Georgiev, Georgi (2022) Emergence of twin cities along the Danube. In: D+Atlas: Atlas of Hidden Urban Values along the Danube. University of Belgrade, Faculty of Architecture, Serbia, Belgrade, pp. 138-139. ISBN 9788679243201

Georgiev, Georgi (2022) Introduction: Danubian City in Post-socialist Ttransformation. In: D+Atlas: Atlas of Hidden Urban Values along the Danube. University of Belgrade, Faculty of Architecture, Serbia, Belgrade, pp. 110-111. ISBN 9788679243201

Georgiev, Georgi and Gaydarova, Eleonora (2022) Case study 5: Silistra, Bulgaria. In: D+Atlas: Atlas of Hidden Urban Values along the Danube. University of Belgrade, Faculty of Architecture, Serbia, Belgrade, pp. 76-79. ISBN 9788679243201

Georgiev, Georgi (2022) Energy poverty alleviation – a step for sustainable energy transition. Journal of Economic Development, Environment and People, Vol.11 (1). pp. 43-57. ISSN 2285-3642

H

Harizanova, Syana (2022) Teaching young learners with ADHD (continued). [Teaching Resource] (Unpublished)

Harizanova, Syana (2022) Teaching young learners with social, emotional and behavioural difficulties (SEBD). [Teaching Resource] (Unpublished)

K

Koltcheva, Nadia (2022) Social and emotional competences and development for children aged 0 to 7 years old : European assessment measures : Compendium. Project Report. New Bulgarian University, Sofia.

Koltcheva, Nadia (2022) Social and emotional skills in early and preschool age children : EU-Self progect : Unlock children's potential. Project Report. New Bulgarian University, Sofia.

Koltcheva, Nadia and Coelho, Vera (2022) Social and Emotional Development for Children aged 0 to 7 years old : European Countries Overviews : Compendium. Project Report. New Bulgarian University Press, Sofia.

Koltcheva, Nadia and Wastijn, Bert and Achten, Mart and Rossem, Liesbet van and Costa, Isabel Sofia (2022) Programs for social and emotional skills development for early and preschool children applied in European Countries : Compendium. Project Report. New Bulgarian University Press, Sofia.

L

Lazova, Tsvete (2022) The Archaeological Site of Pistiros: Venturing to Change the Traditional Paradigm in Bulgarian Archaeology. Ancient West & East, 21. pp. 89-107. ISSN 1783-8363

M

Marinov, Eduard (2022) Regional Competitiveness of Bulgarian Regions and their Place in the European Union. In: Regionalni Razvoj i Demografski Tokovi Zemalja Jugoistocne Evrope. Regionalni Razvoj i Demografski Tokovi Zemalja Jugoistocne Evrope . Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, pp. 37-47. ISBN 9788661392269

Marinova, Nadya and Stefanov, Angel (2022) Evolution in the economic role of the state. In: Multidisciplinary Approach to Ensure the Normal Functioning of Health and Public Systems in Pandemics, 22-24 June 2022, Stara Zagora Mineral Baths, Bulgaria. (Submitted)

T

Tarasheva, Elena (2022) Denotation Shifts in New Coinages in Media Discourses on Politics. In: Figurativity across Domains, Modalities and Research Practices. Social Sciences . Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 283-297. ISBN 9781527577879

Y

Yordanova, Miryana and Georgiev, Georgi (2022) Case study 5: Urban-acupuncture Projects in Danubian Cities in Bulgaria. In: D+Atlas: Atlas of Hidden Urban Values along the Danube. University of Belgrade, Faculty of Architecture, Serbia, Belgrade, p. 207. ISBN 9788679243201

А

Аврамов, Виктор (2022) Прогнозиране населението на България до 2050 г. с използване на прости методи. In: Aкадемични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието, 27.06.2022 г., Нов български университет, София, България. (In Press)

Александрова, Петя and Фед, Татяна and Георгиева, Ирина and Павлова, Албена and Къдрев, Васил and Хаджикотева, Милка and Калчев, Емил (2022) Бизнес комуникации, език, култура и литература : Сборник от юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 10-годишнината на магистърска програма "Бизнес комуникации" и 25-годишнината на бакалавърска програма "Русистика (руски език, литература и култура)" [проведена] 17-22 септември 2021 г., Варна [в] Международен дом на учените "Жолио Кюри" к.к. "Св. св. Константин и Елена". Нов български университет, София. ISBN 9786192332105

В

Вучков, Веселин (2022) Тридесет години България в съвета на Европа - върховенство на правото, демокрация, права на човека : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 30 април 2022 г., НБУ. Нов български университет, София. ISBN 9786192332419

Г

Гаши, Барда (2022) Интегриране на модели от приложната лингвистика и съвременни умения в програмата на специализирани курсове за студенти в областта на селскостопанските науки и изкуствата : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология. PhD thesis, New Bulgarian University.

Д

Данева, Анжела and Станчева, Елисавета and Димитров, Владимир (2022) Отзвуци. Христо Берберов (1875-1948) и неговото наследство = Echoes. Hristo Berberov (1875-1948) and his legacy. Нов български университет, Фондация "Цанко Лавренов", София, pp. 1-378. ISBN 9786192332037, 9786199120217

Денкова, Лидия (2022) Нова възхвала на нормалността. Минотаври на острова на Калипсо. Министерство на културата. (Submitted)

Димитров, Владимир (2022) Храмът "Св. арх. Михаил" в с. Студена, Пернишко - история на изграждането. Изкуствоведски четения. pp. 259-274. ISSN 1313-2342

Димитров, Владимир (2022) Културно наследство – състояние и перспективи : Сборник с доклади от конференция в чест на 90-годишнината от рождението на проф. Любен Прашков, Нов български университет, 5 ноември 2021 г. Нов български университет, София. ISBN 9786192332303

Димова, Борислава (2022) Университетската телевизия на НБУ между опита и новаторството : Дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство. Doctoral thesis, Нов български университет.

Димова, Борислава (2022) Университетската телевизия на НБУ между опита и новаторството : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

Е

Емилова, Ирена (2022) Изживяването „Виртуален туризъм”. In: V Международна научно-практическа конференция "Икономическа интеграция и регионално развитие", 20, 21, 22 май 2022 г. гр. Струмица : сборник с научни доклади. Аскони-Издат, София, pp. 485-493. ISBN 9789543831456

З

Захариев, Ясен (2022) Дефицити на солидарност. In: Общоуниверситетски семинар „Европеизацията като не-линеен процес. Преоценка на ценностите в българското общество“, 15 Юни 2022 г., Нов български университет, София, България. (Submitted)

И

Илиева, Виолета (2022) Консенсус, културно знание и групова култура в пермакултурна общност : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Doctoral thesis, Нов български университет.

К

Калчев, Емил (2022) ДДС тарифа с една или повече ставки? In: V Международна научно-практическа конференция "Икономическа интеграция и регионално развитие", 20, 21, 22 май 2022 г. гр. Струмица : сборник с научни доклади. Аскони-Издат, София, pp. 73-91. ISBN 9789543831456

Косев, Иво (2022) Родът Стайнови и Казанлък от началото на ХIХ до средата на ХХ век - опит за реконструкция : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.2 История и археология. Doctoral thesis, Нов български университет.

Косев, Иво (2022) Родът Стайнови и Казанлък от началото на ХIХ до средата на ХХ век - опит за реконструкция : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.2 История и археология. Doctoral thesis, Нов български университет.

Кристиян, Хаджиев (2022) Концептуални фактори за екипна ефективност във виртуален контекст. Икономическа мисъл, 2. pp. 150-170. ISSN 0013-2993

Л

Лалев, Красимир (2022) Политики и инструменти при управлението на човешките ресурси в структурите за сигурност : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 9.1. Национална сигурност. PhD thesis, Нов български университет.

Лефтеров, Живко (2022) История, хора, ценности : Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Лъчезар Стоянов. Нов български университет, София. ISBN 9786192331962

М

Манчев, Боян (2022) Изкуство и пойезис: философия на образа и философска фигурология. Опити по епистемология на основанията на теорията на изкуството : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 8.1. Теория на изкуствата. Doctoral thesis, Нов български университет.

Манчев, Боян (2022) Изкуство и пойезис: философия на образа и философска фигурология. Опити по епистемология на основанията на теорията на изкуството : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.1. Теория на изкуствата. Doctoral thesis, Нов български университет.

Маринов, Едуард (2022) Африка изпитва недостиг на слънчоглед, а България може да направи доставки: доц. д-р Едуард Маринов, преподавател в Нов български университет, в „Бизнес старт”, 28.06.2022. [Video]

Маринова, Надя (2022) Икономическата интеграция и проблеми пред регионалното развитие. In: Международна научно – практическа конференция „Икономическа интеграция и регионално развитие“, 20-22 май 2022, Струмица, Северна Македония. (Submitted)

Маринова, Надя (2022) Проблеми пред брандинга в иновативните компании. XX Юбилейна международна научна конференция „Мениджмънт и инженерингʽ22“: Сборник доклади. pp. 161-164. ISSN 1314-6327

Маринова, Надя (2022) Матрица за промяна на бизнес модел в условията на пандемия. Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, 6. pp. 95-100. ISSN 2603-4093

Маринова, Надя (2022) Експресен анализ на проект на етапа на предварителна оценка. In: Aкадемични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието, 27 юни 2022, Нов български университет, София, България. (In Press)

Маринова, Надя (2022) Оценка на екологичната безопасност и екологичния риск. Space, Ecology, Safety: SES 2022: Proceedings. pp. 306-310. ISSN 2603-3321

Маринова, Надя and Добрева, Виолета (2022) Социални решения и риск в условията на неопределеност. In: Международна кръгла маса, 15-17 Юли 2022 г., Власин, Сърбия. (Submitted)

Маринова, Надя and Стефанов, Ангел (2022) Местното самоуправление - функции, права и задължения. In: Международна кръгла маса, 15-17 Юли 2022 г., Власин, Сърбия. (Submitted)

Милчева, Антония (2022) Игралните филми на Рангел Вълчанов – трансформации на автентичността : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство. Doctoral thesis, Нов български университет.

Младенов, Младен (2022) Конкуренция между законово изискуеми процесуални представителства в съдебната фаза на административния процес. Административно правосъдие, ХХV (1). pp. 14-31. ISSN 0861-5268

Мушмов, Апостол (2022) Иновативни геймификационни модели и инструменти, използвани в корпоративната CRM стратегия : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление. Doctoral thesis, Нов български университет.

П

Попова, Албена (2022) Изследване ефективността на система за управление на сигурността на летище : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 9.1. Национална сигурност. Doctoral thesis, Нов български университет.

Пърликов, Валерий (2022) Лицедеят - инсайтен преживяващ. Метод на спонтанната креативност. Via Negativa [ISSN 2683-0809] (5). Фондация Керигма, България.

С

Сидова, Дафинка В. (2022) Ключови етапи от развитието на концепцията за човешката сигурност. Technics. Technologies. Education. Safety, VI,V2 (2 (15)): 22. pp. 162-165. ISSN 2535-0315

Т

Тарашева, Елена (2022) Медийните изследвания в комплекса езикови и социални умения. In: Медийна грамотност: класически и нови измерения: Международна научна конференция на ФЖМК, проведена на 28-29.10.2021 г. Софийски университет "Св. Климент Охридски", София, pp. 348-357. ISBN 9786197567120

Терзиева, Надя (2022) Български информационен консорциум. Двадесет години библиотечна кооперация. Стратегии на образователната и научната политика : Тримесечно научнотеоретично списание, 30 (6). pp. 600-626. ISSN 1310-0270

Трендафилов, Димитър (2022) Изграждане и налагане на бранд. Нов български университет, София. ISBN 9786192332211

Трифонов, Мартин (2022) Биоморфизмът като характеристика на формата. Проблеми при пластичния изказ в скулптурата на Боян Райнов : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 8.2. Изобразително изкуство. Doctoral thesis, Нов български университет.

Трифонов, Мартин (2022) Биоморфизмът като характеристика на формата. Проблеми при пластичния изказ в скулптурата на Боян Райнов : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

Х

Хаджиев, Кристиян (2022) Управление на конфликтите във виртуалните екипи. In: V Международна научно-практическа конференция "Икономическа интеграция и регионално развитие", 20, 21, 22 май 2022 г. гр. Струмица : сборник с научни доклади. Аскони-Издат, София, pp. 210-224. ISBN 9789543831456

Хаджиев, Кристиян (2022) Концептуална интегративна рамка на технологичните и работните процеси във виртуален контекст. Годишник на департамент „Администрация и управление“, 7. ISSN 2603-297X (In Press)

Хаджиев, Кристиян (2022) Специфични измерения на лидерството във виртуален контекст. XX Юбилейна международна научна конференция „Мениджмънт и инженерингʽ22“: Сборник доклади. pp. 88-93. ISSN 1314-6327

Ч

Чаушева, Величка (2022) Мястото на българския песенен фолклор в слуховото развитие на подрастващите. Възможности за приложението му в съвременното образователно пространство : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

This list was generated on Fri Apr 19 19:26:09 2024 EEST.