Items where Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | G | M | T | Г | Д | К | Л | М | П | Т | Ч
Number of items: 15.

B

Bakratcheva, Albena (2022) Forms of the Chronotope of Thoreau’s Cape Cod. In: Thoreau & the Nick of Time, 25-29 May 2022, Snorrastofa Cultural and Medieval Centre, Reykholt, Iceland. (Submitted)

G

Georgiev, Georgi (2022) Energy poverty alleviation – a step for sustainable energy transition. Journal of Economic Development, Environment and People, Vol.11 (1). pp. 43-57. ISSN 2285-3642

M

Marinov, Eduard (2022) Regional Competitiveness of Bulgarian Regions and their Place in the European Union. In: Regionalni Razvoj i Demografski Tokovi Zemalja Jugoistocne Evrope. Regionalni Razvoj i Demografski Tokovi Zemalja Jugoistocne Evrope . Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, pp. 37-47. ISBN 9788661392269

T

Tarasheva, Elena (2022) Denotation Shifts in New Coinages in Media Discourses on Politics. In: Figurativity across Domains, Modalities and Research Practices. Social Sciences . Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 283-297. ISBN 9781527577879

Г

Гаши, Барда (2022) Интегриране на модели от приложната лингвистика и съвременни умения в програмата на специализирани курсове за студенти в областта на селскостопанските науки и изкуствата : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология. PhD thesis, New Bulgarian University.

Д

Данева, Анжела and Станчева, Елисавета and Димитров, Владимир (2022) Отзвуци. Христо Берберов (1875-1948) и неговото наследство = Echoes. Hristo Berberov (1875-1948) and his legacy. Нов български университет, Фондация "Цанко Лавренов", София, pp. 1-378. ISBN 9786192332037, 9786199120217

Денкова, Лидия (2022) Нова възхвала на нормалността. Минотаври на острова на Калипсо. Министерство на културата. (Submitted)

Димова, Борислава (2022) Университетската телевизия на НБУ между опита и новаторството : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

К

Косев, Иво (2022) Родът Стайнови и Казанлък от началото на ХIХ до средата на ХХ век - опит за реконструкция : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Кристиян, Хаджиев (2022) Концептуални фактори за екипна ефективност във виртуален контекст. Икономическа мисъл, 2. pp. 150-170. ISSN 0013-2993

Л

Лалев, Красимир (2022) Политики и инструменти при управлението на човешките ресурси в структурите за сигурност : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 9.1. Национална сигурност. PhD thesis, Нов български университет.

М

Младенов, Младен (2022) Конкуренция между законово изискуеми процесуални представителства в съдебната фаза на административния процес. Административно правосъдие, ХХV (1). pp. 14-31. ISSN 0861-5268

П

Пърликов, Валерий (2022) Лицедеят - инсайтен преживяващ. Метод на спонтанната креативност. Via Negativa [ISSN 2683-0809] (5). Фондация Керигма, България.

Т

Трифонов, Мартин (2022) Биоморфизмът като характеристика на формата. Проблеми при пластичния изказ в скулптурата на Боян Райнов : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

Ч

Чаушева, Величка (2022) Мястото на българския песенен фолклор в слуховото развитие на подрастващите. Възможности за приложението му в съвременното образователно пространство : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

This list was generated on Thu Aug 11 21:23:19 2022 EEST.