Logo

Items where Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 11.

Димова, Борислава (2022) Университетската телевизия на НБУ между опита и новаторството : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

Трендафилов, Димитър (2022) Стратегии в управлението на интелектуалната собственост. Закрила при игровизацията като маркетингов инструмент. Икономика и бизнес. Годишник на Департамент Икономика 2020 . pp. 116-125. ISSN 2534-9651

Косев, Иво (2022) Родът Стайнови и Казанлък от началото на ХIХ до средата на ХХ век - опит за реконструкция : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Лалев, Красимир (2022) Политики и инструменти при управлението на човешките ресурси в структурите за сигурност : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 9.1. Национална сигурност. PhD thesis, Нов български университет.

Daneva, Angela and Dimitrov, Vladimir and Stantcheva, Elisaveta (2022) Отзвуци. Христо Берберов (1875-1948) и неговото наследство. Echoes. Hristo Berberov (1875-1948) and his legacy. In: Отзвуци. Христо Берберов (1875-1948) и неговото наследство. Echoes. Hristo Berberov (1875-1948) and his legacy. New Bulgarian University, Bulgaria, pp. 1-378.

Чаушева, Величка (2022) Мястото на българския песенен фолклор в слуховото развитие на подрастващите. Възможности за приложението му в съвременното образователно пространство : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

Пърликов, Валерий (2022) Лицедеят - инсайтен преживяващ. Метод на спонтанната креативност. Via Negativa [ISSN 2683-0809] (5). Фондация Керигма, България.

Младенов, Младен (2022) Конкуренция между законово изискуеми процесуални представителства в съдебната фаза на административния процес. Административно правосъдие, ХХV (1). pp. 14-31. ISSN 0861-5268

Гаши, Барда (2022) Интегриране на модели от приложната лингвистика и съвременни умения в програмата на специализирани курсове за студенти в областта на селскостопанските науки и изкуствата : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология. PhD thesis, New Bulgarian University.

Трифонов, Мартин (2022) Биоморфизмът като характеристика на формата. Проблеми при пластичния изказ в скулптурата на Боян Райнов : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство. PhD thesis, Нов български университет.

Tarasheva, Elena (2022) DENOTATION SHIFTS IN NEW COINAGES IN MEDIA DISCOUSRES ON POLITICS. In: Figurativity across Domains Modalities and Research Practices. Social Sciences, 1 . Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK, pp. 283-297. ISBN 978-1-5275-7787-9

This list was generated on Wed May 18 23:01:44 2022 EEST.