Logo

Items where Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 23.

Попов, Иво (2021) Съвременни тенденции в експозиционния дизайн на щандове за изложения. In: Експозиционен дизайн и креативни индустрии: Сборник с доклади от Интердисциплинарна кръгла маса. Нов български университет, София. (In Press)

Арабаджийски, Петър (2021) Проблеми при процедурите за въоръжаване на частните охранители в Република България. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 27-28 май 2021 г. Научно направление "Сигурност и отбрана”, 4 . pp. 149-158. ISSN 1314-1937

Илиев, Пламен (2021) Приложение на вътрешния контрол в съвременната практика. Working Paper. Нов български университет. (Unpublished)

Тарашева, Елена (2021) Преводът в медиите. In: Качествена журналистика и нова комуникационна среда : Международна научна конференция на ФЖМК, проведена на 29-30.10.2020 г. СУ "Св. Климент Охридски", София, pp. 316-326. ISBN 9786197567076

Младенов, Младен (2021) Одитиране на неюридическите аспекти на правното звено в организацията. Вътрешен одитор, XVII (4). pp. 10-15. ISSN 1312-4226

Парушев, Дамян (2021) Някои особености на холистичното преподаване по флейта : Автореферат на дисертация за придобиване на научната и образователна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Михова, Полина (2021) Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието : Сборник доклади от международна научна конференция, 23-25 март 2018 г., София. Нов български университет, София. ISBN 9786192331467

Банков, Кристиян and Захариев, Ясен and Трендафилов, Димитър (2021) Наръчник по култура и комуникация на вкуса / Кристиан Банков и др.; Състав. Джанфранко Мароне. Нов български университет, София. ISBN 9786192331412

Гьокче, Мете (2021) Младежките хорове в Турция в края на 20 век и началото на 21 век. Проблеми и перспективи : Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“. PhD thesis, Нов български университет.

Илиев, Пламен (2021) Контролингът в управлението на финансовия сектор. Working Paper. Нов български университет. (Unpublished)

Лефтеров, Живко (2021) Комунистическите режими и религиозните общности : Сборник материали от национална научна конференция, 08 март 2019 г., НБУ. Нов български университет, София. ISBN 9786192331719

Маринов, Руси (2021) Информационна екология-технологична рамка. In: Пролетна научна конференция на тема "Медийна и информационна екология", 20-21 май 2021, София, Нов български университет. (Unpublished)

Лозанова, Славина (2021) Жестов език и жестови системи за езиково и речево развитие на деца с кохлеарна имплантация. In: Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието: Сборник доклади от международна научна конференция, 23-25 март 2018 г., София. Нов български университет, София, pp. 217-233. ISBN 9786192331467

Аврамов, Виктор (2021) Енергийните рискове за България : 2013-2019 : Сборник анализи и студии на Център за анализ и управление на рискове. Нов български университет, София. ISBN 9786192331368

Мария, Иванова А (2021) Дигитално образование по време на пандемия – възможности и ограничения. In: Международна практическа конференция „Съвременните реалности – проблеми и перспективи“ 27, 28 и 29 ноември 2020 година, База „Мини Марица изток, Старозагорски минерални бани, България. (In Press)

Младенов, Младен (2021) Властова злоупотреба. Общество и право (4). pp. 66-88. ISSN 0204-8523

Kostova, Bilyana and Petkova, Vilma and Stoyanov, Ventseslav and Uzunov, Zhivko (2021) The effect of high energy milling and high-thermal treatment on the structure and thermal decomposition of minerals from natural CaO-SiO2-P2O5 ceramic system. Materials Today Communications (26). pp. 1-9. ISSN 2352-4928

Georgiev, Georgi N (2021) The Contribution of Energy Poverty Alleviation to Sustainable Future. Eastern European Urban Context. Possible and Preferable Scenarios of a Sustainable Future Towards 2030 and Beyond, Vol. 5 . pp. 178-193. ISSN 2704-6087

Kostova, B and Petkova, V and Kostov, Vl and Tzvetanova, Y and Avdeev, G (2021) TG/DTG-DSC and high temperature in-situ XRD analysis of natural thaumasite. Thermochimica Acta (697). pp. 1-8. ISSN 0040-6031

Almalech, Mony (2021) Linguistic, cultural, and theological aspects of Seraphim‎. Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Modern and Classical Philology, ‎114‎ . pp. 86-122. ISSN ‎0204-9600‎

Andonov, Filip and Slavova, Velina (2021) How deeply are emotions encoded in language communication and is this detectable in text. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Almalech, Mony (2021) Colors as a semiotic tool for Bible analysis‎. In: Sign, Method and the Sacred. New Directions in Semiotic Methodologies ‎for the Study of Religion. Semiotics of religion (5). De Gruyter‎, Berlin, Boston‎, ‎243‎-‎266‎. ISBN ‎9783110694727 ‎

Popchev, Ivan and Radeva, Irina and Nikolova, Irena (2021) Aspects of the Evolution from Risk Management to Enterprise Global Risk Management. Engineering sciences : journal of science department engineering sciences at the Bulgarian academy of sciences (1). pp. 16-30. ISSN 1312-5702

This list was generated on Wed Sep 22 22:21:06 2021 EEST.